logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
plus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
minus Klient w Urzędzie
   plus Sprawy obywatelskie
   plus Sprawy geodezyjne i nieruchomości
   minus Sprawy geologiczne
      minus Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-złożowej
      minus Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóź nieobjętych własnością górniczą
      minus Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej
      minus Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej
      minus Zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji
      minus Przekazywanie innej dokumentacji geologicznej
      minus Zgłoszenia projektów robót geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi
      minus Uzgodnienie kierunku rekultywacji
      minus Zgoszenie wydobywania piasków i żwirów, dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej
      minus Informacja o złożach koncesjonowanych
      minus Spis złóż
   plus Ochrona Środowiska
   plus Komunikacja i transport
   plus Budownictwo
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


INFORMACJE DLA KLIENTÓW > Klient w Urzędzie > Sprawy geologiczne > Spis złóż

 Spis złóż 

dla których koncesję na eksploatację wydał Starosta Wołowski
 
1)    złoże „GARWÓŁ”
a)    koncesja 1/E/06 OŚ-7511/08/06 z dnia 15.05.2006 r., zmiana koncesji GP/5/Z/2011 GP6522.5.2011 z dnia 09.09.2011 r.,
b)    wydobycie: piaski, zasoby 39 540 ton stan na dzień 09.09.2011r. ,
c)      koncesja ważna do 30.04.2016 r.,
d)    właściciel: EKO-Krzysztof Manuił,
e)    położenie: działki 188/1, 190 obręb Garwół, gmina Wołów.
2)    złoże „GRODZANÓW”
a)    koncesja 1/2000 OŚ./G/5/1/2000 z dnia 29.09.2000 r.,
b)    wydobycie: piaski, zasoby początkowe 118 600 m3 ,
c)     koncesja ważna do 22.06.2039 r.,
d)    właściciel: Urszula Boguszańska-Sus,
e)    położenie: działka 142/1 obręb Grodzanów, gmina Brzeg Dolny.
3)    złoże „KONARY”
a)    koncesja 3/E/05 OŚ-7511/01/05 z dnia 06.12.2005 r.,
b)    wydobycie: piaski, zasoby początkowe 60 55 ton,
c)     koncesja ważna do 28.02.2025 r.,
d)    właściciel : Andrzej Stawiski,
e)    położenie: działka nr 268/2 obręb Konary, gmina Wińsko.
4)    złoże „NABORÓW” 
a)    koncesja Z/02/2013 – GP.6522.7.2012.3 z dnia 18.01.2013 r.,
b)    wydobycie: piaski, zasoby początkowe 142 007,1 tony,
c)     koncesja ważna do 16.09.2015 r.,
d)    właściciel koncesji: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Brzeg Dolny,
e)    położenie: działka nr 23/8 obrębNaborów, gmina Brzeg Dolny
5)    złoże „NABORÓW   I”
a)    koncesja Z/01/2013 – GP.6522.8.2012.3 z dnia 18.01.2013 r.,
b)    wydobycie: piaski, zasoby początkowe 184 959 ton,
c)     koncesja ważna do 16.09.2015 r.,
d)    właściciel koncesji: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Brzeg Dolny,
e)    położenie: działka nr 23/8 obrębNaborów, gmina Brzeg Dolny
6)    złoże „PIOTRONIOWICE III”
a)    koncesja 1/E/03 OŚ-7511/6/02/03 z dnia 17.04.2003 r.,
b)    wydobycie: piaski, zasoby początkowe 123 672 tony,
c)     koncesja ważna do 30.04.2019 r.,
d)    właściciel : Władysława Sygnatowicz,
e)    położenie: działki nr 191/9 i 1912/12 obręb Piotroniowice, gmina Wołów
7)    złoże „PIOTRONIOWICE IV”
a)    koncesja 1/E/05 OŚ-7511/01/03 z dnia 24.03.2005 r.,
b)    wydobycie: piaski, zasoby początkowe 106 154 tony,
c)     koncesja ważna do 23.03.2020 r.,
d)    właściciel : Artur Obolewicz,
e)    położenie: działka nr 166/3 obręb Piotroniowice oraz działka nr 133/1 obręb Uskorz Mały gmina Wołów
8)    złoże „POGALEWO MAŁE II”
a)    koncesja 2/E/06 RL-7511-09/06 z dnia 24.04.2006 r.,
b)    wydobycie: piaski, zasoby początkowe 139 223 tony,
c)     koncesja ważna do 31.12.2034 r.,
d)    właściciel : Edward Sus,
e)    położenie: działka nr 119/1 obrębPogalewo Małe, gmina Brzeg Dolny
9)    złoże „PRAWIKÓW”
a)    koncesja 01/2011 GP.7511-23/4/10 z dnia 28.01.2011 r.,
b)    wydobycie: piaski, zasoby początkowe 60 55 ton,
c)     koncesja ważna do 27.01.2026 r.,
d)    właściciel : Remigiusz Grocholski,
e)    położenie: działka nr 357/7 obręb Prawików, gmina Wołów,
10)złoże „SMOGORZÓWEK”
a)    koncesja 2/E/05 OŚ-7511/02/05 z dnia 06.12.2005 r.,
b)    wydobycie: piaski, zasoby początkowe 28 000 ton,
c)     koncesja ważna do 28.02.2015 r.,
d)    właściciel : Marcin Słabicki,
e)    położenie: działka nr 154/4 obręb Smogorzówek, gmina Wińsko.
 

Ilość odwiedzin: 1588
Nazwa dokumentu: Spis złóż
Osoba, która wytworzyła informację: Robert Gelmuda
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Gelmuda
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Rytwińska
Data wytworzenia informacji: 2013-03-20 12:13:11
Data udostępnienia informacji: 2013-03-20 12:13:11
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-20 14:27:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner