Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2019
Starosty Wołowskiego
z dnia 18 lutego 2019 r.

Wykaz

Starosta Wołowski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu pisemnego nieograniczonego.

L.p.
 
Położenie nieruchomości
 
Oznaczenie nieruchomości wg katastru i księgi wieczystej
 
Opis nieruchomości
 
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 

Forma oddania nieruchomości


Cena nieruchomości brutto (zł)


Uwagi


AM
 
nr działki
 
Nr księgi wieczystej
 
Pow. gruntu w ha
 

12345678910111Gmina Wołów, obręb Krzydlina Mała nr 164192WR1L/00017411/70,2267

(Br-RIVb)Nieruchomość gruntowa zabudowana stanowi własność Skarbu Państwa. Zabudowana jest budynkiem mieszkalno-gospodarczym, budynkiem gospodarczym-oborą oraz budynkiem gospodarczym. Kształt działki gruntu nieregularny, jednakże dający możliwość racjonalnego zagospodarowania. Działka gruntu  centralnie zabudowana budynkiem mieszkalnym, do którego przylega budynek gospodarczy. Na działce gruntu usytuowane są jeszcze dwa budynki gospodarcze, w tym jeden budynek*, który nie posiada ściany oddzielającej go od budynku stanowiącego własność Gminy Wołów, położonego na działce nr 191, AM-4. Teren działki gruntu płaski, ogrodzony siatką przemysłową osadzoną na słupkach stalowych (od strony wschodniej siatka leśna). Na nieruchomości obecny punktowy drzewostan. Na terenie działki we wschodniej części zlokalizowana studnia. W zachodniej części działki, przy jej granicy posadowiony jest betonowy słup elektroenergetyczny niskiego napięcia. Nieruchomość uzbrojona jest w urządzenia infrastruktury technicznej: sieć elektro – energetyczną, sieć wodociągową (sieć gminna) oraz kanalizację – szambo. Przy granicy działki przebiega sieć kanalizacji deszczowej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Działy: III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego zespołu wsi: Krzydlina Wielka, Krzydlina Mała, Domaszków – Gmina Wołów - Strefa VII, ustalonego Uchwałą nr LIII/335/2013 Rady Miejskiej  Wołowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Krzydlina Wielka, Krzydlina Mała, Domaszków – Gmina Wołów – Strefa VII, teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest  symbolami:

- MNR/11 – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej,

oraz:

- w strefie ,,B” – ochrony konserwatorskiej,

- w strefie konserwatorskiej ochrony zabytków archeologicznych oznaczonej na rysunku planu symbolem ,,OW”.
Sprzedaż prawa własności77.100,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych 00/100 gr.)

-sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a, w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 201

8 r. poz. 2174, z późn. zm.).
Cena nieruchomosci uzyskana                       w przetargu podlega zapłacie nie później niż na 5 dni przed zawarciem aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Za termin wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto.
* Budynek gospodarczy-obora usytuowany na działce gruntu nr 192 stanowi własność Skarbu Państwa, natomiast pozostała część budynku zlokalizowana na sąsiedniej działce nr 191  stanowi wraz z gruntem własność Gminy Wołów. Budynek gospodarczy-obora nie jest przedzielony wewnątrz ścianą działową oddzielającą część stanowiącą odrębną własność Skarbu Państwa i Gminy Wołów.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 21 lutego 2019 r. do dnia 14 marca 2019 r. Wykaz zostanie  przekazany Wojewodzie Dolnośląskiemu, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  gruntowej zabudowanej stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204,  z późn. zm.), winny złożyć wniosek do siedziby Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, pok. nr 5,  w terminie 6 tygodni od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości, w terminie  do dnia  4 kwietnia  2019 r. Nieruchomość została przeznaczona  do sprzedaży  w trybie przetargu  pisemnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej  wiadomościw odrębnym ogłoszeniu. Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w niniejszym wykazie można uzyskać wWydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego  w Wołowie, pl. Piastowski 2, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:45 do 15:45  lub telefonicznie  71/380 59 45.


STAROSTA
Janusz Dziarski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij