Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

                                                                  Uchwała nr 161/519/18

Zarządu Powiatu Wołowskiego
    z dnia 09.01.2018 r.       

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j.; Dz.U. z 2016 r., poz. 1817), art. 25 ust. 1 i  4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.; Dz. U. z 2017 r., poz. 1769) oraz uchwałą nr 152/501/17 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 r., Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:

 

                                                                                 § 1.

  1. Rozstrzyga się konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. dziennego ośrodka wsparcia dla 20 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych  i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego”, zlecając jego realizację Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z ofertą z dnia 12.12.2017 r.
  2. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się dotację w wysokości 349 968,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych )

 

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wołowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego oraz na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego.


                                                                                   § 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Zarządu
 Maciej Nejman ..................................................................

Członkowie Zarządu:

Władysław Boczar…………………….............................

Urszula Wojtyło……………………….........................                                                             

Wioletta Krakowska…………………………............
Wojciech Adamczak…………………………………............

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij