Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Zapytanie ofertowe na wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjnych koron 37 szt. drzew, rosnących na działce nr 53/5 AM-22 obręb Wołów

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

RL.605.23.2018                                                                                                                                          Wołów, dnia 13.04.2018 r.

Zapytanie ofertowe 

I.              Zamawiający:

 

Powiat Wołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wołowskiego

pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

 

II.           Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:


 1. Wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjnych  koron 37 szt. drzew z gatunków: dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, grab pospolity i kasztanowiec zwyczajny, rosnących na działce
  nr  53/5 AM-22 obręb Wołów, obejmujących:
 • cięcia sanitarno-pielęgnacyjne: usuwanie wszystkich chorych, obumarłych oraz połamanych   pędów, gałęzi i konarów,
 • cięcia prześwietlające: usunięcie drobnych, cienkich gałęzi równomiernie w całej koronie,
 • cięcia techniczne: usuwanie gałęzi i konarów kolidujących z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi.

       2.  Uprzątnięcie  powstałych odpadów i uporządkowanie terenu.


         Przeznaczone do pielęgnacji drzewa zostały wskazane na mapie, będącej załącznikiem nr 1 do   niniejszego zapytania.  

        Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z sytuacją w terenie.

 

III.        Oferta cenowa powinna zawierać:

 

 1.  Łączny koszt netto i  brutto wykonania prac wskazanych w pkt II.
 2. Adres wykonawcy
 3. NIP Wykonawcy
 4. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
 5. Oświadczenie, że  Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  to w tym czasie) zrealizował z należytą starannością przynajmniej 3 usługi dotyczące wykonania zabiegów cięć pielęgnacyjnych drzew, każda usługa  na kwotę przynajmniej 10 000, zł.
 6. Oferta cenowa musi być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym.

Ofertę cenową należy przedstawić w sposób zgodny z Załącznikiem nr 2

 

IV.         Warunki udziału w postępowaniu

 1. Wykonawca posiada wiedzę, kompetencje  oraz dysponuje niezbędnym sprzętem do  wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Osoby, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia.

V.           Termin wykonania usługi :

Zabiegi pielęgnacyjne koron drzew należy wykonać do 21.05.2018 r. 


VI.        Miejsce i termin składania ofert

  Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołowie, w pokoju nr 5
lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Wołowie,  pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów w terminie do dnia 20.04.2018 r. do godziny 14.00 z dopiskiem: „Oferta na wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjnych koron drzew – RL.605.23.2018”

Oferty złożone po terminie wyznaczonym w niniejszym zapytaniu nie będą brane pod uwagę.


VII.     Termin i warunki płatności:

 1. Za wykonanie zamówienia płatność nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na konto Wykonawcy.
 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół podpisany przez Zamawiającego
  i Wykonawcę.

Osoby do kontaktu:

 Małgorzata Niewiadomska tel. 71 380 59 32

 Alicja Walczak tel. 71 380 59 34

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij