Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Zapytanie ofertowe na wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjnych koron 18 szt. drzew rosnących na południowej części działki nr 53/5 AM-22 obręb Wołów

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

RL.605.23.2018                                                                                            Wołów, dnia 23.04.2018 r.

                                                                           Zapytanie ofertowe 

I.     Zamawiający:

Powiat Wołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wołowskiego

pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

 

II.     Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjnych  koron 18 szt. drzew, rosnących na południowej części działki  nr  53/5 AM-22 obręb Wołów, obejmujących:
 • cięcia sanitarno-pielęgnacyjne: usuwanie wszystkich chorych, obumarłych oraz połamanych   pędów, gałęzi i konarów,
 • cięcia prześwietlające: usunięcie drobnych, cienkich gałęzi równomiernie w całej koronie,
 • cięcia techniczne: usuwanie gałęzi i konarów kolidujących z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi.

2.  Uprzątnięcie  powstałych odpadów i uporządkowanie terenu.

         Przeznaczone do pielęgnacji drzewa zostały wskazane na mapie, będącej załącznikiem nr 1  do   niniejszego zapytania.  

       
        Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z sytuacją w terenie.

III.      Oferta cenowa powinna zawierać:

 1.  Łączny koszt netto i  brutto wykonania prac wskazanych w pkt II.
 2. Adres wykonawcy
 3. NIP Wykonawcy
 4. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
 5. Oświadczenie, że  Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  to w tym czasie) zrealizował z należytą starannością przynajmniej 3 usługi dotyczące wykonania zabiegów cięć pielęgnacyjnych drzew, każda usługa  na kwotę przynajmniej 10 000, zł.
 6. Oferta cenowa musi być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym.

      Ofertę cenową należy przedstawić w sposób zgodny z Załącznikiem nr 2

 

IV.       Warunki udziału w postępowaniu

 1. Wykonawca posiada wiedzę, kompetencje  oraz dysponuje niezbędnym sprzętem do  wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Osoby, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia.

V.           Termin wykonania usługi :

      Zabiegi pielęgnacyjne koron drzew należy wykonać do 30.05.2018 r. 

VI.        Miejsce i termin składania ofert

    Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołowie, w pokoju nr 5
lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Wołowie,  pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów w terminie  do  dnia 27.04.2018 r.   do  godziny   13.00  z   dopiskiem: „Oferta na wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjnych koron  18 szt. drzew – RL.605.23.2018 z dnia 23.04.2018”

Oferty złożone po terminie wyznaczonym w niniejszym zapytaniu nie będą brane pod uwagę.

VII.     Wybór oferty

Zamówienia udzielone zostanie wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą. Za ofertę najkorzystniejszą uważa się  ofertę z najniższą ceną brutto za realizację zamówienia spełniającego wszystkie wymagania zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

 

VIII.  Termin i warunki płatności:

 1. Za wykonanie zamówienia płatność nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na konto Wykonawcy.
 2. Nabywca faktury VAT: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, NIP: 988 02 19 208.
 3. Odbiorca faktury VAT: Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.
 4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół podpisany przez Zamawiającego
  i Wykonawcę.

IX.   Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Osoby  do kontaktu: 

Małgorzata Niewiadomska tel. 71 380 59 32

Alicja Walczak tel. 71 3805934

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij