W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Otwarty konkurs ofert na zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu w 2019 r

Wersja strony w formacie XML

Zarząd Powiatu Wołowskiego na podstawie art. 32 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr LIII/276/18  Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 06 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.


ogłasza z dniem 27 lutego  2019 r. otwarty konkurs ofert


na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu


Konkurs skierowany jest do organizacji, podmiotów i jednostek, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących statutowe zadania w zakresie odpowiednim do rodzaju zadań będących przedmiotem konkursu. Dwa lub więcej podmiotów, o których mowa powyżej, mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna wskazuje:

a)      jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b)      sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w lit. a), wobec organu administracji publicznej.I. Rodzaje zadań

Przedmiotem konkursu są zadania z zakresu:

1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

- promocja kreatywnych i aktywizujących form rekreacji dzieci, młodzieży i osób starszych,

- organizacja i popularyzacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu minimum powiatowym, ze szczególnym uwzględnieniem współzawodnictwa między szkołami ponadgimnazjalnymi Powiatu oraz promocji uprawiania sportu masowego i uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej,

- organizacja zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób starszych,

-  wsparcie udziału w zawodach sportowych o zasięgu minimum powiatowym,

2. kultury:

-   organizacja festiwali, wydarzeń i projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne Powiatu Wołowskiego,

-   inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną
i popularyzowaniem tradycji i dziedzictwa kulturowego powiatu oraz jego mieszkańców, a także kreowaniem postaw patriotycznych i budowaniem szacunku dla historii wśród społeczności lokalnej Powiatu Wołowskiego,

-  organizacja projektów edukacyjno-kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które odwołują się do lokalnych tradycji i zasobów i prowadzą do upowszechniania wiedzy o Powiecie Wołowskim,

-  wspieranie działalności, prezentacji i promocji lokalnych artystów oraz lokalnego amatorskiego ruchu artystycznego.

II. Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadań.

1. Na wsparcie i realizację zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu Zarząd Powiatu Wołowskiego przeznacza dotacje w łącznej wysokości do 25 000 zł, w tym na zadania z zakresu:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu: do 5000 zł

- kultury: do 20 000 zł

2. W roku 2018 Zarząd Powiatu Wołowskiego przekazał na zadania tego samego rodzaju dotację w łącznej wysokości 25 000 zł, w tym na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 5000 zł, kultury: 20 000 zł.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane