Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Ostrzeganie i postępowane w przypadku awarii

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Ostrzeganie i postępowane w przypadku awarii

WAL-MAR Sp. z o. o.

Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

a) Sygnały alarmowe (alarmy) oraz komunikaty ostrzegawcze wydawane przez właściwy terytorialnie organ administracji publicznej

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

Lp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmów

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

wizualny sygnał

alarmowy

1

Ogłoszenie alarmu

Komunikat głosowy nadawany przez system elektronicznych syren alarmowych

i sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla

Znak żółty

w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

2

Odwołanie alarmu

Komunikat głosowy nadawany przez system elektronicznych syren alarmowych

i sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla

-

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE*

Lp.

Rodzaj komunikatu

Sposób ogłoszenia komunikatu

Sposób odwołania komunikatu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

1

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie

około godz min

może nastąpić skażenie

(podać rodzaj skażenia)

w kierunku

(podać kierunek)

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu

(podać rodzaj skażenia)

dla

2

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

-

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj zakażenia) dla

3

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ……………… (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj klęski) dla

 

*Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

b) Sposób postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

Po usłyszeniu sygnału o skażeniach:

 • Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia
 • Przebywając na terenie otwartym:

- zwróć uwagę na kierunek wiatru,

- opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,

- postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,

- chronić drogi oddechowe, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów,

 • Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:

- zabrać do mieszkań dzieci i osoby niepełnosprawne, a zwierzęta gospodarcze zamknąć w ich pomieszczeniach,

- zawiadomić sąsiadów,

- włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,

- wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,

- bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,

- wygasić i nie używać otwartych źródeł ognia (junkersy, piece, papierosy itp.),

- uszczelnić otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi mokrym papierem, tkaniną lub okleić taśmą klejącą, izolacyjną),

- przygotować środki ochrony dróg oddechowych, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów (zwilżona w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, tampon, ręcznik, szalik itp.) oraz założyć je jak zajdzie potrzeba,

- przygotować się do ewentualnej ewakuacji (przygotować niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.),

- zabezpieczyć produkty żywnościowe i przygotować zapas wody,

- po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, zabrać przygotowany bagaż, zamknąć mieszkanie i udać się we wskazane miejsce.

Odwołanie alarmu

 • Ściśle stosować się do poleceń wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze.
 • W razie wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnych, zaraz przeprowadzić odkażanie odzieży.
 • Nie pić skażonej wody i nie spożywać produktów skażonych przed ich odkażaniem, zgodnie z zaleceniami władz sanitarnych.

Po usłyszeniu sygnału o zagrożeniu możliwości wystąpienia wybuchu lub pożaru:

 • Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia.
 • Przebywając na terenie otwartym:

- opuścić zagrożony teren,

- postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.

 • Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:

- włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,

- wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,

- bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze.

 • Osoby pozostające w miejscu zamieszkania po usłyszeniu pierwszego wybuchu i ewentualnym naruszeniu konstrukcji budynku powinny ulokować się w miejscu najbardziej bezpiecznym dokładnie osłaniając głowę.
 • Osobom pozostałym w obiekcie zniszczonym, bez możliwości jego opuszczenia ulokować się w miejscu pozwalającym na swobodne oddychanie i oczekiwanie na pomoc ratowników.
 • Osoby pozostające na otwartej przestrzeni w jak najkrótszym czasie powinny ewakuować się w miejsce bezpieczne.
 • Nie starać się ratować mienia i zwierząt do czasu ustania wybuchów i stabilizowania się sytuacji.
 • Pozostający w rejonie zagrożonym bez możliwości samodzielnego opuszczenia go, a w sytuacji nie zagrażającej ich życiu mają oczekiwać na pomoc ratowników.

Malborskie Zakłady Chemiczne „ORGANIKA” S. A.

Zakład w Pogalewie Wielkim

LINPAC Packaging Production

Sp. z o. o.

Bukowice 39

Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

a) Sygnały alarmowe (alarmy) oraz komunikaty ostrzegawcze wydawane przez właściwy terytorialnie organ administracji publicznej

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE*

Lp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmów

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

wizualny sygnał

alarmowy

1

Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla

Znak żółty

w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

2

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla

-

 

*Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE*

Lp.

Rodzaj komunikatu

Sposób ogłoszenia komunikatu

Sposób odwołania komunikatu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

1

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie

około godz. min

może nastąpić skażenie

(podać rodzaj skażenia)

w kierunku

(podać kierunek)

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu

(podać rodzaj skażenia)

dla

2

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

-

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj zakażenia) dla

3

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ……………… (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj klęski) dla

 

*Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

b) Sposób postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

Po usłyszeniu sygnału o skażeniach:

 • Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia
 • Przebywając na terenie otwartym:

- zwróć uwagę na kierunek wiatru,

- opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,

- postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,

- chronić drogi oddechowe, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów,

 • Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:

- zabrać do mieszkań dzieci i osoby niepełnosprawne, a zwierzęta gospodarcze zamknąć w ich pomieszczeniach,

- zawiadomić sąsiadów,

- włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,

- wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,

- bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,

- wygasić i nie używać otwartych źródeł ognia (junkersy, piece, papierosy itp.),

- uszczelnić otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi mokrym papierem, tkaniną lub okleić taśmą klejącą, izolacyjną),

- przygotować środki ochrony dróg oddechowych, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów (zwilżona w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, tampon, ręcznik, szalik itp.) oraz założyć je jak zajdzie potrzeba,

- przygotować się do ewentualnej ewakuacji (przygotować niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.),

- zabezpieczyć produkty żywnościowe i przygotować zapas wody,

- po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, zabrać przygotowany bagaż, zamknąć mieszkanie i udać się we wskazane miejsce.

Odwołanie alarmu

 • Ściśle stosować się do poleceń wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze.
 • W razie wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnych, zaraz przeprowadzić odkażanie odzieży.
 • Nie pić skażonej wody i nie spożywać produktów skażonych przed ich odkażaniem, zgodnie z zaleceniami władz sanitarnych.

Po usłyszeniu sygnału o zagrożeniu możliwości wystąpienia wybuchu lub pożaru:

 • Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia.
 • Przebywając na terenie otwartym:

- opuścić zagrożony teren,

- postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.

 • Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:

- włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,

- wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,

- bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze.

 • Osoby pozostające w miejscu zamieszkania po usłyszeniu pierwszego wybuchu i ewentualnym naruszeniu konstrukcji budynku powinny ulokować się w miejscu najbardziej bezpiecznym dokładnie osłaniając głowę.
 • Osobom pozostałym w obiekcie zniszczonym, bez możliwości jego opuszczenia ulokować się w miejscu pozwalającym na swobodne oddychanie i oczekiwanie na pomoc ratowników.
 • Osoby pozostające na otwartej przestrzeni w jak najkrótszym czasie powinny ewakuować się w miejsce bezpieczne.
 • Nie starać się ratować mienia i zwierząt do czasu ustania wybuchów i stabilizowania się sytuacji.
 • Pozostający w rejonie zagrożonym bez możliwości samodzielnego opuszczenia go, a w sytuacji nie zagrażającej ich życiu mają oczekiwać na pomoc ratowników.

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładach o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej

Lp.

Nazwa zakładu

Zagrożenia możliwe do wystąpienia w zakładzie

1.

ZDR

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

skażenie toksyczne

pożar

wybuch

2.

ZDR

PCC MCAA Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

skażenie toksyczne

pożar

wybuch

3.

ZDR

MAKHTESHIM AGAN AGRO

POLAND SA

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

skażenie toksyczne

pożar

wybuch

4.

ZDR

PCC Exol SA

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

skażenie toksyczne

pożar

wybuch

ZDR połączony z PCC Exol SA

TENSIS Sp z o.o.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

skażenie toksyczne

pożar

wybuch

5.

ZDR

Vita PolymersPoland Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 31-33

56-120 Brzeg Dolny

skażenie toksyczne

pożar

6.

ZZR

Malborskie Zakłady Chemiczne „Organika”

Pogolewo Wielkie

56-120 Brzeg Dolny

skażenie toksyczne

pożar

7.

ZZR

Linpac Plastics Production Sp. z o.o.

Bukowice 39

56-120 Brzeg Dolny

pożar

wybuch

8.

ZZR

WAL-Mar Sp. z o.o.

Brzeg dolny

pożar

wybuch

ZZR zakład zwiększonego ryzyka

ZDR zakład dużego ryzyka

 

Wykaz telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno – ratowniczych

Telefony alarmowe:

pogotowie ratunkowe

999

pogotowie wodociągowe

994

straż pożarna

998

pogotowie gazowe

992

policja

997

pogotowie energetyczne

991

 

1.

Wojewódzkie Centrum Zarządzenia Kryzysowego

Pl. Powstańców Warszawy 1

50-951 Wrocław

Służba Dyżurna Wojewody

tel.: 340 61 00 ; 340 62 05 całodobowe

fax: 340 65 95

2.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Starostwo Powiatowe //Pl. Piastowski 2 ; 56-100 Wołów

tel. 389 27 80 w godz. 7:45-15:45

fax 389 28 02

3.

Gminny Zespół Reagowania

Urząd Miasta i Gminy w Brzegu Dolnym

ul. Kolejowa 29 ; 56-120 Brzeg Dolny

tel.: 319 51 17 w godz. 7:30-15:30

fax: 319 58 83

4.

Gminny Zespół Reagowania

Urząd Miasta i Gminy w Wołowie ; Ratusz 1 ; 56-100 Wołów

tel.: 389 24 29 w godz. 7:30-15:30

fax: 389 30 70

5.

Gminny Zespół Reagowania

Urząd Gminy Wińsko ; Plac Wolności 2 ; 56- 160 Wińsko

tel.: 389- 81-00 w godz. 7:30-15:30

fax: 389 83 66

6.

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

ul. Borowska 138 ; 50-552 Wrocław

Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa

tel.: 368 22 36 całodobowe fax: 368 22 44

7.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie

ul. Wojska Polskiego 38 56-100 Wołów

tel.: 389 27 02

fax: 389 28 45

8.

Komenda Powiatowa Policji w Wołowie

ul. Piłsudskiego 23 ; 56-100 Wołów

tel.: 389 24 08

fax: 389 24 08

9.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wołowie

ul. Piłsudskiego 23 ; 56-100 Wołów

tel.: 389 28 56

fax: 389 28 56
 

Lokalne Media


Telewizja Miejska Brzeg Dolny

ul. 1 Maja 21

56-120 Brzeg Dolny

tel/fax 319 65 34


Częstotliwość MHz

Radio ESKA Wrocław

104,9

Kolor Wrocław

90,4

RFM FM Wrocław

92.9

RFM FM Legnica

96,1

TOK FM

95,8

Wrocław – Legnica

102,3

Zet

93,6

PR1 Wrocław

87,7

PR1 Legnica

105,3

PR2 Wrocław

98,8

PR3 Wrocław

100,2

PR BIS

107,5

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij