Skład Rady Powiatu:

Przewodniczący Rady:  Janusz Kawalec

Wiceprzewodniczący Rady: Urszula Wojtyło, Maciej Nejman

Radni:

1.       Borkowski Stanisław
2.       Dziarski Janusz
3.       Fojt Artur
4.       Gołąb Michał
5.       Granat Bartosz
6.       Iskra Jarosław
7.       Jastrzębski Stanisław
8.       Jeżyna Kamil
9.       Kawalec Janusz
10.     Kwiek Wacław
11.     Nejman Maciej
12.     Pakulski Kazimierz
13.     Posacki Zbigniew
14.     Skorupa Zbigniew
15.     Szumilas Józef
16.     Wojtyło Urszula
17.     Wróbel Anna