W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Wołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Starostwo Powiatowe w Wołowie.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-25.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-23.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny:

Logonet

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Łukasz Zator. Kontakt: starostwo@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 59 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Starostwo Powiatowe w Wołowie jest Łukasz Zator, starostwo@powiatwolowski.pl, tel.71 380 59 01.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów (Zamek Piastowski)

Do dziedzińca budynku starostwa prowadzą dwa wejścia:

1.       Wejście przez bramę główną od ul. Radnej i Kąpielowej (od strony rynku)

2.       Wejście od strony ul. Jana Pawła II

Bezpośrednio z dziedzińca do budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie można dostać się za pomocą trzech wejść zlokalizowanych na parterze:

1.       Wejście nr 1 - główne wejście prowadzące do holu przy Wydziale Komunikacji i Transportu, nieprzystosowane dla wózków dla niepełnosprawnych - do wejścia prowadzą schody.

2.       Wejście nr 2 – boczne, prowadzące bezpośrednio do biura podawczego, posiada rampę podjazdową i poręcze ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym . Dostępny jest również dzwonek do przywoływania pomocy.

3.       Wejście nr 3 – boczne, prowadzące bezpośrednio do windy, posiadające rampę podjazdową i poręcze ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym. Dostępny jest również dzwonek do przywoływania pomocy.

Budynek oficyny w którym mieście się Wydział Finansów i Budżetu posiada osobne wejście nr 4, znajdujące się na parterze.  

Opis Budynku pod względem dostępności:

Budynek posiada trzy kondygnacje. W budynku znajduje się winda, którą można dojechać na każde z trzech pięter. Do windy można dostać się wejściem bocznym nr 2.  Biuro podawcze znajduje się na parterze w pokoju nr 5.

Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze (w pobliżu windy).

Przed wejściem głównym do budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na każdym piętrze znajdują się plansze z wykazem biur i wydziałów oraz planem rozmieszczenia pomieszczeń wykonane w druku powiększonym. W holu głównym znajduje się również wyświetlacz multimedialny wyświetlający informacje na temat rozmieszczenia biur i wydziałów.

W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidzących lub słabowidzących oraz niesłyszących lub słabosłyszących, pasów asystujących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku oznaczone są drogi ewakuacyjne.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Uwaga: Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem na parterze celem załatwienia sprawy i obsługi w dogodny dla niego sposób.

 

Plan rozmieszczenia pomieszczeń na parterze:

 

Plan rozmieszczenia pomieszczeń na pierwszym piętrze:

 

Plan rozmieszczenia pomieszczeń na drugim piętrze:

 

Plan rozmieszczenia pomieszczeń na trzecim piętrze:

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane