W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Obwieszczenie UA.6740.258.2020

Wersja strony w formacie XML

Szczegóły

Znak sprawy UA.6740.258.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Treść

                                      
  UA.6740.258.2020                                                                                  Wołów, dnia 18 sierpnia 2020 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

Starosta Powiatu Wołowskiego zawiadamia, że na wniosek Pana Tomasza Płonka, działającego z upoważnienia Gminy Wołów, złożony w dniu 06.07.2020 r., doprecyzowany w dniu 11.08.2020 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod  nazwą „Przebudowa drogi ul. Polna, Magazynowa i Witosa w Wołowie”, w zakresie przebudowy drogi gminnej klasy D- ulicy Witosa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ścinawską do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego


Inwestycja obejmuje działki:

Nieruchomości objęte linią rozgraniczającą inwestycji:

Obręb: Wołów:

AM-20, dz. nr 34,

AM-26, dz. nr 14, 16, 17/4 (17/17, 17/18), 17/8 (17/19, 17/20), 19/1 (19/4, 19/5), 19/2 (19/6, 19/7), 20, 35, 46/4, 46/6, 41, 42, 44, 45, 47/1 (47/4, 47/5), 47/3 (47/6, 47/7), 49 (49/1, 49/2),

AM-33, dz. nr 1, 5/8, 5/10, 5/11, 9/2, 10/8, 10/10, 10/12, 11/1 (11/3, 11/4), 11/2, 12, 13(13/1, 13/2), 14/1 (14/4, 14/5), 14/2 (14/6, 14/7), 14/3 (14/8, 14/9), 18/1 (18/3, 18/4), 19, 20/4, 83/1, 83/2, 88/1, 88/2,

W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Numery części działek objętych liniami rozgraniczającymi (pod inwestycję) zostały pogrubione.


Część działek, z których korzystanie będzie ograniczone:

Obręb: Wołów:

AM-20, dz. nr 34

AM-26, dz. nr 14, 16, 17/4, 17/8, 19/1, 19/2, 46/4, 46/6, 47/1, 47/3, 49

AM-33, dz. nr 5/10, 5/11, 11/1, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 18/1, 20/4, 83/2, 88/1

           

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i BIP w siedzibie Gminy Wołów, w Starostwie Powiatowym w Wołowie oraz ogłoszenia w prasie lokalnej, tj. od dnia 20.08.2020 r.  do dnia 02.09.2020 r.

W terminie do dnia 09.09.2020 r. w Starostwie Powiatowym w Wołowie w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, pl. Piastowski 2 w Wołowie, pok. 31, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod nr: 71 380-59-15


Z up. STAROSTY
Margareta Jarczewska

KIEROWNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI,
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWAObwieszczenie umieszczono:

  1. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wołowie

  2. na tablicy ogłoszeń Gminy Wołów

  3. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego

  4. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołów

  5. w prasie lokalnej

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane