W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Obwieszczenie UA.6740.259.2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UA.6740.259.2020
Rodzaj dokumentu Wszczęcie
Data ważności ogłoszenia

Treść

UA.6740.259.2020                                                                                        

Wołów, dnia 15 grudnia 2020 r.

 


                                     O B W I E S Z C Z E N I E               

 

Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w ślad za zawiadomieniem o wszczęciu postępowania z dnia 18.08.2020 r. na wniosek Pana Marcina Kuciaka, działającego z upoważnienia Powiatu Wołowskiego, złożony w dniu 09.07.2020 r., doprecyzowany w dniu 07.08.2020 r.,  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod  nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1353 D Godzięcin – granica powiatu – część II”, Starosta Powiatu Wołowskiego zawiadamia, że wnioskodawca w dniu 10.12.2020 r. dokonał korekty wniosku, w zakresie terenu objętego wnioskiem, poprzez rozszerzenie wniosku o dodatkową działkę nr 316/1, AM-2, obręb: Godzięcin, na której łącznie ze wskazanymi wcześniej działkami zlokalizowana zostanie inwestycja 

 
Po rozszerzeniu wniosku inwestycja obejmuje działki:

Nieruchomości objęte linią rozgraniczającą inwestycji:

Obręb: 0002 - Godzięcin: 

AM-1, dz. nr: 111/3, 113/3, 331, 332/1;  AM-2, dz. nr: 77 (77/1, 77/2), 78/1 (78/3, 78/4), 78/2 (78/5, 78/6), 79 (79/1, 79/2), 80 (80/1, 80/2), 109, 316/1, 326, 328;  AM-3, dz. nr: 362, 363, 364, 366, 392, 416/112

W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Numery części działek objętych liniami rozgraniczającymi (pod inwestycję) zostały pogrubione.


Część działek, z których korzystanie będzie ograniczone:

Obręb: : 0002 - Godzięcin: 

AM-1, dz. nr 113/3;  AM-2, dz. nr 109;  AM-3, dz. nr 392

            
Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i BIP w siedzibie gminy Brzeg Dolny, w Starostwie Powiatowym w Wołowie oraz ogłoszenia w prasie lokalnej,            tj. od dnia 17.12.2020 r.  do dnia 31.12.2020 r.

W terminie do dnia 07.01.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Wołowie w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, pl. Piastowski 2 w Wołowie, pok. 31, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod nr: 71 380-59-15.

 

Z up. STAROSTY

 Margareta Jarczewska

KIEROWNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI, 

ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Obwieszczenie umieszczono:

1) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wołowie
2) na tablicy ogłoszeń Gminy Brzeg Dolny
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego
4) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzeg Dolny
5) w prasie lokalnej
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane