Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Podinspektor w Wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Imię i nazwisko: Jessica Szatkowska, Miejscowość: Wołów

uzasadnienie wyboru Pani Jessica Szatkowska spełnia wszystkie wymogi stawiane osobie na stanowisku podinspektora. Posiada wyższe wykształcenie, doświadczenie w pracy w księgowości budżetowej i może podjąć pracę bez okresu wprowadzającego. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień związanych z zakresem obowiązków wykonywanych na stanowisku podinspektora.
Starosta
/-/ Maciej Nejman

Szczegóły

stanowisko Podinspektor w Wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 -100 Wołów pok. nr 19 (I piętro) - Kancelaria

Treść

OSO.210.2.2018                                                                                                  Wołów, dnia 2018-06-27


Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
ogłasza  nabór na jedno  stanowisko urzędnicze:
podinspektor w Wydziale  Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji
(nazwa stanowiska pracy)

           W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6% w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze.
 
I Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1) Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej  czterech  godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
 2) Częstotliwość wyjazdów służbowych: w zależności od potrzeb.
 3)  Praca na I piętrze w budynku Oficyny
 II. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:
1)       obywatelstwo polskie,
2)       wykształcenie wyższe,
3)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4)       niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
5)       nieposzlakowana opinia,   
6)       brak  skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,
7)       dobra znajomość ustaw: Karta nauczyciela, ustawy Prawo oświatowe, ustawy  o finansach publicznych, o rachunkowości, o samorządzie powiatowym,
8)       minimum 6 miesięcy stażu  w jednostkach sektora finansów publicznych  i posiadanie
doświadczenia w zakresie prowadzenia księgowości (w tym mile widziane doświadczenie w księgowości budżetowej lub doświadczenie z zakresu kadry i płace).
 III. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko powinien spełniać następujące dodatkowe wymagania:
1)      umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera i mile widziana znajomość programu systemów VULCAN,
2)      komunikatywność, samodzielność, umiejętności analityczne,
3)      znajomość programu El-dok lub innego służącego do elektronicznego obiegu dokumentów,  będzie dodatkowym atutem.
 
  IV. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:
1)      sporządzanie list wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy dla pracowników  szkół i  placówek oświatowych i prowadzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie,
2)      sporządzanie list wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych,
3)      sporządzanie  dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej do ZUS,
4)      sporządzanie deklaracji podatkowych  PIT,
5)      sporządzanie sprawozdań do  GUS,
6)      sporządzanie  informacji i  deklaracji do PFRON,
7)      sporządzanie zaświadczeń  o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
8)      sporządzanie przelewów bankowych,
9)      przygotowywanie  i  przekazywanie akt do Archiwum zakładowego,
10)  wykonywanie innych zadań zleconych przez Głównego księgowego i Skarbnika.
 
  V. Wymagane dokumenty:
 
1)      List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem +  CV.
2)      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony ( http://bip.powiatwolowski.pl)
3)      Wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę)   ( http://bip.powiatwolowski.pl
4)      Kserokopie dokumentów potwierdzających:
– wymagane wykształcenie,  odbyty staż,  pracę (kserokopie świadectw pracy),  ewentualnie inne,  odbycie szkoleń, kursów itp.
5)      Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
6)      Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
7)      Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.
 
  VI. Inne informacje:
1)      Osoby spełniające warunki formalne określone w naborze zostaną powiadomione indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej,
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  plac Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (  pl. Piastowski 2  56-100 Wołów)  z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale FB” w terminie do dnia  09.07.2018 r. do godz.  9.00  (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie).
 
Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  Nr 22.


                                                                                                       Starosta
                                                                                                 /-/ Maciej Nejman

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij