Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: sprzedaż drzew na pniu GN.6840.9.2017

zamówienie na sprzedaż drzew na pniu GN.6840.9.2017

nr sprawy GN.6840.9.2017

zamawiający Wydział Gospodarki Nieruchomościami

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pok. nr 5

zamówienie na: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby projektu pn.: ”Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim" (Czwarty raz)”

zamówienie na Adaptacja pomieszczeń na potrzeby projektu pn.: ”Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim" (Czwarty raz)”

nr sprawy IZP.272.2.45.2018 adaptacja pomieszczeń CKZIU rozwój kształcenia zawodowego (4 raz)

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołow (pokój nr 5 Punkt Obsługi Klienta)

zamówienie na: Zapytanie ofertowe na usunięcie zbiornika po paliwie wraz z jego zawartością

zamówienie na Zapytanie ofertowe na usunięcie zbiornika po paliwie wraz z jego zawartością

nr sprawy GN.6840.9.2017

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie , pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów

zamówienie na: Przetworzenie analogowych map zasadniczych i wysokościowo-sytuacyjnych jednostek ewidencyjnych powiatu wołowskiego : Wołów-miasto, Wołów-obszar wiejski, Brzeg Dolny - miasto, Brzeg Dolny - obszar wiejski, dla potrzeb utworzenia hybrydowego zasobu mapowego w systemie EWID2007 w oprogramowaniu aplikacyjnym TurboEWID wersja 9.0 poprzez : kalibrację i uszlachetnienie rastrów map analogowych oraz ich transformację do obowiązującego państwowego układu odniesień przestrzennych „2000 strefa 6” (POWTÓRKA)

zamówienie na Przetworzenie analogowych map zasadniczych i wysokościowo-sytuacyjnych jednostek ewidencyjnych powiatu wołowskiego : Wołów-miasto, Wołów-obszar wiejski, Brzeg Dolny - miasto, Brzeg Dolny - obszar wiejski, dla potrzeb utworzenia hybrydowego zasobu mapowego w systemie EWID2007 w oprogramowaniu aplikacyjnym TurboEWID wersja 9.0 poprzez : kalibrację i uszlachetnienie rastrów map analogowych oraz ich transformację do obowiązującego państwowego układu odniesień przestrzennych „2000 strefa 6” (POWTÓRKA)

nr sprawy IZP.272.2.44.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołow (pokój nr 5 Punkt Obsługi Klienta)

zamówienie na: na przetworzenie analogowych map zasadniczych i wysokościowo-sytuacyjnych jednostek ewidencyjnych powiatu wołowskiego : Wołów-miasto, Wołów-obszar wiejski, Brzeg Dolny - miasto, Brzeg Dolny-obszar wiejski, dla potrzeb utworzenia hybrydowego zasobu mapowego w systemie EWID2007 w oprogramowaniu aplikacyjnym TurboEWID wersja 9.0 poprzez : kalibrację i uszlachetnienie rastrów map analogowych oraz ich transformację do obowiązującego państwowego układu odniesień przestrzennych „2000 strefa 6”

zamówienie na na przetworzenie analogowych map zasadniczych i wysokościowo-sytuacyjnych jednostek ewidencyjnych powiatu wołowskiego : Wołów-miasto, Wołów-obszar wiejski, Brzeg Dolny - miasto, Brzeg Dolny-obszar wiejski, dla potrzeb utworzenia hybrydowego zasobu mapowego w systemie EWID2007 w oprogramowaniu aplikacyjnym TurboEWID wersja 9.0 poprzez : kalibrację i uszlachetnienie rastrów map analogowych oraz ich transformację do obowiązującego państwowego układu odniesień przestrzennych „2000 strefa 6”

nr sprawy IZP.272.2.42.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów (pokój nr 5 Punkt Obsługi Klienta)

zamówienie na: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby projektu pn.: ”Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim" (po raz trzeci)

zamówienie na Adaptacja pomieszczeń na potrzeby projektu pn.: ”Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim" (po raz trzeci)

nr sprawy IZP.272.2.35.2018 adaptacja pomieszczeń CKZIU rozwój kształcenia zawodowego (3 raz)

zamawiający Powiat Wołowski

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołow (pokój nr 5 Punkt Obsługi Klienta)

zamówienie na: ,,Budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności w powiecie wołowskim” (po raz trzeci)

zamówienie na ,,Budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności w powiecie wołowskim” (po raz trzeci)

nr sprawy IZP.272.2.40.2018 OSA po raz trzeci

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołow (pokój nr 5 Punkt Obsługi Klienta)

zamówienie na: Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Brzegu Dolnym (wymiana instalacji wodociągowej wewnętrznej na parterze w budynku przychodni PCM w Brzegu Dolnym) - Powtórka

zamówienie na Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Brzegu Dolnym (wymiana instalacji wodociągowej wewnętrznej na parterze w budynku przychodni PCM w Brzegu Dolnym) - Powtórka

nr sprawy IZP.272.2.39.2018 modernizacja Przychodni Zdrowia (powtórka)

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołow (pokój nr 5 Punkt Obsługi Klienta)

zamówienie na: „Rozbiórka betonowej nawierzchni drogowej wraz z dostawą humusu do uzupełnienia w miejscu demontażu”

zamówienie na „Rozbiórka betonowej nawierzchni drogowej wraz z dostawą humusu do uzupełnienia w miejscu demontażu”

nr sprawy IZP.272.2.37.2018 rozbiórka płyt i dostawa humusu PCM

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołow (pokój nr 5 Punkt Obsługi Klienta)

zamówienie na: ,,Budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności w powiecie wołowskim” (powtórka)

zamówienie na ,,Budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności w powiecie wołowskim” (powtórka)

nr sprawy IZP.272.2.36.2018 OSA powtórka

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołow (pokój nr 5 Punkt Obsługi Klienta)

zamówienie na: Zakup sprzętu biurowego

zamówienie na Zakup sprzętu biurowego

zamawiający Starostwo Powiatowe w Wołowie

tryb zamówienia zapytanie o cenę

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 200 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro podawcze, pok nr 5

zamówienie na: Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem

zamówienie na Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem

zamawiający Starostwo Powiatowe w Wołowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 200 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro podawcze, pok nr 5

zamówienie na: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu projektu podziału nieruchomości.

zamówienie na Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu projektu podziału nieruchomości.

nr sprawy GN. 6840.1.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie , pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów

zamówienie na: Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Brzegu Dolnym (wymiana instalacji wodociągowej wewnętrznej na parterze w budynku przychodni PCM w Brzegu Dolnym)

zamówienie na Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Brzegu Dolnym (wymiana instalacji wodociągowej wewnętrznej na parterze w budynku przychodni PCM w Brzegu Dolnym)

nr sprawy IZP.272.2.34.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołow (pokój nr 5 Punkt Obsługi Klienta)

zamówienie na: Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” (Część 5 po raz trzeci)

zamówienie na Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” (Część 5 po raz trzeci)

nr sprawy IZP.272.14.2018 Dostawa wyposażenia - część 5 "Rozwój kształcenia..."

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołow (pokój nr 5 Punkt Obsługi Klienta)

zamówienie na: ,,Budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności w powiecie wołowskim”

zamówienie na ,,Budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności w powiecie wołowskim”

nr sprawy IZP.272.2.30.2018 OSA

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołow (pokój nr 5 Punkt Obsługi Klienta)

zamówienie na: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu projektu podziału nieruchomości.

zamówienie na Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu projektu podziału nieruchomości.

nr sprawy GN.6840.1.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie , pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, Biuro Podawcze pok. nr 5

zamówienie na: Sprzedaż drzew na pniu

zamówienie na Sprzedaż drzew na pniu

nr sprawy GN.6840.9.2017

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pok. nr 5

zamówienie na: „Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie” – ETAP V część 4

zamówienie na „Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie” – ETAP V część 4

nr sprawy IZP.272.13.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów (pokój nr 5 Punkt Obsługi Klienta)

zamówienie na: Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert w postępowaniu na ,,Agenta emisji obligacji komunalnych emitowanych przez Powiat w Wołowski”

zamówienie na Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert w postępowaniu na ,,Agenta emisji obligacji komunalnych emitowanych przez Powiat w Wołowski”

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, I piętro, pok. nr 19 (Sekretariat)

zamówienie na: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby projektu pn.: ”Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim" (POWTÓRKA)

zamówienie na Adaptacja pomieszczeń na potrzeby projektu pn.: ”Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim" (POWTÓRKA)

nr sprawy IZP.272.2.33.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołow (pokój nr 5 Punkt Obsługi Klienta)

zamówienie na: wykonanie pracy geodezyjnej

zamówienie na wykonanie pracy geodezyjnej

nr sprawy GN.6840.2.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pok. nr 5

zamówienie na: wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu projektu podziału nieruchomości

zamówienie na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu projektu podziału nieruchomości

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 200 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

zamówienie na: ,,Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”

zamówienie na ,,Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”

nr sprawy GK.6622.4.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów (pokój nr 5 Punkt Obsługi Klienta)

zamówienie na: „Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Brzegu Dolnym etap I” – Wymiana pokrycia dachu Sali gimnastycznej (po raz trzeci)

zamówienie na „Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Brzegu Dolnym etap I” – Wymiana pokrycia dachu Sali gimnastycznej (po raz trzeci)

nr sprawy IZP.272.2.32.2018 wymiana pokrycia dachu PZS BD po raz trzeci

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Punkt obsługi Klienta (parter, pok. nr 5)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij