Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Obsługa prawna postępowań sądowych - powtórka(ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi)

zamówienie na Obsługa prawna postępowań sądowych - powtórka(ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi)

nr sprawy GK.6843.66.2016

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów (pokój nr 5 Punkt Obsługi Klienta)

zamówienie na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

zamówienie na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

zamawiający Starostwo Powiatowe w Wołowie

tryb zamówienia zapytanie o cenę

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 200 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pok nr 5

zamówienie na: Przeprowadzenie szkoleń i kursów doskonalących dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” (powtórka części 4)

zamówienie na Przeprowadzenie szkoleń i kursów doskonalących dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” (powtórka części 4)

nr sprawy IZP.272.2.17.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Punkt obsługi Klienta (parter, pok. nr 5)

zamówienie na: ,,Obsługa prawna postępowań sądowych” (tryb zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138g pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579))

zamówienie na ,,Obsługa prawna postępowań sądowych” (tryb zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138g pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579))

nr sprawy GK.6843.66.2016

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów (pokój nr 5 Punkt Obslugi Klienta)

zamówienie na: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu projektu podziału nieruchomości

zamówienie na Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu projektu podziału nieruchomości

nr sprawy GN.6821.3.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie , pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, Biuro Podawcze pok. nr 5

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum dla wydziału Komunikacji”

zamówienie na Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum dla wydziału Komunikacji”

nr sprawy IZP.272.2.16.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów (pkój nr 5 Punkt Obsługi Klienta)

zamówienie na: Przebudowa drogi powiatowej nr 1284D w miejscowości Gródek – przetarg II

zamówienie na Przebudowa drogi powiatowej nr 1284D w miejscowości Gródek – przetarg II

nr sprawy ZDP/PN-7/2018

zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie ul. Kościuszki 27, 56-100 Wołów, sekretariat

zamówienie na: Dostawa sprzętu informatycznego i multimedialnego oraz oprogramowania w ramach projektu pn. ,,Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim" - powtórka

zamówienie na Dostawa sprzętu informatycznego i multimedialnego oraz oprogramowania w ramach projektu pn. ,,Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim" - powtórka

nr sprawy IZP.272.8.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów (pok. nr 5)

zamówienie na: Przeprowadzenie szkoleń i kursów doskonalących dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” (powtórka części 2 i 4)

zamówienie na Przeprowadzenie szkoleń i kursów doskonalących dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” (powtórka części 2 i 4)

nr sprawy IZP.272.2.16.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Punkt obsługi Klienta (parter, pok. nr 5)

zamówienie na: Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Wołowskiego w roku 2018 (powtórka)

zamówienie na Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Wołowskiego w roku 2018 (powtórka)

nr sprawy ZDP/PN-8/2018

zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie, ul. Kościuszki 27, 56 - 100 Wołów, Sekretariat

zamówienie na: Sprzedaż agregatu prądotwórczego

zamówienie na Sprzedaż agregatu prądotwórczego

zamawiający Zarząd Powiatu Wołowskiego

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

zamówienie na: Prace projektowe dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Godzięcin – granica Powiatu”

zamówienie na Prace projektowe dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Godzięcin – granica Powiatu”

nr sprawy ZDP/PN-6/2018

zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie, ul. Kościuszki 27, 56 - 100 Wołów, Sekretariat

zamówienie na: Dostawa oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych (tuszy i tonerów) do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych Starostwa Powiatowego w Wołowie (Powtórka)

zamówienie na Dostawa oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych (tuszy i tonerów) do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych Starostwa Powiatowego w Wołowie (Powtórka)

nr sprawy IZP.272.2.15.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Punkt Obsługi Klienta (parter, pok. nr 5)

zamówienie na: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego w 2018 roku

zamówienie na Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego w 2018 roku

nr sprawy ZDP/PN-03/2018

zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie, ul. Kościuszki 27, 56 - 100 Wołów, Sekretariat

zamówienie na: Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Wołowskiego w roku 2018

zamówienie na Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Wołowskiego w roku 2018

nr sprawy ZDP/PN-5/2-18

zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie, ul. Kościuszki 27, 56 - 100 Wołów, Sekretariat

zamówienie na: Przeprowadzenie szkoleń i kursów doskonalących dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim”

zamówienie na Przeprowadzenie szkoleń i kursów doskonalących dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim”

nr sprawy IZP.272.2.13.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Punkt obsługi Klienta (parter, pok. nr 5)

zamówienie na: Przebudowa drogi powiatowej nr 1284D w miejscowości Gródek

zamówienie na Przebudowa drogi powiatowej nr 1284D w miejscowości Gródek

nr sprawy ZDP/PN-1/2018

zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie, ul. Kościuszki 27, 56 - 100 Wołów, Sekretariat

zamówienie na: Dostawa oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych (tuszy i tonerów) do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych Starostwa Powiatowego w Wołowie

zamówienie na Dostawa oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych (tuszy i tonerów) do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych Starostwa Powiatowego w Wołowie

nr sprawy IZP.272.2.12.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Punkt Obsługi Klienta (parter, pok. nr 5)

zamówienie na: Wymiana wykładziny w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie

zamówienie na Wymiana wykładziny w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie

nr sprawy IZP.272.2.11.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołow, Punkt Obsługi Klienta (pok. nr 5, parter)

zamówienie na: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Lubiąż

zamówienie na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Lubiąż

nr sprawy ZDP/PN-4/2018

zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie, ul. Kościuszki 27, 56 - 100 Wołów, Sekretariat

zamówienie na: Dostawa sprzętu informatycznego i multimedialnego oraz oprogramowania w ramach projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim”

zamówienie na Dostawa sprzętu informatycznego i multimedialnego oraz oprogramowania w ramach projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim”

nr sprawy IZP.272.5.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołow, Punkt Obsługi Klienta (pok. nr 5, parter)

zamówienie na: Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim”

zamówienie na Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim”

nr sprawy IZP.272.4.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołow, Punkt Obsługi Klienta (pok. nr 5, parter)

zamówienie na: „Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie” – wymiana bocznych drzwi wejściowych

zamówienie na „Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie” – wymiana bocznych drzwi wejściowych

nr sprawy IZP.272.6.2018

zamawiający Powiat Wołowski

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Punkt Obsługi Klienta (pok. nr 5, parter)

zamówienie na: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego

zamówienie na Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego

nr sprawy IZP.272.3.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Punkt Obsługi Klienta (pok. nr 5, parter)

zamówienie na: Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego Certum na okres 2 lat – kod aktywacyjny

zamówienie na Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego Certum na okres 2 lat – kod aktywacyjny

zamawiający Starostwo Powiatowe w Wołowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 200 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, pok. nr 5

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij