Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: „Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie” – ETAP V część 4

zamówienie na „Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie” – ETAP V część 4

nr sprawy IZP.272.13.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów (pokój nr 5 Punkt Obsługi Klienta)

zamówienie na: wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu projektu podziału nieruchomości

zamówienie na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu projektu podziału nieruchomości

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 200 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

zamówienie na: ,,Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”

zamówienie na ,,Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”

nr sprawy GK.6622.4.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów (pokój nr 5 Punkt Obsługi Klienta)

zamówienie na: Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert w postępowaniu na ,,Agenta emisji obligacji komunalnych emitowanych przez Powiat w Wołowski”

zamówienie na Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert w postępowaniu na ,,Agenta emisji obligacji komunalnych emitowanych przez Powiat w Wołowski”

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, I piętro, pok. nr 19 (Sekretariat)

zamówienie na: „Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Brzegu Dolnym etap I” – Wymiana pokrycia dachu Sali gimnastycznej (po raz trzeci)

zamówienie na „Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Brzegu Dolnym etap I” – Wymiana pokrycia dachu Sali gimnastycznej (po raz trzeci)

nr sprawy IZP.272.2.32.2018 wymiana pokrycia dachu PZS BD po raz trzeci

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Punkt obsługi Klienta (parter, pok. nr 5)

zamówienie na: wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu projektu podziału nieruchomości

zamówienie na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu projektu podziału nieruchomości

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 200 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie

zamówienie na: „Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim" (Powtórka części 2 i 3)"

zamówienie na „Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim" (Powtórka części 2 i 3)"

nr sprawy IZP.272.11.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołow (pokój nr 5 Punkt Obsługi Klienta)

zamówienie na: ,,Zagospodarowanie terenu zieleni szpitala powiatowego w Wołowie”

zamówienie na ,,Zagospodarowanie terenu zieleni szpitala powiatowego w Wołowie”

zamawiający Powiat Wołowski

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów (pokój nr 5)

zamówienie na: Przebudowa drogi powiatowej nr 1283 D Wrzosy - droga dojazdowa do gruntów rolnych

zamówienie na Przebudowa drogi powiatowej nr 1283 D Wrzosy - droga dojazdowa do gruntów rolnych

nr sprawy ZDP/PN-13/2018

zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie, ul. Kościuszki 27, 56 - 100 Wołów, Sekretariat

zamówienie na: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby projektu pn.: ”Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim"

zamówienie na Adaptacja pomieszczeń na potrzeby projektu pn.: ”Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim"

nr sprawy IZP.272.2.22.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołow (pokój nr 5 Punkt Obsługi Klienta)

zamówienie na: wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu projektu podziału nieruchomości

zamówienie na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu projektu podziału nieruchomości

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 200 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

zamówienie na: Przebudowa przepustu kamiennego w km 2+748 drogi powiatowej nr 1277D na odc. Smogorzów Wielki – Wińsko

zamówienie na Przebudowa przepustu kamiennego w km 2+748 drogi powiatowej nr 1277D na odc. Smogorzów Wielki – Wińsko

nr sprawy ZDP/PN-12/2018

zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie, ul. Kościuszki 27, 56 - 100 Wołów, Sekretariat

zamówienie na: ,,Opracowanie projektu, wykonanie, dostawa i montaż pylonu”

zamówienie na ,,Opracowanie projektu, wykonanie, dostawa i montaż pylonu”

nr sprawy IZP.272.2.25.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów ( Punkt Obsługi Klienta- pokój nr 5)

zamówienie na: „Dostawa wyposażenia dydaktycznego w ramach projektu pn. „Rozwiń skrzydła edukacji” - powtórka części 1

zamówienie na „Dostawa wyposażenia dydaktycznego w ramach projektu pn. „Rozwiń skrzydła edukacji” - powtórka części 1

nr sprawy IZP.272.12.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołow (pokój nr 5 Punkt Obsługi Klienta)

zamówienie na: „Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Brzegu Dolnym etap I” – Wymiana pokrycia dachu Sali gimnastycznej (POWTÓRKA)

zamówienie na „Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Brzegu Dolnym etap I” – Wymiana pokrycia dachu Sali gimnastycznej (POWTÓRKA)

nr sprawy IZP.272.2.28.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Punkt obsługi Klienta (parter, pok. nr 5)

zamówienie na: „Wykonanie parkingu przy Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie”

zamówienie na „Wykonanie parkingu przy Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie”

nr sprawy IZP.272.2.21.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Punkt obsługi Klienta (parter, pok. nr 5)

zamówienie na: Opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na obszarze gminy Brzeg Dolny”- powtórka

zamówienie na Opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na obszarze gminy Brzeg Dolny”- powtórka

nr sprawy IZP.272.2.27.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów (pok. nr 5)

zamówienie na: Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi sporządzenia wyceny nieruchomości gruntowych.

zamówienie na Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi sporządzenia wyceny nieruchomości gruntowych.

nr sprawy GN.6843.16.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Biuro podawcze - pok. 5

zamówienie na: Dostawę sprzętu komputerowego

zamówienie na Dostawę sprzętu komputerowego

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie o cenę

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 200 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pok nr 5

zamówienie na: „Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Brzegu Dolnym etap I” – Wymiana pokrycia dachu Sali gimnastycznej

zamówienie na „Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Brzegu Dolnym etap I” – Wymiana pokrycia dachu Sali gimnastycznej

nr sprawy IZP.272.2.23.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Punkt obsługi Klienta (parter, pok. nr 5)

zamówienie na: Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Wołowskiego w roku 2018

zamówienie na Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Wołowskiego w roku 2018

nr sprawy ZDP/PN-11/2018

zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie, ul. Kościuszki 27, 56 - 100 Wołów, Sekretariat

zamówienie na: Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” (Powtórka części 2,3,4,5,6)

zamówienie na Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” (Powtórka części 2,3,4,5,6)

nr sprawy IZP.272.9.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Punkt obsługi Klienta (parter, pok. nr 5)

zamówienie na: Przebudowa ogrodzenia w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

zamówienie na Przebudowa ogrodzenia w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

nr sprawy IZP.272.2.20.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Punkt obsługi Klienta (parter, pok. nr 5)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij