Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.01.2016

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 10895
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 3928
Kierownictwo urzędu 3292
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 2838
Godziny pracy 2325
Starosta Wołowski 1406
podinspektor w Biurze Promocji i Współpracy 1405
Młodszy referent w Wydziale Finansów i Budżetu 1388
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 1263
Dane adresowe 1242
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 1155
Wicestarosta 1076
Biuro rzeczy znalezionych 1046
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 1032
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołowskiego 1015
Wydział Komunikacji, Transport i Dróg 967
Wydział Finansów i Budżetu 960
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”. 924
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 905
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 900
Regulamin Organizacyjny 875
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 844
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 819
Skarbnik Powiatu 807
Sekretarz 770
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 770
IZP.272.8.2017 758
IZP.272.4.2018 748
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 745
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 721
Młodszy referent w Wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji 706
Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale GK 703
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii (na czas określony - 1 rok - okres realizacji projektu) 703
podinspektor w wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji 670
ZDP/PN-06/2017 655
Pozwolenie na budowę/Wykonanie robót budowlanych / Zmiana pozwolenia 654
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii 636
Biuro Rady i Zarządu Powiatu 622
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 620
Udostępnienie informacji z Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, z operatu ewidencji gruntów i budynków 607
Geolog Powiatowy 601
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Modernizacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym” - ETAP VI 600
IZP.272.6.2017 594
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego". 586
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 583
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach PROW 581
Adamczak Wojciech 568
IZP.272.1.1.2018 audyt wewnętrzny 561
podinspektor w wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Jednostek Pomocy Społecznej i Budżetu Edukacji 557
ZDP/PN-13/2017 556
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Starosta Wołowski 3761
Starosta Wołowski 1406
Wicestarosta 1076
Skład Zarządu Powiatu 972
Zadania zarządu 601
Starosta Wołowski 316
Protokół nr 122 z dnia 31 marca 2017 r. 262
Protokół nr 130 z dnia 6 czerwca 2017 r. 257
Protokół nr 118 z dnia 10 marca 2017 r. 253
Protokól nr 120 z dnia 23 marca 2017 r. 230
Wicestarosta 227
Protokół nr 123 z dnia 7 marca 2017 r. 192
Protokół nr 119 z dnia 17 marca 2017 r. 189
Protokół nr 128 z dnia 23 maja 2017 r. 186
Protokół nr 131 z dnia 13 czerwca 2017 r. 183
Protokół nr 132 z dnia 21 czerwca 2017 r. 182
Protokół nr 136 z dnia 7 lipca 2017 r. 182
Protokół nr 121 z dnia 30 marca 2017 r. 178
Protokól nr 133 z dnia 26 czerwca 2017 r. 175
Protokół nr 137 z dnia 18 lipca 2017 r. 171
Uchwała nr 126 z dnia 10 maja 2017 r. 170
Protokół nr 143 z dnia 11 września 2017 r. 166
Protokół nr 125 z dnia 26 kwietnia 2017 r. 164
Protokół nr 139 z dnia 31 lipca 2017 r. 161
Uchwała nr 126/426/17 z dnia 10 maja 2017r. 161
Protokól nr 127 z dnia 18 maja 2017 r. 159
Protokól nr 147 z dnia 12 października 2017 r. 159
Protokół nr 126 z dnia 10 maja 2017 r. 156
Protokół nr 146 z dnia 5 października 2017 r. 154
Protokół nr 134 z dnia 28 czerwca 2017 r. 148
Protokół nr 141 z dnia 29 sierpnia 2017 r. 147
Protokół nr 153 z dnia 28 listopada 2017 r. 146
Protokół nr 142 z dnia 5 września 2017 r. 143
Protokół nr 149 z dnia 31 października 2017 r. 142
Protokół nr 124 z dnia 20 marca 2017 r. 141
Protokół nr 145 z dnia 28 września 2017 r. 140
Protokół nr 154 z dnia 30 listopada 2017 r. 139
Protokół nr 144 z dnia 19 września 2017 r. 131
Protokół nr 135 z dnia 30 czerwca 2017 r. 129
Protokół nr 155 z dnia 07 grudnia 2017 r. 126
Protokół nr 129 z dnia 31 maja 2017 r. 125
Protokół nr 150 z dnia 9 listopada 2017 r. 120
Protokół nr 160 z dnia 29 grudnia 2017 r. 108
Protokól nr 158 z dnia 27 grudnia 2017 r. 100
Protokół nr 156 z dnia 13 grudnia 2017 r. 98
Protokół nr 167 z dnia 06 lutego 2018 r. 96
Protokół nr 148 z dnia 23 października 2017 r. 88
Protokół nr 159 z dnia 28 grudnia 2017 r. 87
Protokół nr 152 z dnia 22-23 listopada 2017 r. 81
Protokół nr 168 z dnia 09 lutego 2018 r. 73
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Powiatu 1142
Kompetencje Rady Powiatu 613
Ciołek Łukasz 477
Dyżury Przewodniczącego Rady Powiatu 458
Adamczak Wojciech 355
Boczar Władysław 338
Bereza Elżbieta 317
Gajos Marek 313
Cukrowski Marek 295
Olejniczak Dariusz 294
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 274
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej 270
Komisja Rewizyjna 266
Komisja Gospodarki, Infrastrutury, Środowiska i Rolnictwa 255
Skorupa Zbigniew 242
Protokół Nr XXXIV z dnia 24 lutego 2017 r. 239
Komiisja Budżetu 238
Grzechowiak Anna 235
Jaśkowska Dorota 232
Nejman Maciej 225
Szumilas Józef 220
Krakowska Wioletta 217
Mirytiuk Ryszard 217
Wojtyło Urszula 216
Kwiek Wacław 196
Protokół nr 36 z dnia 29 marca 2017 r. 194
Protokól Nr XXXV z dnia 31 marca 2017 r. 193
Protokół nr 33 z dnia 27 stycznia 2017 r. 191
Pakulski Kazimierz 188
Protokół nr 39 z dnia 22 lutego 2017 r. 184
Protokół nr 40 z dnia 24 lutego 2017 r. 179
Protokół nr 41 z dnia 30 marca 2017r. 179
Protokół nr 28 z dnia 23 lutego 2017 r. 177
Protokół nr 37 z dnia 16 maja 2017r. 174
Protokół nr 42 z dnia 31.03.2017r. 173
Protokół Nr XXXVII z dnia 30 czerwca 2017 r. 170
Protokół Nr XXXVI z dnia 31 maja 2017 r. 148
Protokół Nr XL z dnia 26 października 2017 r. 147
Protokół nr XXXIX z dnia 12 września 2017 r. 128
Protokół nr 35 z dnia 20 marca 2017 r. 127
Protokół nr XLI z dnia 30 listopada 2017 r. 118
Protokół nr 34 z dnia 23 lutego 2017 r. 115
Stanowisko Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2018 r. 98
Protokół nr XXXVIII z dnia 31 lipca 2017 r. 92
Stanowisko Rady Powiatu z dnia 19 sierpnia 2015 r. 85
Protokół nr 22 z dnia 18 sierpnia 2016r. 79
Protokół nr XLIII z dnia 27 grudnia 2017 r. 74
Stanowisko Rady Powiatu z dnia 10 lipca 2015 r. 74
Protokół nr 44 z dnia 29 maja 2017r. 72
Protokół nr XLV z dnia 09 lutego 2018 r. 70
Statystyki strony Powiat wołowski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konta bankowe 1239
Wykaz organizacji pozarządowych 1163
Lista gmin 875
Statut Powiatu Wołowskiego 722
Charakterystyka gospodarcza 683
Charakterystyka Powiatu 663
Herb i flaga Powiatu 663
Powiat w liczbach 650
Statut Powiatu 393
Opinie RIO we Wrocławiu 383
Majątek Powiatu 2002r 271
Uchwała budzetowa 260
Wieloletnia Prognoza Finansowa 256
Zmiany budżetu 253
Sprawozdania z wykonania budżetu 251
Projekt uchwały budżetowej 234
Opinie RIO we Wrocławiu 219
Projekt uchwały budżetowej 192
Ogłoszenie o konsultacjach 179
Sprawozdanie na 2016r 172
Opinie RIO we Wrocławiu 166
Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.” 120
Uchwała budżetowa 114
Projekt uchwały budżetowej 112
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Ogólnopolska Gra Terenowa – Operacja Lotnicza „Kazik 1” – popularyzacja tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Wołowskim 104
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Świąteczny Turniej Halowy o Puchar Starosty Wołowskiego 87
Konkurs ofert 45
Nabór do prac w komisji konkursowej 38
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Festiwal Ale Wiocha ! Plener artystyczny w Zagrodzie Łużyckiej w Lubiążu 30
II otwarty konkurs ofert 8
Nabór do prac w komisji konkursowej 7
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu 3212
Zarząd Dróg Powiatowych 1014
Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie 939
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wołowie 863
Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie 817
Kontakt 803
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 787
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej 708
Liceum Ogolnokształcące im Mikołaja Kopernika w Wołowie 679
Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym 643
Regulaminy, Statuty 600
Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie 597
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym 597
Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 592
Programy, regulaminy, statut 488
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawnicznego w Wołowie 482
Zakres działalności 461
Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu 389
Regulaminy, Programy, Statut 334
Stawki i opłaty 320
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie 222
Statut 138

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij