Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.01.2016

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 22206
Dane adresowe 7739
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 7343
Kierownictwo urzędu 7029
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 5579
Godziny pracy 4591
Starosta Wołowski 3751
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 3302
Wicestarosta 3233
Wydział Komunikacji iTransportu 2649
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołowskiego 2391
IZP.272.3.2018 Kompleksowa dostawa gazu 2103
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 2074
Młodszy referent w Wydziale Finansów i Budżetu 2031
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 2021
Wydział Finansów i Budżetu 1930
podinspektor w Biurze Promocji i Współpracy 1904
Biuro rzeczy znalezionych 1897
Skarbnik Powiatu 1847
Udostępnienie informacji z Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, z operatu ewidencji gruntów i budynków 1836
Sekretarz 1795
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 1794
Regulamin Organizacyjny 1790
Sekretarz powiatu wołowskiego 1736
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”. 1662
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 1616
IZP.272.8.2017 1568
Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale GK 1555
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 1550
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 1546
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 1475
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 1474
IZP.272.17.2017 1468
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii (na czas określony - 1 rok - okres realizacji projektu) 1466
Czarny Paweł 1452
Pozwolenie na budowę/Wykonanie robót budowlanych / Zmiana pozwolenia 1407
Adamczak Wojciech 1395
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 1380
Biuro Rady i Zarządu Powiatu 1352
Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 1342
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg 1334
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1331
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego". 1320
Młodszy referent w Wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji 1317
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii 1308
ZDP/PN-06/2017 1295
Wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia 1287
podinspektor w wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji 1278
Geolog Powiatowy 1275
IZP.272.19.2017 1255
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Starosta Wołowski 9669
Starosta Wołowski 3751
Wicestarosta 3233
Skład Zarządu Powiatu 2663
Zadania zarządu 1353
Starosta Wołowski 918
Protokół nr 130 z dnia 6 czerwca 2017 r. 577
Protokół nr 122 z dnia 31 marca 2017 r. 531
Protokół nr 118 z dnia 10 marca 2017 r. 495
Protokół nr 146 z dnia 5 października 2017 r. 488
Protokół nr 137 z dnia 18 lipca 2017 r. 480
Protokół nr 153 z dnia 28 listopada 2017 r. 477
Protokól nr 120 z dnia 23 marca 2017 r. 467
Protokól nr 133 z dnia 26 czerwca 2017 r. 467
Protokół nr 136 z dnia 7 lipca 2017 r. 464
Protokól nr 147 z dnia 12 października 2017 r. 463
Protokół nr 134 z dnia 28 czerwca 2017 r. 460
Protokół nr 139 z dnia 31 lipca 2017 r. 456
Uchwała nr 126 z dnia 10 maja 2017 r. 456
Protokół nr 142 z dnia 5 września 2017 r. 448
Protokół nr 143 z dnia 11 września 2017 r. 441
Protokół nr 144 z dnia 19 września 2017 r. 440
Protokół nr 131 z dnia 13 czerwca 2017 r. 435
Protokół nr 132 z dnia 21 czerwca 2017 r. 435
Protokół nr 152 z dnia 22-23 listopada 2017 r. 434
Protokół nr 123 z dnia 7 marca 2017 r. 433
Protokół nr 145 z dnia 28 września 2017 r. 429
Protokół nr 150 z dnia 9 listopada 2017 r. 420
Uchwała nr 126/426/17 z dnia 10 maja 2017r. 419
Protokół nr 119 z dnia 17 marca 2017 r. 418
Protokół nr 149 z dnia 31 października 2017 r. 417
Protokół nr 160 z dnia 29 grudnia 2017 r. 415
Protokół nr 128 z dnia 23 maja 2017 r. 414
Protokół nr 154 z dnia 30 listopada 2017 r. 408
Protokół nr 124 z dnia 20 marca 2017 r. 401
Protokół nr 159 z dnia 28 grudnia 2017 r. 401
Protokół nr 141 z dnia 29 sierpnia 2017 r. 400
Protokół nr 135 z dnia 30 czerwca 2017 r. 397
Protokól nr 127 z dnia 18 maja 2017 r. 396
Protokół nr 126 z dnia 10 maja 2017 r. 396
Protokół nr 167 z dnia 06 lutego 2018 r. 383
Protokół nr 155 z dnia 07 grudnia 2017 r. 382
Protokół nr 129 z dnia 31 maja 2017 r. 381
Protokół nr 163 z dnia 19 stycznia 2018 r. 380
Protokół nr 156 z dnia 13 grudnia 2017 r. 377
Wicestarosta 360
Protokól nr 158 z dnia 27 grudnia 2017 r. 357
Protokół nr 125 z dnia 26 kwietnia 2017 r. 328
Protokół nr 121 z dnia 30 marca 2017 r. 320
Protokół nr 157 z dnia 06 lutego 2018 r. 303
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisja obrad Rady Powiatu 4503
Skład Rady Powiatu 3284
Ciołek Łukasz 1399
Dyżury Przewodniczącego Rady Powiatu 1312
Kompetencje Rady Powiatu 1280
Cukrowski Marek 930
Boczar Władysław 836
Gajos Marek 819
Komisje 819
Olejniczak Dariusz 797
Adamczak Wojciech 774
Skorupa Zbigniew 750
Bereza Elżbieta 677
Nejman Maciej 637
Szumilas Józef 635
Krakowska Wioletta 627
Grzechowiak Anna 625
Kwiek Wacław 625
Wojtyło Urszula 622
Mirytiuk Ryszard 594
Pakulski Kazimierz 579
Jaśkowska Dorota 544
Protokół nr 36 z dnia 29 marca 2017 r. 514
Protokół Nr XXXIV z dnia 24 lutego 2017 r. 511
Protokół nr 37 z dnia 16 maja 2017r. 499
Protokół nr 42 z dnia 31.03.2017r. 493
Protokół nr 39 z dnia 22 lutego 2017 r. 484
Protokół nr 41 z dnia 30 marca 2017r. 473
Protokół nr 28 z dnia 23 lutego 2017 r. 471
Protokół Nr XL z dnia 26 października 2017 r. 462
Protokół nr 40 z dnia 24 lutego 2017 r. 439
Protokół nr 33 z dnia 27 stycznia 2017 r. 428
Protokól Nr XXXV z dnia 31 marca 2017 r. 423
Protokół Nr XXXVI z dnia 31 maja 2017 r. 397
Protokół nr 49 z dnia 20 września 2017r. 370
Protokół Nr XXXVII z dnia 30 czerwca 2017 r. 366
Stanowisko Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2018 r. 364
Stanowisko Rady Powiatu z dnia 19 sierpnia 2015 r. 354
Protokół nr XLI z dnia 30 listopada 2017 r. 351
Protokół nr 24 z dnia 05 października 2016r. 342
Protokół nr 22 z dnia 18 sierpnia 2016r. 334
Protokół nr XLVI z dnia 06 marca 2018 r. 332
Protokół nr XXXIX z dnia 12 września 2017 r. 331
Protokół nr 28 z dnia 20 grudnia 2016r. 328
Protokół nr 21 z dnia 16 czerwca 2016r. 321
Protokół nr 36 z dnia 26 stycznia 2018r. 317
Protokół nr 42 z dnia 26 października 2017r. 312
Protokół nr 1 z dnia 09 stycznia 2015r. 310
Protokół nr 20 z dnia 17 maja 2016r. 309
Protokół nr 54 z dnia 12 grudnia 2017r. 309
Statystyki strony Powiat wołowski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konta bankowe 2463
Wykaz organizacji pozarządowych 2269
Statut Powiatu Wołowskiego 1914
Lista gmin 1800
Charakterystyka Powiatu 1613
Herb i flaga Powiatu 1514
Charakterystyka gospodarcza 1494
Powiat w liczbach 1401
Statut Powiatu 963
Opinie RIO we Wrocławiu 779
Opinie RIO we Wrocławiu 714
Majątek Powiatu 2002r 691
Uchwała budżetowa 645
Ogłoszenie o konsultacjach 635
Sprawozdania z wykonania budżetu 633
Opinie RIO we Wrocławiu 606
Uchwała budzetowa 570
Wieloletnia Prognoza Finansowa 557
Projekt uchwały budżetowej 548
Zmiany budżetu 544
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Festiwal Ale Wiocha ! Plener artystyczny w Zagrodzie Łużyckiej w Lubiążu 491
Projekt uchwały budżetowej 480
Sprawozdanie na 2016r 480
Projekt uchwały budżetowej 447
Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.” 398
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Ogólnopolska Gra Terenowa – Operacja Lotnicza „Kazik 1” – popularyzacja tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Wołowskim 395
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Świąteczny Turniej Halowy o Puchar Starosty Wołowskiego 392
II otwarty konkurs ofert 340
Konkurs ofert 310
Nabór do prac w komisji konkursowej 303
Konsultacje progamu współpacy na 2019 248
Nieodpłatna pomoc prawna - konkurs ofert 151
Nabór do prac w komisji konkursowej 125
Uchwała w sprawie budżetu na 2019 rok 125
harmonogram funkcjonowania punktu na 2019 r. 117
Wyniki konsultacji proejktu programu współpracy z organizacjiami na rok 2019 112
Konkurs rozstrzygnięty 103
Nabór do prac w komisji konkursowej 102
Bilanse 2018 97
Komisja konkursowa 93
Otwarty konkurs ofert na zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu w 2019 r 92
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołowskiego 87
Nabór przedstawicieli do prac komisji konkursowej kultura - sport 2019 72
Opinia PIO o prawidłowości planowanej kwoty długu 69
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu 62
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Realizacja koncertu na Dużej Scenie Slot Art Festivalu 2019 52
Opinie RIO 29
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Organizacja VIII Dolnośląskiego Konkursu Piosenki Polskiej „Piosenka Zmieniająca Życie” w Lubiążu 18
Konsultacje programu współpracy na rok 2020 16
Wyniki konsultacji programu współpracy na rok 2020 6
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu 6207
Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie 3184
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 3020
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawnicznego w Wołowie 2427
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym 2388
Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie 2310
Liceum Ogolnokształcące im Mikołaja Kopernika w Wołowie 2301
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wołowie 2279
Kontakt 2266
Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 2189
Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym 2105
Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie 1945
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej 1924
Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu 1453
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie 1410
Regulaminy, Statuty 1388
Programy, regulaminy, statut 1143
Zakres działalności 1080
Regulaminy, Programy, Statut 854
Bilanse 2018 69
Bilanse 2018 67
Bilanse 2018 67
Bilanse 2018 66
Bilanse 2018 65
Bilanse 2018 63
Bilanse 2018 63
Bilanse 2018 63
Bilanse 2018 62
Bilanse 2018 61
Bilanse 2018 59
Bilanse 2018 58

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij