Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.01.2016

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 7482
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 2317
Kierownictwo urzędu 2121
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 1575
Godziny pracy 1357
podinspektor w Biurze Promocji i Współpracy 1292
Młodszy referent w Wydziale Finansów i Budżetu 1227
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 896
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 712
Starosta Wołowski 684
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 670
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”. 663
Biuro rzeczy znalezionych 614
Wydział Finansów i Budżetu 566
Młodszy referent w Wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji 560
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 557
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 550
Wicestarosta 535
podinspektor w wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji 523
IZP.272.8.2017 515
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 510
Regulamin Organizacyjny 491
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 491
ZDP/PN-06/2017 464
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii (na czas określony - 1 rok - okres realizacji projektu) 458
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 447
Skarbnik Powiatu 443
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Modernizacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym” - ETAP VI 436
Pozwolenie na budowę/Wykonanie robót budowlanych / Zmiana pozwolenia 423
Wydział Komunikacji, Transport i Dróg 418
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołowskiego 408
Sekretarz 406
IZP.272.6.2017 401
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 399
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach PROW 391
ZDP/PN-13/2017 375
IZP.272.5.2017 368
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Wołowskiego w roku 2017" 363
IZP.272.7.2017 359
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego". 353
IZP.272.9.2017 352
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii (na czas określony - 1 rok - okres realizacji projektu) 351
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 342
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym" - UNIEWAŻNIONE 341
ZDP/PN-12/2017 338
podinspektor w wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Jednostek Pomocy Społecznej i Budżetu Edukacji 336
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 324
Biuro Rady i Zarządu Powiatu 324
Inspektor ds. rozliczania projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w Wydziale Finansów i Budżetu 315
ZDP/PN-15/2017 311
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Starosta Wołowski 2472
Starosta Wołowski 684
Skład Zarządu Powiatu 578
Wicestarosta 535
Zadania zarządu 290
Protokół nr 130 z dnia 6 czerwca 2017 r. 149
Protokół nr 118 z dnia 10 marca 2017 r. 147
Starosta Wołowski 142
Protokół nr 122 z dnia 31 marca 2017 r. 138
Protokól nr 120 z dnia 23 marca 2017 r. 117
Wicestarosta 115
Protokół nr 121 z dnia 30 marca 2017 r. 107
Protokół nr 123 z dnia 7 marca 2017 r. 92
Protokół nr 119 z dnia 17 marca 2017 r. 83
Protokół nr 132 z dnia 21 czerwca 2017 r. 77
Protokół nr 131 z dnia 13 czerwca 2017 r. 69
Protokól nr 133 z dnia 26 czerwca 2017 r. 63
Protokół nr 128 z dnia 23 maja 2017 r. 62
Protokół nr 136 z dnia 7 lipca 2017 r. 62
Protokół nr 137 z dnia 18 lipca 2017 r. 62
Protokół nr 125 z dnia 26 kwietnia 2017 r. 59
Protokół nr 139 z dnia 31 lipca 2017 r. 58
Protokół nr 124 z dnia 20 marca 2017 r. 56
Uchwała nr 126 z dnia 10 maja 2017 r. 55
Protokól nr 127 z dnia 18 maja 2017 r. 54
Protokół nr 126 z dnia 10 maja 2017 r. 53
Protokół nr 143 z dnia 11 września 2017 r. 52
Protokół nr 135 z dnia 30 czerwca 2017 r. 51
Uchwała nr 126/426/17 z dnia 10 maja 2017r. 49
Protokół nr 146 z dnia 5 października 2017 r. 46
Protokół nr 134 z dnia 28 czerwca 2017 r. 44
Protokół nr 149 z dnia 31 października 2017 r. 41
Protokól nr 147 z dnia 12 października 2017 r. 40
Protokół nr 129 z dnia 31 maja 2017 r. 39
Protokół nr 142 z dnia 5 września 2017 r. 38
Protokół nr 141 z dnia 29 sierpnia 2017 r. 35
Protokół nr 144 z dnia 19 września 2017 r. 24
Protokół nr 145 z dnia 28 września 2017 r. 18
Protokół nr 153 z dnia 28 listopada 2017 r. 18
Protokół nr 154 z dnia 30 listopada 2017 r. 18
Protokół nr 148 z dnia 23 października 2017 r. 16
Protokół nr 150 z dnia 9 listopada 2017 r. 15
Protokół nr 155 z dnia 07 grudnia 2017 r. 11
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Powiatu 694
Kompetencje Rady Powiatu 315
Dyżury Przewodniczącego Rady Powiatu 202
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 154
Komisja Gospodarki, Infrastrutury, Środowiska i Rolnictwa 143
Komisja Rewizyjna 143
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej 140
Ciołek Łukasz 129
Protokół Nr XXXIV z dnia 24 lutego 2017 r. 129
Komiisja Budżetu 125
Gajos Marek 117
Adamczak Wojciech 114
Boczar Władysław 113
Olejniczak Dariusz 103
Bereza Elżbieta 91
Protokól Nr XXXV z dnia 31 marca 2017 r. 90
Jaśkowska Dorota 86
Protokół nr 36 z dnia 29 marca 2017 r. 86
Skorupa Zbigniew 83
Wojtyło Urszula 75
Krakowska Wioletta 74
Protokół nr 33 z dnia 27 stycznia 2017 r. 72
Protokół nr 40 z dnia 24 lutego 2017 r. 72
Szumilas Józef 72
Protokół nr 41 z dnia 30 marca 2017r. 70
Protokół Nr XXXVII z dnia 30 czerwca 2017 r. 67
Nejman Maciej 65
Protokół nr 39 z dnia 22 lutego 2017 r. 65
Protokół nr 28 z dnia 23 lutego 2017 r. 63
Grzechowiak Anna 61
Mirytiuk Ryszard 60
Cukrowski Marek 58
Protokół nr 35 z dnia 20 marca 2017 r. 58
Protokół nr 37 z dnia 16 maja 2017r. 58
Protokół nr 42 z dnia 31.03.2017r. 58
Pakulski Kazimierz 54
Kwiek Wacław 49
Protokół Nr XXXVI z dnia 31 maja 2017 r. 42
Protokół nr 34 z dnia 23 lutego 2017 r. 41
Protokół nr XXXVIII z dnia 31 lipca 2017 r. 27
Protokół nr XXXIX z dnia 12 września 2017 r. 25
Komisja Rewizyjna 20
Protokół Nr XL z dnia 26 października 2017 r. 16
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 13
Komisja Gospodarki 8
Informacja o sesji 6
Komisja Budżetu 6
Komisja Wspólna 6
Protokół nr XLI z dnia 30 listopada 2017 r. 6
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej 5
Statystyki strony Powiat wołowski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz organizacji pozarządowych 833
Konta bankowe 769
Lista gmin 459
Herb i flaga Powiatu 375
Statut Powiatu Wołowskiego 360
Charakterystyka gospodarcza 357
Charakterystyka Powiatu 333
Powiat w liczbach 315
Opinie RIO we Wrocławiu 238
Statut Powiatu 190
Wieloletnia Prognoza Finansowa 151
Majątek Powiatu 2002r 151
Projekt uchwały budżetowej 148
Uchwała budzetowa 146
Sprawozdania z wykonania budżetu 140
Zmiany budżetu 135
Opinie RIO we Wrocławiu 116
Projekt uchwały budżetowej 106
Ogłoszenie o konsultacjach 65
Sprawozdanie na 2016r 64
Projekt uchwały budżetowej 29
Opinie RIO we Wrocławiu 18
Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.” 18
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Ogólnopolska Gra Terenowa – Operacja Lotnicza „Kazik 1” – popularyzacja tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Wołowskim 12
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Świąteczny Turniej Halowy o Puchar Starosty Wołowskiego 7
Uchwała budżetowa 1
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu 2219
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 605
Zarząd Dróg Powiatowych 566
Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie 444
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wołowie 440
Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie 432
Kontakt 402
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej 337
Zgłoszenia ZRR 312
Kontakt 304
Regulaminy, Statuty 302
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 298
Ostrzeganie i postępowane w przypadku awarii 293
Liceum Ogolnokształcące im Mikołaja Kopernika w Wołowie 284
Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym 278
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym 270
Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie 256
Programy, regulaminy, statut 247
Zakłady DR 227
Zakres działalności 216
Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 187
Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu 174
Regulaminy, Programy, Statut 159
Stawki i opłaty 154
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawnicznego w Wołowie 149
Statut 70

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij