Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.01.2016

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 12342
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 4574
Kierownictwo urzędu 3694
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 3254
Godziny pracy 2639
Dane adresowe 2133
Starosta Wołowski 1641
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 1444
podinspektor w Biurze Promocji i Współpracy 1435
Młodszy referent w Wydziale Finansów i Budżetu 1426
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 1274
Wydział Komunikacji, Transport i Dróg 1264
Wicestarosta 1262
Biuro rzeczy znalezionych 1214
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołowskiego 1157
Wydział Finansów i Budżetu 1065
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 1064
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 1017
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”. 978
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 974
Regulamin Organizacyjny 968
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 915
Skarbnik Powiatu 910
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 893
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 869
Sekretarz 867
IZP.272.8.2017 816
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 810
Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale GK 801
IZP.272.4.2018 784
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii (na czas określony - 1 rok - okres realizacji projektu) 768
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 764
Udostępnienie informacji z Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, z operatu ewidencji gruntów i budynków 759
Pozwolenie na budowę/Wykonanie robót budowlanych / Zmiana pozwolenia 747
Młodszy referent w Wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji 739
podinspektor w wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji 705
ZDP/PN-06/2017 704
Biuro Rady i Zarządu Powiatu 703
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii 700
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 698
Geolog Powiatowy 691
Adamczak Wojciech 668
IZP.272.3.2018 Kompleksowa dostawa gazu 664
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 662
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego". 643
IZP.272.1.1.2018 audyt wewnętrzny 640
IZP.272.6.2017 636
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach PROW 635
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Modernizacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym” - ETAP VI 626
ZDP/PN-4/2018 droga 338 Lubiąż 614
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Starosta Wołowski 4405
Starosta Wołowski 1641
Wicestarosta 1262
Skład Zarządu Powiatu 1096
Zadania zarządu 681
Starosta Wołowski 379
Protokół nr 130 z dnia 6 czerwca 2017 r. 284
Protokół nr 118 z dnia 10 marca 2017 r. 281
Protokół nr 122 z dnia 31 marca 2017 r. 280
Protokól nr 120 z dnia 23 marca 2017 r. 252
Wicestarosta 242
Protokół nr 123 z dnia 7 marca 2017 r. 221
Protokół nr 119 z dnia 17 marca 2017 r. 211
Protokół nr 136 z dnia 7 lipca 2017 r. 210
Protokól nr 133 z dnia 26 czerwca 2017 r. 209
Protokół nr 128 z dnia 23 maja 2017 r. 207
Protokół nr 131 z dnia 13 czerwca 2017 r. 205
Protokół nr 132 z dnia 21 czerwca 2017 r. 202
Protokół nr 137 z dnia 18 lipca 2017 r. 199
Uchwała nr 126 z dnia 10 maja 2017 r. 197
Protokół nr 139 z dnia 31 lipca 2017 r. 196
Protokól nr 147 z dnia 12 października 2017 r. 193
Protokół nr 121 z dnia 30 marca 2017 r. 193
Protokół nr 146 z dnia 5 października 2017 r. 193
Protokół nr 143 z dnia 11 września 2017 r. 191
Protokół nr 125 z dnia 26 kwietnia 2017 r. 185
Protokół nr 149 z dnia 31 października 2017 r. 183
Protokół nr 134 z dnia 28 czerwca 2017 r. 182
Protokół nr 142 z dnia 5 września 2017 r. 180
Uchwała nr 126/426/17 z dnia 10 maja 2017r. 180
Protokól nr 127 z dnia 18 maja 2017 r. 178
Protokół nr 153 z dnia 28 listopada 2017 r. 175
Protokół nr 126 z dnia 10 maja 2017 r. 173
Protokół nr 145 z dnia 28 września 2017 r. 173
Protokół nr 141 z dnia 29 sierpnia 2017 r. 172
Protokół nr 160 z dnia 29 grudnia 2017 r. 160
Protokół nr 154 z dnia 30 listopada 2017 r. 159
Protokół nr 124 z dnia 20 marca 2017 r. 154
Protokół nr 135 z dnia 30 czerwca 2017 r. 151
Protokół nr 144 z dnia 19 września 2017 r. 151
Protokół nr 150 z dnia 9 listopada 2017 r. 145
Protokół nr 129 z dnia 31 maja 2017 r. 143
Protokół nr 155 z dnia 07 grudnia 2017 r. 140
Protokół nr 152 z dnia 22-23 listopada 2017 r. 132
Protokół nr 156 z dnia 13 grudnia 2017 r. 127
Protokół nr 167 z dnia 06 lutego 2018 r. 126
Protokól nr 158 z dnia 27 grudnia 2017 r. 123
Protokół nr 159 z dnia 28 grudnia 2017 r. 116
Protokół nr 148 z dnia 23 października 2017 r. 106
Protokół nr 168 z dnia 09 lutego 2018 r. 89
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Powiatu 1302
Kompetencje Rady Powiatu 693
Ciołek Łukasz 656
Dyżury Przewodniczącego Rady Powiatu 546
Cukrowski Marek 410
Boczar Władysław 399
Adamczak Wojciech 398
Bereza Elżbieta 382
Gajos Marek 372
Olejniczak Dariusz 361
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 311
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej 300
Komisja Rewizyjna 297
Skorupa Zbigniew 291
Grzechowiak Anna 287
Komisja Gospodarki, Infrastrutury, Środowiska i Rolnictwa 280
Nejman Maciej 274
Komiisja Budżetu 268
Jaśkowska Dorota 266
Protokół Nr XXXIV z dnia 24 lutego 2017 r. 265
Wojtyło Urszula 264
Szumilas Józef 261
Mirytiuk Ryszard 257
Krakowska Wioletta 256
Kwiek Wacław 240
Pakulski Kazimierz 231
Protokół nr 36 z dnia 29 marca 2017 r. 225
Protokół nr 41 z dnia 30 marca 2017r. 212
Protokół nr 28 z dnia 23 lutego 2017 r. 211
Protokół nr 39 z dnia 22 lutego 2017 r. 211
Protokól Nr XXXV z dnia 31 marca 2017 r. 209
Protokół nr 33 z dnia 27 stycznia 2017 r. 206
Protokół nr 40 z dnia 24 lutego 2017 r. 204
Protokół nr 42 z dnia 31.03.2017r. 203
Protokół nr 37 z dnia 16 maja 2017r. 199
Protokół Nr XXXVII z dnia 30 czerwca 2017 r. 185
Protokół Nr XL z dnia 26 października 2017 r. 179
Protokół Nr XXXVI z dnia 31 maja 2017 r. 168
Protokół nr XXXIX z dnia 12 września 2017 r. 153
Protokół nr XLI z dnia 30 listopada 2017 r. 148
Protokół nr 35 z dnia 20 marca 2017 r. 145
Protokół nr 34 z dnia 23 lutego 2017 r. 131
Stanowisko Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2018 r. 126
Stanowisko Rady Powiatu z dnia 19 sierpnia 2015 r. 113
Protokół nr XXXVIII z dnia 31 lipca 2017 r. 102
Protokół nr 22 z dnia 18 sierpnia 2016r. 98
Stanowisko Rady Powiatu z dnia 10 lipca 2015 r. 97
Protokół nr XLIII z dnia 27 grudnia 2017 r. 88
Protokół nr 24 z dnia 05 października 2016r. 85
Protokół nr 49 z dnia 20 września 2017r. 85
Statystyki strony Powiat wołowski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konta bankowe 1402
Wykaz organizacji pozarządowych 1238
Lista gmin 1012
Statut Powiatu Wołowskiego 872
Charakterystyka gospodarcza 781
Herb i flaga Powiatu 767
Charakterystyka Powiatu 760
Powiat w liczbach 719
Statut Powiatu 459
Opinie RIO we Wrocławiu 427
Majątek Powiatu 2002r 317
Uchwała budzetowa 306
Wieloletnia Prognoza Finansowa 292
Sprawozdania z wykonania budżetu 290
Zmiany budżetu 285
Projekt uchwały budżetowej 263
Opinie RIO we Wrocławiu 257
Projekt uchwały budżetowej 224
Ogłoszenie o konsultacjach 214
Opinie RIO we Wrocławiu 212
Sprawozdanie na 2016r 202
Uchwała budżetowa 176
Projekt uchwały budżetowej 156
Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.” 142
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Festiwal Ale Wiocha ! Plener artystyczny w Zagrodzie Łużyckiej w Lubiążu 141
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Ogólnopolska Gra Terenowa – Operacja Lotnicza „Kazik 1” – popularyzacja tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Wołowskim 128
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Świąteczny Turniej Halowy o Puchar Starosty Wołowskiego 120
Konkurs ofert 67
Nabór do prac w komisji konkursowej 56
II otwarty konkurs ofert 27
Nabór do prac w komisji konkursowej 17
Konsultacje progamu współpacy na 2019 6
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu 3612
Zarząd Dróg Powiatowych 1256
Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie 1130
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wołowie 1029
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 995
Kontakt 958
Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie 958
Liceum Ogolnokształcące im Mikołaja Kopernika w Wołowie 834
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej 830
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym 799
Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym 784
Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie 722
Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 701
Regulaminy, Statuty 698
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawnicznego w Wołowie 620
Programy, regulaminy, statut 562
Zakres działalności 539
Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu 467
Regulaminy, Programy, Statut 388
Stawki i opłaty 380
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie 322
Statut 164

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij