Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.01.2016

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 14591
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 5231
Kierownictwo urzędu 4634
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 3730
Dane adresowe 3232
Godziny pracy 3058
Starosta Wołowski 2398
Wicestarosta 1952
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 1819
Wydział Komunikacji, Transport i Dróg 1575
Młodszy referent w Wydziale Finansów i Budżetu 1526
podinspektor w Biurze Promocji i Współpracy 1480
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołowskiego 1476
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 1451
Biuro rzeczy znalezionych 1401
Wydział Finansów i Budżetu 1294
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 1269
Skarbnik Powiatu 1220
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 1164
Regulamin Organizacyjny 1158
Sekretarz 1141
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”. 1134
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 1114
IZP.272.3.2018 Kompleksowa dostawa gazu 1064
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 1047
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 1027
IZP.272.8.2017 995
Udostępnienie informacji z Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, z operatu ewidencji gruntów i budynków 994
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 990
Czarny Paweł 984
Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale GK 951
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 925
Pozwolenie na budowę/Wykonanie robót budowlanych / Zmiana pozwolenia 886
Biuro Rady i Zarządu Powiatu 877
Sekretarz powiatu wołowskiego 876
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii (na czas określony - 1 rok - okres realizacji projektu) 875
Geolog Powiatowy 867
Adamczak Wojciech 854
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 846
ZDP/PN-06/2017 840
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 835
IZP.272.4.2018 825
Młodszy referent w Wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji 821
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii 801
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego". 800
Wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia 798
IZP.272.1.1.2018 audyt wewnętrzny 787
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 782
Adaśko Krystyna 781
podinspektor w wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji 773
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Starosta Wołowski 5982
Starosta Wołowski 2398
Wicestarosta 1952
Skład Zarządu Powiatu 1670
Zadania zarządu 875
Starosta Wołowski 544
Protokół nr 130 z dnia 6 czerwca 2017 r. 360
Protokół nr 122 z dnia 31 marca 2017 r. 343
Protokół nr 118 z dnia 10 marca 2017 r. 331
Protokól nr 120 z dnia 23 marca 2017 r. 304
Protokół nr 146 z dnia 5 października 2017 r. 284
Protokól nr 133 z dnia 26 czerwca 2017 r. 279
Uchwała nr 126 z dnia 10 maja 2017 r. 278
Wicestarosta 274
Protokół nr 123 z dnia 7 marca 2017 r. 273
Protokół nr 136 z dnia 7 lipca 2017 r. 273
Protokół nr 119 z dnia 17 marca 2017 r. 269
Protokół nr 137 z dnia 18 lipca 2017 r. 269
Protokół nr 132 z dnia 21 czerwca 2017 r. 264
Protokół nr 139 z dnia 31 lipca 2017 r. 263
Protokół nr 131 z dnia 13 czerwca 2017 r. 262
Protokół nr 143 z dnia 11 września 2017 r. 259
Protokół nr 128 z dnia 23 maja 2017 r. 257
Protokól nr 147 z dnia 12 października 2017 r. 255
Uchwała nr 126/426/17 z dnia 10 maja 2017r. 249
Protokół nr 153 z dnia 28 listopada 2017 r. 248
Protokół nr 142 z dnia 5 września 2017 r. 247
Protokół nr 134 z dnia 28 czerwca 2017 r. 245
Protokół nr 149 z dnia 31 października 2017 r. 243
Protokół nr 145 z dnia 28 września 2017 r. 241
Protokól nr 127 z dnia 18 maja 2017 r. 238
Protokół nr 126 z dnia 10 maja 2017 r. 231
Protokół nr 144 z dnia 19 września 2017 r. 231
Protokół nr 141 z dnia 29 sierpnia 2017 r. 230
Protokół nr 160 z dnia 29 grudnia 2017 r. 227
Protokół nr 124 z dnia 20 marca 2017 r. 225
Protokół nr 121 z dnia 30 marca 2017 r. 224
Protokół nr 154 z dnia 30 listopada 2017 r. 224
Protokół nr 125 z dnia 26 kwietnia 2017 r. 220
Protokół nr 150 z dnia 9 listopada 2017 r. 220
Protokół nr 135 z dnia 30 czerwca 2017 r. 217
Protokół nr 152 z dnia 22-23 listopada 2017 r. 216
Protokół nr 155 z dnia 07 grudnia 2017 r. 205
Protokół nr 129 z dnia 31 maja 2017 r. 204
Protokół nr 159 z dnia 28 grudnia 2017 r. 195
Protokół nr 156 z dnia 13 grudnia 2017 r. 191
Protokól nr 158 z dnia 27 grudnia 2017 r. 189
Protokół nr 167 z dnia 06 lutego 2018 r. 188
Protokół nr 163 z dnia 19 stycznia 2018 r. 160
Protokół nr 161 z dnia 09 stycznia 2018 r. 131
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Powiatu 2172
Kompetencje Rady Powiatu 890
Ciołek Łukasz 889
Dyżury Przewodniczącego Rady Powiatu 875
Transmisja obrad Rady Powiatu 793
Cukrowski Marek 564
Boczar Władysław 535
Adamczak Wojciech 509
Gajos Marek 496
Olejniczak Dariusz 489
Bereza Elżbieta 487
Skorupa Zbigniew 427
Grzechowiak Anna 385
Nejman Maciej 379
Krakowska Wioletta 370
Wojtyło Urszula 368
Szumilas Józef 362
Mirytiuk Ryszard 361
Kwiek Wacław 349
Jaśkowska Dorota 344
Pakulski Kazimierz 328
Protokół Nr XXXIV z dnia 24 lutego 2017 r. 324
Protokół nr 37 z dnia 16 maja 2017r. 301
Protokół nr 36 z dnia 29 marca 2017 r. 300
Protokół nr 41 z dnia 30 marca 2017r. 288
Protokół nr 39 z dnia 22 lutego 2017 r. 281
Protokół nr 42 z dnia 31.03.2017r. 278
Protokół nr 28 z dnia 23 lutego 2017 r. 273
Protokół nr 33 z dnia 27 stycznia 2017 r. 272
Protokól Nr XXXV z dnia 31 marca 2017 r. 262
Protokół Nr XL z dnia 26 października 2017 r. 260
Protokół nr 40 z dnia 24 lutego 2017 r. 255
Protokół Nr XXXVII z dnia 30 czerwca 2017 r. 231
Protokół Nr XXXVI z dnia 31 maja 2017 r. 223
Protokół nr XLI z dnia 30 listopada 2017 r. 199
Protokół nr XXXIX z dnia 12 września 2017 r. 194
Stanowisko Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2018 r. 192
Stanowisko Rady Powiatu z dnia 19 sierpnia 2015 r. 186
Protokół nr 35 z dnia 20 marca 2017 r. 175
Protokół nr 22 z dnia 18 sierpnia 2016r. 167
Protokół nr 28 z dnia 20 grudnia 2016r. 155
Protokół nr 21 z dnia 16 czerwca 2016r. 152
Protokół nr 49 z dnia 20 września 2017r. 152
Protokół nr 34 z dnia 23 lutego 2017 r. 148
Protokół nr XLVI z dnia 06 marca 2018 r. 143
Protokół nr 24 z dnia 05 października 2016r. 142
Protokół nr 20 z dnia 17 maja 2016r. 133
Protokół nr 34 z dnia 12 grudznia 2017r. 133
Protokół nr 54 z dnia 12 grudnia 2017r. 131
Stanowisko Rady Powiatu z dnia 10 lipca 2015 r. 130
Statystyki strony Powiat wołowski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konta bankowe 1644
Wykaz organizacji pozarządowych 1531
Lista gmin 1212
Statut Powiatu Wołowskiego 1179
Herb i flaga Powiatu 998
Charakterystyka gospodarcza 984
Charakterystyka Powiatu 983
Powiat w liczbach 910
Statut Powiatu 587
Opinie RIO we Wrocławiu 542
Majątek Powiatu 2002r 499
Ogłoszenie o konsultacjach 406
Opinie RIO we Wrocławiu 393
Uchwała budzetowa 376
Wieloletnia Prognoza Finansowa 374
Uchwała budżetowa 363
Sprawozdania z wykonania budżetu 362
Zmiany budżetu 354
Projekt uchwały budżetowej 336
Opinie RIO we Wrocławiu 320
Projekt uchwały budżetowej 303
Sprawozdanie na 2016r 281
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Festiwal Ale Wiocha ! Plener artystyczny w Zagrodzie Łużyckiej w Lubiążu 244
Projekt uchwały budżetowej 232
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Ogólnopolska Gra Terenowa – Operacja Lotnicza „Kazik 1” – popularyzacja tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Wołowskim 208
Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.” 205
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Świąteczny Turniej Halowy o Puchar Starosty Wołowskiego 198
Konkurs ofert 114
Nabór do prac w komisji konkursowej 114
II otwarty konkurs ofert 102
Konsultacje progamu współpacy na 2019 51
Nabór do prac w komisji konkursowej 45
Nieodpłatna pomoc prawna - konkurs ofert 40
harmonogram funkcjonowania punktu na 2019 r. 22
Wyniki konsultacji proejktu programu współpracy z organizacjiami na rok 2019 19
Nabór do prac w komisji konkursowej 18
Konkurs rozstrzygnięty 14
Komisja konkursowa 13
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu 4214
Zarząd Dróg Powiatowych 1651
Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie 1529
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 1459
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wołowie 1426
Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie 1319
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym 1276
Liceum Ogolnokształcące im Mikołaja Kopernika w Wołowie 1238
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawnicznego w Wołowie 1235
Kontakt 1189
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej 1154
Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym 1153
Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 1109
Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie 1046
Regulaminy, Statuty 872
Zakres działalności 759
Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu 732
Programy, regulaminy, statut 715
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie 625
Regulaminy, Programy, Statut 496
Stawki i opłaty 495
Statut 187

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij