Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.01.2016

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 19930
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 6754
Dane adresowe 6472
Kierownictwo urzędu 6433
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 5081
Godziny pracy 4155
Starosta Wołowski 3438
Wicestarosta 2907
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2752
Wydział Komunikacji iTransportu 2326
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołowskiego 2226
Młodszy referent w Wydziale Finansów i Budżetu 1882
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 1876
IZP.272.3.2018 Kompleksowa dostawa gazu 1870
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 1860
Wydział Finansów i Budżetu 1781
Biuro rzeczy znalezionych 1745
podinspektor w Biurze Promocji i Współpracy 1743
Skarbnik Powiatu 1687
Regulamin Organizacyjny 1661
Udostępnienie informacji z Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, z operatu ewidencji gruntów i budynków 1646
Sekretarz 1631
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 1614
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”. 1560
Sekretarz powiatu wołowskiego 1505
IZP.272.8.2017 1458
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 1444
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 1419
Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale GK 1406
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 1406
Czarny Paweł 1359
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 1332
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 1315
Pozwolenie na budowę/Wykonanie robót budowlanych / Zmiana pozwolenia 1311
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii (na czas określony - 1 rok - okres realizacji projektu) 1301
Biuro Rady i Zarządu Powiatu 1242
Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 1211
Adamczak Wojciech 1210
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 1199
ZDP/PN-06/2017 1197
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg 1194
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego". 1188
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1174
Geolog Powiatowy 1171
Młodszy referent w Wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji 1163
Adaśko Krystyna 1150
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii 1149
IZP.272.19.2017 1138
podinspektor w wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji 1129
Wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia 1127
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Starosta Wołowski 8656
Starosta Wołowski 3438
Wicestarosta 2907
Skład Zarządu Powiatu 2382
Zadania zarządu 1241
Starosta Wołowski 834
Protokół nr 130 z dnia 6 czerwca 2017 r. 542
Protokół nr 122 z dnia 31 marca 2017 r. 503
Protokół nr 118 z dnia 10 marca 2017 r. 467
Protokół nr 146 z dnia 5 października 2017 r. 460
Protokół nr 137 z dnia 18 lipca 2017 r. 448
Protokół nr 153 z dnia 28 listopada 2017 r. 446
Protokól nr 133 z dnia 26 czerwca 2017 r. 442
Protokól nr 120 z dnia 23 marca 2017 r. 438
Protokół nr 136 z dnia 7 lipca 2017 r. 435
Protokół nr 134 z dnia 28 czerwca 2017 r. 431
Protokól nr 147 z dnia 12 października 2017 r. 430
Uchwała nr 126 z dnia 10 maja 2017 r. 429
Protokół nr 139 z dnia 31 lipca 2017 r. 424
Protokół nr 142 z dnia 5 września 2017 r. 419
Protokół nr 143 z dnia 11 września 2017 r. 415
Protokół nr 144 z dnia 19 września 2017 r. 412
Protokół nr 132 z dnia 21 czerwca 2017 r. 409
Protokół nr 131 z dnia 13 czerwca 2017 r. 408
Protokół nr 123 z dnia 7 marca 2017 r. 405
Protokół nr 152 z dnia 22-23 listopada 2017 r. 404
Protokół nr 145 z dnia 28 września 2017 r. 399
Protokół nr 119 z dnia 17 marca 2017 r. 394
Uchwała nr 126/426/17 z dnia 10 maja 2017r. 393
Protokół nr 128 z dnia 23 maja 2017 r. 389
Protokół nr 150 z dnia 9 listopada 2017 r. 387
Protokół nr 149 z dnia 31 października 2017 r. 385
Protokół nr 160 z dnia 29 grudnia 2017 r. 381
Protokół nr 154 z dnia 30 listopada 2017 r. 379
Protokół nr 159 z dnia 28 grudnia 2017 r. 372
Protokół nr 135 z dnia 30 czerwca 2017 r. 371
Protokół nr 124 z dnia 20 marca 2017 r. 370
Protokól nr 127 z dnia 18 maja 2017 r. 369
Protokół nr 141 z dnia 29 sierpnia 2017 r. 368
Protokół nr 126 z dnia 10 maja 2017 r. 367
Protokół nr 155 z dnia 07 grudnia 2017 r. 353
Protokół nr 129 z dnia 31 maja 2017 r. 352
Protokół nr 167 z dnia 06 lutego 2018 r. 351
Protokół nr 163 z dnia 19 stycznia 2018 r. 348
Protokół nr 156 z dnia 13 grudnia 2017 r. 346
Wicestarosta 335
Protokól nr 158 z dnia 27 grudnia 2017 r. 329
Protokół nr 125 z dnia 26 kwietnia 2017 r. 297
Protokół nr 121 z dnia 30 marca 2017 r. 289
Protokół nr 157 z dnia 06 lutego 2018 r. 277
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisja obrad Rady Powiatu 3479
Skład Rady Powiatu 3015
Ciołek Łukasz 1263
Dyżury Przewodniczącego Rady Powiatu 1221
Kompetencje Rady Powiatu 1188
Cukrowski Marek 853
Boczar Władysław 774
Gajos Marek 762
Olejniczak Dariusz 733
Adamczak Wojciech 708
Skorupa Zbigniew 685
Komisje 640
Bereza Elżbieta 623
Nejman Maciej 594
Wojtyło Urszula 584
Krakowska Wioletta 583
Grzechowiak Anna 580
Kwiek Wacław 578
Szumilas Józef 577
Mirytiuk Ryszard 554
Pakulski Kazimierz 530
Jaśkowska Dorota 506
Protokół nr 36 z dnia 29 marca 2017 r. 480
Protokół Nr XXXIV z dnia 24 lutego 2017 r. 479
Protokół nr 37 z dnia 16 maja 2017r. 466
Protokół nr 42 z dnia 31.03.2017r. 458
Protokół nr 39 z dnia 22 lutego 2017 r. 454
Protokół nr 41 z dnia 30 marca 2017r. 444
Protokół nr 28 z dnia 23 lutego 2017 r. 436
Protokół Nr XL z dnia 26 października 2017 r. 430
Protokół nr 40 z dnia 24 lutego 2017 r. 402
Protokół nr 33 z dnia 27 stycznia 2017 r. 394
Protokól Nr XXXV z dnia 31 marca 2017 r. 390
Protokół Nr XXXVI z dnia 31 maja 2017 r. 365
Protokół nr 49 z dnia 20 września 2017r. 343
Protokół Nr XXXVII z dnia 30 czerwca 2017 r. 335
Stanowisko Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2018 r. 326
Stanowisko Rady Powiatu z dnia 19 sierpnia 2015 r. 319
Protokół nr XLI z dnia 30 listopada 2017 r. 317
Protokół nr 24 z dnia 05 października 2016r. 312
Protokół nr 22 z dnia 18 sierpnia 2016r. 307
Protokół nr 28 z dnia 20 grudnia 2016r. 299
Protokół nr XLVI z dnia 06 marca 2018 r. 297
Protokół nr XXXIX z dnia 12 września 2017 r. 297
Protokół nr 36 z dnia 26 stycznia 2018r. 287
Protokół nr 21 z dnia 16 czerwca 2016r. 285
Protokół nr 1 z dnia 09 stycznia 2015r. 282
Protokół nr 20 z dnia 17 maja 2016r. 279
Protokół nr 42 z dnia 26 października 2017r. 277
Protokół nr 54 z dnia 12 grudnia 2017r. 277
Statystyki strony Powiat wołowski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konta bankowe 2232
Wykaz organizacji pozarządowych 2046
Statut Powiatu Wołowskiego 1734
Lista gmin 1642
Charakterystyka Powiatu 1483
Herb i flaga Powiatu 1426
Charakterystyka gospodarcza 1363
Powiat w liczbach 1304
Statut Powiatu 884
Opinie RIO we Wrocławiu 739
Opinie RIO we Wrocławiu 680
Majątek Powiatu 2002r 649
Ogłoszenie o konsultacjach 598
Sprawozdania z wykonania budżetu 582
Uchwała budżetowa 577
Opinie RIO we Wrocławiu 568
Uchwała budzetowa 527
Wieloletnia Prognoza Finansowa 520
Zmiany budżetu 512
Projekt uchwały budżetowej 510
Sprawozdanie na 2016r 449
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Festiwal Ale Wiocha ! Plener artystyczny w Zagrodzie Łużyckiej w Lubiążu 445
Projekt uchwały budżetowej 445
Projekt uchwały budżetowej 407
Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.” 372
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Ogólnopolska Gra Terenowa – Operacja Lotnicza „Kazik 1” – popularyzacja tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Wołowskim 368
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Świąteczny Turniej Halowy o Puchar Starosty Wołowskiego 361
II otwarty konkurs ofert 305
Konkurs ofert 276
Nabór do prac w komisji konkursowej 275
Konsultacje progamu współpacy na 2019 216
Nieodpłatna pomoc prawna - konkurs ofert 111
Nabór do prac w komisji konkursowej 94
harmonogram funkcjonowania punktu na 2019 r. 81
Wyniki konsultacji proejktu programu współpracy z organizacjiami na rok 2019 77
Nabór do prac w komisji konkursowej 69
Uchwała w sprawie budżetu na 2019 rok 67
Konkurs rozstrzygnięty 65
Otwarty konkurs ofert na zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu w 2019 r 60
Komisja konkursowa 55
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołowskiego 48
Bilanse 2018 42
Nabór przedstawicieli do prac komisji konkursowej kultura - sport 2019 40
Opinia PIO o prawidłowości planowanej kwoty długu 35
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu 32
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Realizacja koncertu na Dużej Scenie Slot Art Festivalu 2019 23
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu 5586
Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie 2714
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 2428
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawnicznego w Wołowie 2091
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wołowie 2070
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym 2059
Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie 1987
Liceum Ogolnokształcące im Mikołaja Kopernika w Wołowie 1965
Kontakt 1872
Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym 1809
Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 1771
Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie 1653
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej 1635
Regulaminy, Statuty 1290
Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu 1152
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie 1151
Programy, regulaminy, statut 1067
Zakres działalności 1009
Regulaminy, Programy, Statut 787
Bilanse 2018 33
Bilanse 2018 31
Bilanse 2018 30
Bilanse 2018 29
Bilanse 2018 29
Bilanse 2018 28
Bilanse 2018 28
Bilanse 2018 27
Bilanse 2018 27
Bilanse 2018 26
Bilanse 2018 26
Bilanse 2018 23

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij