Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.01.2016

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 16390
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 5759
Kierownictwo urzędu 5297
Dane adresowe 4309
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 4205
Godziny pracy 3408
Starosta Wołowski 2809
Wicestarosta 2293
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 2116
Wydział Komunikacji, Transport i Dróg 1868
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołowskiego 1760
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 1635
Młodszy referent w Wydziale Finansów i Budżetu 1609
podinspektor w Biurze Promocji i Współpracy 1541
Biuro rzeczy znalezionych 1533
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 1490
Wydział Finansów i Budżetu 1444
Skarbnik Powiatu 1382
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 1357
IZP.272.3.2018 Kompleksowa dostawa gazu 1338
Regulamin Organizacyjny 1337
Sekretarz 1312
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”. 1263
Udostępnienie informacji z Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, z operatu ewidencji gruntów i budynków 1212
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 1171
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 1170
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 1168
IZP.272.8.2017 1163
Sekretarz powiatu wołowskiego 1128
Czarny Paweł 1125
Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale GK 1100
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 1052
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 1026
Biuro Rady i Zarządu Powiatu 1010
Pozwolenie na budowę/Wykonanie robót budowlanych / Zmiana pozwolenia 1007
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii (na czas określony - 1 rok - okres realizacji projektu) 999
Adamczak Wojciech 982
Geolog Powiatowy 981
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 947
ZDP/PN-06/2017 932
Adaśko Krystyna 926
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego". 924
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 912
Wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia 903
Młodszy referent w Wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji 899
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii 893
IZP.272.1.1.2018 audyt wewnętrzny 888
Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 886
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 883
Obwieszczenie Ogłoszenie naboru do komisji konkursowej 861
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Starosta Wołowski 6970
Starosta Wołowski 2809
Wicestarosta 2293
Skład Zarządu Powiatu 1973
Zadania zarządu 1010
Starosta Wołowski 654
Protokół nr 130 z dnia 6 czerwca 2017 r. 424
Protokół nr 122 z dnia 31 marca 2017 r. 390
Protokół nr 118 z dnia 10 marca 2017 r. 383
Protokół nr 146 z dnia 5 października 2017 r. 351
Protokól nr 120 z dnia 23 marca 2017 r. 350
Protokól nr 133 z dnia 26 czerwca 2017 r. 344
Protokół nr 137 z dnia 18 lipca 2017 r. 339
Protokół nr 136 z dnia 7 lipca 2017 r. 329
Uchwała nr 126 z dnia 10 maja 2017 r. 329
Protokół nr 153 z dnia 28 listopada 2017 r. 328
Protokół nr 143 z dnia 11 września 2017 r. 318
Protokół nr 123 z dnia 7 marca 2017 r. 317
Protokół nr 139 z dnia 31 lipca 2017 r. 317
Protokół nr 131 z dnia 13 czerwca 2017 r. 315
Protokół nr 134 z dnia 28 czerwca 2017 r. 313
Protokół nr 119 z dnia 17 marca 2017 r. 312
Protokół nr 132 z dnia 21 czerwca 2017 r. 311
Protokól nr 147 z dnia 12 października 2017 r. 307
Protokół nr 128 z dnia 23 maja 2017 r. 306
Protokół nr 142 z dnia 5 września 2017 r. 306
Uchwała nr 126/426/17 z dnia 10 maja 2017r. 296
Protokół nr 144 z dnia 19 września 2017 r. 294
Protokół nr 145 z dnia 28 września 2017 r. 293
Wicestarosta 292
Protokół nr 149 z dnia 31 października 2017 r. 289
Protokól nr 127 z dnia 18 maja 2017 r. 284
Protokół nr 154 z dnia 30 listopada 2017 r. 282
Protokół nr 150 z dnia 9 listopada 2017 r. 278
Protokół nr 160 z dnia 29 grudnia 2017 r. 276
Protokół nr 126 z dnia 10 maja 2017 r. 275
Protokół nr 124 z dnia 20 marca 2017 r. 273
Protokół nr 152 z dnia 22-23 listopada 2017 r. 271
Protokół nr 141 z dnia 29 sierpnia 2017 r. 270
Protokół nr 155 z dnia 07 grudnia 2017 r. 265
Protokół nr 135 z dnia 30 czerwca 2017 r. 262
Protokół nr 159 z dnia 28 grudnia 2017 r. 256
Protokół nr 129 z dnia 31 maja 2017 r. 252
Protokół nr 121 z dnia 30 marca 2017 r. 248
Protokół nr 156 z dnia 13 grudnia 2017 r. 246
Protokól nr 158 z dnia 27 grudnia 2017 r. 245
Protokół nr 125 z dnia 26 kwietnia 2017 r. 244
Protokół nr 167 z dnia 06 lutego 2018 r. 244
Protokół nr 163 z dnia 19 stycznia 2018 r. 230
Protokół nr 157 z dnia 06 lutego 2018 r. 179
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Powiatu 2500
Transmisja obrad Rady Powiatu 1711
Ciołek Łukasz 1006
Dyżury Przewodniczącego Rady Powiatu 1001
Kompetencje Rady Powiatu 995
Cukrowski Marek 663
Boczar Władysław 629
Gajos Marek 597
Adamczak Wojciech 588
Olejniczak Dariusz 566
Bereza Elżbieta 544
Skorupa Zbigniew 533
Krakowska Wioletta 456
Wojtyło Urszula 452
Nejman Maciej 445
Grzechowiak Anna 434
Mirytiuk Ryszard 431
Kwiek Wacław 428
Szumilas Józef 428
Pakulski Kazimierz 408
Jaśkowska Dorota 395
Protokół Nr XXXIV z dnia 24 lutego 2017 r. 373
Protokół nr 36 z dnia 29 marca 2017 r. 367
Protokół nr 37 z dnia 16 maja 2017r. 364
Protokół nr 42 z dnia 31.03.2017r. 341
Komisje 340
Protokół nr 41 z dnia 30 marca 2017r. 339
Protokół nr 28 z dnia 23 lutego 2017 r. 336
Protokół nr 39 z dnia 22 lutego 2017 r. 335
Protokół Nr XL z dnia 26 października 2017 r. 320
Protokół nr 33 z dnia 27 stycznia 2017 r. 314
Protokół nr 40 z dnia 24 lutego 2017 r. 307
Protokól Nr XXXV z dnia 31 marca 2017 r. 295
Protokół Nr XXXVI z dnia 31 maja 2017 r. 268
Protokół Nr XXXVII z dnia 30 czerwca 2017 r. 264
Stanowisko Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2018 r. 237
Stanowisko Rady Powiatu z dnia 19 sierpnia 2015 r. 234
Protokół nr XLI z dnia 30 listopada 2017 r. 233
Protokół nr XXXIX z dnia 12 września 2017 r. 227
Protokół nr 49 z dnia 20 września 2017r. 221
Protokół nr 22 z dnia 18 sierpnia 2016r. 216
Protokół nr 28 z dnia 20 grudnia 2016r. 207
Protokół nr 24 z dnia 05 października 2016r. 204
Protokół nr 21 z dnia 16 czerwca 2016r. 197
Protokół nr 35 z dnia 20 marca 2017 r. 197
Protokół nr XLVI z dnia 06 marca 2018 r. 194
Protokół nr 20 z dnia 17 maja 2016r. 190
Protokół nr 34 z dnia 12 grudznia 2017r. 183
Protokół nr 1 z dnia 09 stycznia 2015r. 182
Protokół nr 42 z dnia 26 października 2017r. 181
Statystyki strony Powiat wołowski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konta bankowe 1894
Wykaz organizacji pozarządowych 1755
Statut Powiatu Wołowskiego 1382
Lista gmin 1375
Charakterystyka Powiatu 1157
Herb i flaga Powiatu 1157
Charakterystyka gospodarcza 1126
Powiat w liczbach 1050
Statut Powiatu 712
Opinie RIO we Wrocławiu 603
Majątek Powiatu 2002r 547
Opinie RIO we Wrocławiu 498
Ogłoszenie o konsultacjach 475
Uchwała budżetowa 458
Uchwała budzetowa 441
Sprawozdania z wykonania budżetu 435
Wieloletnia Prognoza Finansowa 424
Zmiany budżetu 418
Projekt uchwały budżetowej 404
Opinie RIO we Wrocławiu 398
Projekt uchwały budżetowej 351
Sprawozdanie na 2016r 343
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Festiwal Ale Wiocha ! Plener artystyczny w Zagrodzie Łużyckiej w Lubiążu 314
Projekt uchwały budżetowej 305
Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.” 261
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Ogólnopolska Gra Terenowa – Operacja Lotnicza „Kazik 1” – popularyzacja tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Wołowskim 258
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Świąteczny Turniej Halowy o Puchar Starosty Wołowskiego 254
II otwarty konkurs ofert 190
Nabór do prac w komisji konkursowej 173
Konkurs ofert 162
Konsultacje progamu współpacy na 2019 109
Nieodpłatna pomoc prawna - konkurs ofert 68
Nabór do prac w komisji konkursowej 59
harmonogram funkcjonowania punktu na 2019 r. 46
Wyniki konsultacji proejktu programu współpracy z organizacjiami na rok 2019 35
Konkurs rozstrzygnięty 33
Nabór do prac w komisji konkursowej 33
Komisja konkursowa 25
Otwarty konkurs ofert na zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu w 2019 r 17
Uchwała w sprawie budżetu na 2019 rok 13
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołowskiego 9
Opinia PIO o prawidłowości planowanej kwoty długu 8
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu 8
Nabór przedstawicieli do prac komisji konkursowej kultura - sport 2019 6
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu 4633
Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie 1929
Zarząd Dróg Powiatowych 1922
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 1796
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wołowie 1658
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawnicznego w Wołowie 1580
Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie 1526
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym 1524
Liceum Ogolnokształcące im Mikołaja Kopernika w Wołowie 1485
Kontakt 1400
Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym 1357
Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 1339
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej 1301
Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie 1244
Regulaminy, Statuty 1027
Zakres działalności 871
Programy, regulaminy, statut 842
Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu 836
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie 799
Regulaminy, Programy, Statut 587
Stawki i opłaty 584
Statut 226

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij