Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.01.2016

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 25002
Dane adresowe 9170
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 8052
Kierownictwo urzędu 7686
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 6135
Godziny pracy 5180
Starosta Wołowski 4003
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 3897
Wicestarosta 3479
Wydział Komunikacji iTransportu 3196
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołowskiego 2647
IZP.272.3.2018 Kompleksowa dostawa gazu 2290
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 2243
Młodszy referent w Wydziale Finansów i Budżetu 2178
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 2158
Wydział Finansów i Budżetu 2092
podinspektor w Biurze Promocji i Współpracy 2060
Udostępnienie informacji z Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, z operatu ewidencji gruntów i budynków 2054
Skarbnik Powiatu 2043
Biuro rzeczy znalezionych 2028
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 1999
Sekretarz powiatu wołowskiego 1925
Sekretarz 1911
Regulamin Organizacyjny 1905
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 1783
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”. 1772
Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale GK 1716
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 1703
IZP.272.8.2017 1686
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 1655
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii (na czas określony - 1 rok - okres realizacji projektu) 1637
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 1635
IZP.272.17.2017 1627
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 1626
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 1545
Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 1540
Czarny Paweł 1531
Pozwolenie na budowę/Wykonanie robót budowlanych / Zmiana pozwolenia 1519
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1487
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego". 1483
Młodszy referent w Wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji 1478
Adamczak Wojciech 1476
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii 1476
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg 1463
IZP.272.1.1.2018 audyt wewnętrzny 1462
Biuro Rady i Zarządu Powiatu 1447
Wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia 1431
podinspektor w wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji 1426
ZDP/PN-06/2017 1397
IZP.272.19.2017 1377
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Starosta Wołowski 10741
Starosta Wołowski 4003
Wicestarosta 3479
Skład Zarządu Powiatu 2858
Zadania zarządu 1435
Starosta Wołowski 1010
Protokół nr 130 z dnia 6 czerwca 2017 r. 603
Protokół nr 122 z dnia 31 marca 2017 r. 552
Protokół nr 118 z dnia 10 marca 2017 r. 515
Protokół nr 146 z dnia 5 października 2017 r. 509
Protokół nr 137 z dnia 18 lipca 2017 r. 506
Protokół nr 153 z dnia 28 listopada 2017 r. 500
Protokól nr 120 z dnia 23 marca 2017 r. 489
Protokól nr 133 z dnia 26 czerwca 2017 r. 488
Protokól nr 147 z dnia 12 października 2017 r. 486
Protokół nr 136 z dnia 7 lipca 2017 r. 486
Protokół nr 134 z dnia 28 czerwca 2017 r. 482
Protokół nr 139 z dnia 31 lipca 2017 r. 480
Uchwała nr 126 z dnia 10 maja 2017 r. 474
Protokół nr 142 z dnia 5 września 2017 r. 467
Protokół nr 143 z dnia 11 września 2017 r. 467
Protokół nr 144 z dnia 19 września 2017 r. 461
Protokół nr 123 z dnia 7 marca 2017 r. 457
Protokół nr 152 z dnia 22-23 listopada 2017 r. 457
Protokół nr 132 z dnia 21 czerwca 2017 r. 456
Protokół nr 145 z dnia 28 września 2017 r. 456
Protokół nr 131 z dnia 13 czerwca 2017 r. 455
Protokół nr 150 z dnia 9 listopada 2017 r. 443
Uchwała nr 126/426/17 z dnia 10 maja 2017r. 442
Protokół nr 128 z dnia 23 maja 2017 r. 437
Protokół nr 160 z dnia 29 grudnia 2017 r. 437
Protokół nr 149 z dnia 31 października 2017 r. 436
Protokół nr 119 z dnia 17 marca 2017 r. 433
Protokół nr 154 z dnia 30 listopada 2017 r. 433
Protokół nr 141 z dnia 29 sierpnia 2017 r. 427
Protokół nr 159 z dnia 28 grudnia 2017 r. 423
Protokół nr 124 z dnia 20 marca 2017 r. 422
Protokół nr 135 z dnia 30 czerwca 2017 r. 420
Protokół nr 126 z dnia 10 maja 2017 r. 417
Protokól nr 127 z dnia 18 maja 2017 r. 416
Protokół nr 163 z dnia 19 stycznia 2018 r. 407
Protokół nr 167 z dnia 06 lutego 2018 r. 404
Protokół nr 129 z dnia 31 maja 2017 r. 402
Protokół nr 155 z dnia 07 grudnia 2017 r. 400
Protokół nr 156 z dnia 13 grudnia 2017 r. 399
Wicestarosta 380
Protokól nr 158 z dnia 27 grudnia 2017 r. 379
Protokół nr 125 z dnia 26 kwietnia 2017 r. 351
Protokół nr 121 z dnia 30 marca 2017 r. 339
Protokół nr 157 z dnia 06 lutego 2018 r. 322
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisja obrad Rady Powiatu 5549
Skład Rady Powiatu 3559
Ciołek Łukasz 1490
Dyżury Przewodniczącego Rady Powiatu 1394
Kompetencje Rady Powiatu 1348
Cukrowski Marek 970
Komisje 965
Boczar Władysław 880
Gajos Marek 870
Olejniczak Dariusz 856
Adamczak Wojciech 822
Skorupa Zbigniew 812
Bereza Elżbieta 711
Szumilas Józef 686
Nejman Maciej 681
Kwiek Wacław 673
Krakowska Wioletta 666
Grzechowiak Anna 663
Wojtyło Urszula 654
Mirytiuk Ryszard 629
Pakulski Kazimierz 627
Jaśkowska Dorota 599
Protokół nr 36 z dnia 29 marca 2017 r. 539
Protokół Nr XXXIV z dnia 24 lutego 2017 r. 532
Protokół nr 37 z dnia 16 maja 2017r. 523
Protokół nr 42 z dnia 31.03.2017r. 518
Protokół nr 39 z dnia 22 lutego 2017 r. 502
Protokół nr 41 z dnia 30 marca 2017r. 495
Protokół nr 28 z dnia 23 lutego 2017 r. 493
Protokół Nr XL z dnia 26 października 2017 r. 486
Protokół nr 40 z dnia 24 lutego 2017 r. 461
Protokół nr 33 z dnia 27 stycznia 2017 r. 449
Protokól Nr XXXV z dnia 31 marca 2017 r. 441
Protokół Nr XXXVI z dnia 31 maja 2017 r. 419
Stanowisko Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2018 r. 410
Protokół nr 49 z dnia 20 września 2017r. 391
Protokół Nr XXXVII z dnia 30 czerwca 2017 r. 391
Protokół nr XLI z dnia 30 listopada 2017 r. 379
Stanowisko Rady Powiatu z dnia 19 sierpnia 2015 r. 376
Protokół nr 24 z dnia 05 października 2016r. 367
Protokół nr 22 z dnia 18 sierpnia 2016r. 359
Protokół nr XLVI z dnia 06 marca 2018 r. 356
Protokół nr XXXIX z dnia 12 września 2017 r. 355
Protokół nr 28 z dnia 20 grudnia 2016r. 351
Protokół nr 21 z dnia 16 czerwca 2016r. 348
Protokół nr 36 z dnia 26 stycznia 2018r. 341
Protokół nr 42 z dnia 26 października 2017r. 340
Protokół nr 54 z dnia 12 grudnia 2017r. 336
Protokół nr 20 z dnia 17 maja 2016r. 333
Protokół nr 1 z dnia 09 stycznia 2015r. 331
Statystyki strony Powiat wołowski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konta bankowe 2701
Wykaz organizacji pozarządowych 2543
Statut Powiatu Wołowskiego 2063
Lista gmin 1978
Charakterystyka Powiatu 1749
Charakterystyka gospodarcza 1601
Herb i flaga Powiatu 1590
Powiat w liczbach 1491
Statut Powiatu 1014
Opinie RIO we Wrocławiu 811
Opinie RIO we Wrocławiu 741
Majątek Powiatu 2002r 725
Uchwała budżetowa 700
Ogłoszenie o konsultacjach 666
Sprawozdania z wykonania budżetu 666
Opinie RIO we Wrocławiu 642
Uchwała budzetowa 597
Projekt uchwały budżetowej 584
Wieloletnia Prognoza Finansowa 581
Zmiany budżetu 566
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Festiwal Ale Wiocha ! Plener artystyczny w Zagrodzie Łużyckiej w Lubiążu 526
Sprawozdanie na 2016r 508
Projekt uchwały budżetowej 505
Projekt uchwały budżetowej 474
Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.” 418
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Ogólnopolska Gra Terenowa – Operacja Lotnicza „Kazik 1” – popularyzacja tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Wołowskim 416
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Świąteczny Turniej Halowy o Puchar Starosty Wołowskiego 416
II otwarty konkurs ofert 375
Konkurs ofert 336
Nabór do prac w komisji konkursowej 322
Konsultacje progamu współpacy na 2019 274
Nieodpłatna pomoc prawna - konkurs ofert 177
harmonogram funkcjonowania punktu na 2019 r. 173
Uchwała w sprawie budżetu na 2019 rok 169
Nabór do prac w komisji konkursowej 147
Wyniki konsultacji proejktu programu współpracy z organizacjiami na rok 2019 133
Bilanse 2018 132
Konkurs rozstrzygnięty 131
Nabór do prac w komisji konkursowej 125
Otwarty konkurs ofert na zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu w 2019 r 120
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołowskiego 120
Komisja konkursowa 119
Nabór przedstawicieli do prac komisji konkursowej kultura - sport 2019 97
Opinia PIO o prawidłowości planowanej kwoty długu 96
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu 88
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Realizacja koncertu na Dużej Scenie Slot Art Festivalu 2019 74
Opinie RIO 56
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Organizacja VIII Dolnośląskiego Konkursu Piosenki Polskiej „Piosenka Zmieniająca Życie” w Lubiążu 43
Uchwała w sprawie budżetu na 2020 r. 42
Konsultacje programu współpracy na rok 2020 39
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu 6838
Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie 3706
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 3508
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawnicznego w Wołowie 2682
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym 2676
Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie 2642
Liceum Ogolnokształcące im Mikołaja Kopernika w Wołowie 2603
Kontakt 2579
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wołowie 2504
Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 2479
Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym 2375
Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie 2201
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej 2194
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie 1713
Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu 1695
Regulaminy, Statuty 1467
Programy, regulaminy, statut 1206
Zakres działalności 1142
Regulaminy, Programy, Statut 917
Bilanse 2018 96
Bilanse 2018 94
Bilanse 2018 92
Bilanse 2018 92
Bilanse 2018 92
Bilanse 2018 91
Bilanse 2018 91
Bilanse 2018 90
Bilanse 2018 90
Bilanse 2018 90
Bilanse 2018 90
Bilanse 2018 90

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij