Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.01.2016

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 23317
Dane adresowe 8329
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 7668
Kierownictwo urzędu 7309
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 5827
Godziny pracy 4853
Starosta Wołowski 3882
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 3587
Wicestarosta 3362
Wydział Komunikacji iTransportu 2876
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołowskiego 2506
IZP.272.3.2018 Kompleksowa dostawa gazu 2190
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 2154
Młodszy referent w Wydziale Finansów i Budżetu 2102
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 2080
Wydział Finansów i Budżetu 2008
podinspektor w Biurze Promocji i Współpracy 1975
Biuro rzeczy znalezionych 1963
Udostępnienie informacji z Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, z operatu ewidencji gruntów i budynków 1937
Skarbnik Powiatu 1928
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 1895
Sekretarz 1858
Regulamin Organizacyjny 1841
Sekretarz powiatu wołowskiego 1833
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”. 1710
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 1698
Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale GK 1631
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 1625
IZP.272.8.2017 1620
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 1597
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 1553
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 1552
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii (na czas określony - 1 rok - okres realizacji projektu) 1550
IZP.272.17.2017 1538
Czarny Paweł 1488
Pozwolenie na budowę/Wykonanie robót budowlanych / Zmiana pozwolenia 1464
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 1463
Adamczak Wojciech 1439
Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 1417
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1406
Młodszy referent w Wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji 1400
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg 1400
Biuro Rady i Zarządu Powiatu 1398
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego". 1395
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii 1383
Wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia 1357
podinspektor w wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji 1350
IZP.272.1.1.2018 audyt wewnętrzny 1349
ZDP/PN-06/2017 1339
IZP.272.19.2017 1314
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Starosta Wołowski 10177
Starosta Wołowski 3882
Wicestarosta 3362
Skład Zarządu Powiatu 2769
Zadania zarządu 1398
Starosta Wołowski 972
Protokół nr 130 z dnia 6 czerwca 2017 r. 589
Protokół nr 122 z dnia 31 marca 2017 r. 541
Protokół nr 118 z dnia 10 marca 2017 r. 505
Protokół nr 146 z dnia 5 października 2017 r. 498
Protokół nr 137 z dnia 18 lipca 2017 r. 495
Protokół nr 153 z dnia 28 listopada 2017 r. 489
Protokól nr 133 z dnia 26 czerwca 2017 r. 477
Protokól nr 120 z dnia 23 marca 2017 r. 476
Protokół nr 136 z dnia 7 lipca 2017 r. 476
Protokól nr 147 z dnia 12 października 2017 r. 475
Protokół nr 134 z dnia 28 czerwca 2017 r. 472
Protokół nr 139 z dnia 31 lipca 2017 r. 470
Uchwała nr 126 z dnia 10 maja 2017 r. 464
Protokół nr 142 z dnia 5 września 2017 r. 455
Protokół nr 143 z dnia 11 września 2017 r. 453
Protokół nr 144 z dnia 19 września 2017 r. 449
Protokół nr 123 z dnia 7 marca 2017 r. 446
Protokół nr 132 z dnia 21 czerwca 2017 r. 446
Protokół nr 152 z dnia 22-23 listopada 2017 r. 445
Protokół nr 131 z dnia 13 czerwca 2017 r. 444
Protokół nr 145 z dnia 28 września 2017 r. 441
Protokół nr 150 z dnia 9 listopada 2017 r. 432
Uchwała nr 126/426/17 z dnia 10 maja 2017r. 430
Protokół nr 128 z dnia 23 maja 2017 r. 426
Protokół nr 149 z dnia 31 października 2017 r. 426
Protokół nr 160 z dnia 29 grudnia 2017 r. 426
Protokół nr 119 z dnia 17 marca 2017 r. 424
Protokół nr 154 z dnia 30 listopada 2017 r. 419
Protokół nr 141 z dnia 29 sierpnia 2017 r. 414
Protokół nr 124 z dnia 20 marca 2017 r. 411
Protokół nr 159 z dnia 28 grudnia 2017 r. 411
Protokół nr 126 z dnia 10 maja 2017 r. 408
Protokół nr 135 z dnia 30 czerwca 2017 r. 406
Protokól nr 127 z dnia 18 maja 2017 r. 405
Protokół nr 167 z dnia 06 lutego 2018 r. 393
Protokół nr 129 z dnia 31 maja 2017 r. 391
Protokół nr 155 z dnia 07 grudnia 2017 r. 391
Protokół nr 163 z dnia 19 stycznia 2018 r. 391
Protokół nr 156 z dnia 13 grudnia 2017 r. 388
Wicestarosta 370
Protokól nr 158 z dnia 27 grudnia 2017 r. 368
Protokół nr 125 z dnia 26 kwietnia 2017 r. 337
Protokół nr 121 z dnia 30 marca 2017 r. 330
Protokół nr 157 z dnia 06 lutego 2018 r. 311
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisja obrad Rady Powiatu 5052
Skład Rady Powiatu 3442
Ciołek Łukasz 1445
Dyżury Przewodniczącego Rady Powiatu 1357
Kompetencje Rady Powiatu 1322
Cukrowski Marek 950
Komisje 899
Boczar Władysław 862
Gajos Marek 849
Olejniczak Dariusz 833
Adamczak Wojciech 803
Skorupa Zbigniew 790
Bereza Elżbieta 692
Szumilas Józef 666
Nejman Maciej 661
Krakowska Wioletta 650
Kwiek Wacław 649
Grzechowiak Anna 644
Wojtyło Urszula 637
Mirytiuk Ryszard 609
Pakulski Kazimierz 608
Jaśkowska Dorota 576
Protokół nr 36 z dnia 29 marca 2017 r. 525
Protokół Nr XXXIV z dnia 24 lutego 2017 r. 520
Protokół nr 37 z dnia 16 maja 2017r. 510
Protokół nr 42 z dnia 31.03.2017r. 504
Protokół nr 39 z dnia 22 lutego 2017 r. 491
Protokół nr 41 z dnia 30 marca 2017r. 485
Protokół nr 28 z dnia 23 lutego 2017 r. 480
Protokół Nr XL z dnia 26 października 2017 r. 473
Protokół nr 40 z dnia 24 lutego 2017 r. 450
Protokół nr 33 z dnia 27 stycznia 2017 r. 437
Protokól Nr XXXV z dnia 31 marca 2017 r. 431
Protokół Nr XXXVI z dnia 31 maja 2017 r. 408
Protokół nr 49 z dnia 20 września 2017r. 381
Protokół Nr XXXVII z dnia 30 czerwca 2017 r. 380
Stanowisko Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2018 r. 379
Protokół nr XLI z dnia 30 listopada 2017 r. 367
Stanowisko Rady Powiatu z dnia 19 sierpnia 2015 r. 364
Protokół nr 24 z dnia 05 października 2016r. 352
Protokół nr 22 z dnia 18 sierpnia 2016r. 347
Protokół nr XLVI z dnia 06 marca 2018 r. 345
Protokół nr XXXIX z dnia 12 września 2017 r. 340
Protokół nr 28 z dnia 20 grudnia 2016r. 338
Protokół nr 21 z dnia 16 czerwca 2016r. 330
Protokół nr 36 z dnia 26 stycznia 2018r. 329
Protokół nr 42 z dnia 26 października 2017r. 325
Protokół nr 20 z dnia 17 maja 2016r. 321
Protokół nr 1 z dnia 09 stycznia 2015r. 319
Protokół nr 54 z dnia 12 grudnia 2017r. 319
Statystyki strony Powiat wołowski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konta bankowe 2577
Wykaz organizacji pozarządowych 2383
Statut Powiatu Wołowskiego 1985
Lista gmin 1897
Charakterystyka Powiatu 1685
Charakterystyka gospodarcza 1548
Herb i flaga Powiatu 1548
Powiat w liczbach 1442
Statut Powiatu 985
Opinie RIO we Wrocławiu 796
Opinie RIO we Wrocławiu 728
Majątek Powiatu 2002r 710
Uchwała budżetowa 674
Ogłoszenie o konsultacjach 652
Sprawozdania z wykonania budżetu 649
Opinie RIO we Wrocławiu 624
Uchwała budzetowa 585
Projekt uchwały budżetowej 572
Wieloletnia Prognoza Finansowa 570
Zmiany budżetu 555
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Festiwal Ale Wiocha ! Plener artystyczny w Zagrodzie Łużyckiej w Lubiążu 508
Projekt uchwały budżetowej 494
Sprawozdanie na 2016r 493
Projekt uchwały budżetowej 461
Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.” 408
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Ogólnopolska Gra Terenowa – Operacja Lotnicza „Kazik 1” – popularyzacja tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Wołowskim 406
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Świąteczny Turniej Halowy o Puchar Starosty Wołowskiego 405
II otwarty konkurs ofert 356
Konkurs ofert 324
Nabór do prac w komisji konkursowej 313
Konsultacje progamu współpacy na 2019 260
Nieodpłatna pomoc prawna - konkurs ofert 162
Uchwała w sprawie budżetu na 2019 rok 147
Nabór do prac w komisji konkursowej 135
harmonogram funkcjonowania punktu na 2019 r. 131
Wyniki konsultacji proejktu programu współpracy z organizacjiami na rok 2019 122
Bilanse 2018 118
Konkurs rozstrzygnięty 116
Nabór do prac w komisji konkursowej 113
Komisja konkursowa 106
Otwarty konkurs ofert na zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu w 2019 r 105
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołowskiego 100
Nabór przedstawicieli do prac komisji konkursowej kultura - sport 2019 84
Opinia PIO o prawidłowości planowanej kwoty długu 78
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu 73
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Realizacja koncertu na Dużej Scenie Slot Art Festivalu 2019 63
Opinie RIO 43
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Organizacja VIII Dolnośląskiego Konkursu Piosenki Polskiej „Piosenka Zmieniająca Życie” w Lubiążu 29
Konsultacje programu współpracy na rok 2020 27
Projekt uchwały budżetowej 23
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu 6491
Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie 3439
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 3264
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawnicznego w Wołowie 2559
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym 2532
Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie 2476
Liceum Ogolnokształcące im Mikołaja Kopernika w Wołowie 2445
Kontakt 2417
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wołowie 2382
Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 2331
Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym 2238
Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie 2068
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej 2051
Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu 1576
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie 1566
Regulaminy, Statuty 1432
Programy, regulaminy, statut 1175
Zakres działalności 1110
Regulaminy, Programy, Statut 885
Bilanse 2018 83
Bilanse 2018 79
Bilanse 2018 79
Bilanse 2018 79
Bilanse 2018 79
Bilanse 2018 79
Bilanse 2018 78
Bilanse 2018 77
Bilanse 2018 77
Bilanse 2018 76
Bilanse 2018 75
Bilanse 2018 72

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij