Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.01.2016

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 30338
Dane adresowe 12322
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 9819
Kierownictwo urzędu 8616
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 8033
Godziny pracy 6603
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 4768
Wydział Komunikacji iTransportu 4700
Starosta Wołowski 4365
Wicestarosta 3780
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołowskiego 3002
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 2651
IZP.272.3.2018 Kompleksowa dostawa gazu 2554
Udostępnienie informacji z Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, z operatu ewidencji gruntów i budynków 2509
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 2439
Młodszy referent w Wydziale Finansów i Budżetu 2407
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 2372
Wydział Finansów i Budżetu 2349
podinspektor w Biurze Promocji i Współpracy 2310
Rejestracja pojazdu nowego i zarejestrowanego na terytorium RP 2298
Biuro rzeczy znalezionych 2292
Skarbnik Powiatu 2269
Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 2263
Sekretarz powiatu wołowskiego 2222
Sekretarz 2099
Regulamin Organizacyjny 2066
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 2038
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”. 1968
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 1968
Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale GK 1946
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 1938
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii (na czas określony - 1 rok - okres realizacji projektu) 1902
IZP.272.17.2017 1898
Dyżury aptek na rok 2020 1889
IZP.272.8.2017 1887
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 1885
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 1879
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 1807
Kierownik Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 1794
IZP.272.1.1.2018 audyt wewnętrzny 1780
Wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia 1776
Pozwolenie na budowę/Wykonanie robót budowlanych / Zmiana pozwolenia 1743
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1727
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii 1726
Młodszy referent w Wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji 1715
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego". 1715
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg 1659
podinspektor w wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji 1652
Czarny Paweł 1647
Adamczak Wojciech 1602
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Starosta Wołowski 12263
Starosta Wołowski 4365
Wicestarosta 3780
Skład Zarządu Powiatu 3168
Zadania zarządu 1548
Starosta Wołowski 1145
Protokół nr 130 z dnia 6 czerwca 2017 r. 657
Protokół nr 122 z dnia 31 marca 2017 r. 589
Protokół nr 146 z dnia 5 października 2017 r. 548
Protokół nr 118 z dnia 10 marca 2017 r. 545
Protokół nr 137 z dnia 18 lipca 2017 r. 541
Protokół nr 153 z dnia 28 listopada 2017 r. 535
Protokól nr 120 z dnia 23 marca 2017 r. 530
Protokól nr 133 z dnia 26 czerwca 2017 r. 522
Protokól nr 147 z dnia 12 października 2017 r. 522
Protokół nr 136 z dnia 7 lipca 2017 r. 520
Protokół nr 134 z dnia 28 czerwca 2017 r. 516
Protokół nr 139 z dnia 31 lipca 2017 r. 514
Protokół nr 143 z dnia 11 września 2017 r. 506
Uchwała nr 126 z dnia 10 maja 2017 r. 505
Protokół nr 142 z dnia 5 września 2017 r. 504
Protokół nr 144 z dnia 19 września 2017 r. 497
Protokół nr 132 z dnia 21 czerwca 2017 r. 496
Protokół nr 152 z dnia 22-23 listopada 2017 r. 493
Protokół nr 123 z dnia 7 marca 2017 r. 492
Protokół nr 131 z dnia 13 czerwca 2017 r. 490
Protokół nr 145 z dnia 28 września 2017 r. 490
Protokół nr 150 z dnia 9 listopada 2017 r. 481
Uchwała nr 126/426/17 z dnia 10 maja 2017r. 475
Protokół nr 128 z dnia 23 maja 2017 r. 474
Protokół nr 160 z dnia 29 grudnia 2017 r. 474
Protokół nr 149 z dnia 31 października 2017 r. 471
Protokół nr 154 z dnia 30 listopada 2017 r. 470
Protokół nr 119 z dnia 17 marca 2017 r. 465
Protokół nr 159 z dnia 28 grudnia 2017 r. 463
Protokół nr 124 z dnia 20 marca 2017 r. 461
Protokół nr 135 z dnia 30 czerwca 2017 r. 461
Protokół nr 141 z dnia 29 sierpnia 2017 r. 461
Protokół nr 126 z dnia 10 maja 2017 r. 453
Protokól nr 127 z dnia 18 maja 2017 r. 450
Protokół nr 163 z dnia 19 stycznia 2018 r. 447
Protokół nr 167 z dnia 06 lutego 2018 r. 444
Protokół nr 129 z dnia 31 maja 2017 r. 441
Protokół nr 155 z dnia 07 grudnia 2017 r. 435
Protokół nr 156 z dnia 13 grudnia 2017 r. 434
Protokól nr 158 z dnia 27 grudnia 2017 r. 420
Wicestarosta 411
Protokół nr 125 z dnia 26 kwietnia 2017 r. 391
Protokół nr 121 z dnia 30 marca 2017 r. 372
Protokół nr 157 z dnia 06 lutego 2018 r. 353
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisja obrad Rady Powiatu 7136
Skład Rady Powiatu 3858
Ciołek Łukasz 1674
Dyżury Przewodniczącego Rady Powiatu 1480
Kompetencje Rady Powiatu 1448
Komisje 1156
Cukrowski Marek 1049
Gajos Marek 943
Boczar Władysław 930
Olejniczak Dariusz 922
Adamczak Wojciech 903
Skorupa Zbigniew 891
Bereza Elżbieta 771
Szumilas Józef 755
Krakowska Wioletta 745
Nejman Maciej 734
Kwiek Wacław 729
Wojtyło Urszula 702
Grzechowiak Anna 700
Pakulski Kazimierz 689
Mirytiuk Ryszard 681
Jaśkowska Dorota 665
Protokół nr 36 z dnia 29 marca 2017 r. 571
Protokół Nr XXXIV z dnia 24 lutego 2017 r. 564
Protokół nr 37 z dnia 16 maja 2017r. 559
Protokół nr 42 z dnia 31.03.2017r. 556
Protokół nr 41 z dnia 30 marca 2017r. 538
Protokół nr 39 z dnia 22 lutego 2017 r. 537
Protokół nr 28 z dnia 23 lutego 2017 r. 535
Protokół Nr XL z dnia 26 października 2017 r. 525
Protokół nr 40 z dnia 24 lutego 2017 r. 505
Protokół nr 33 z dnia 27 stycznia 2017 r. 482
Protokól Nr XXXV z dnia 31 marca 2017 r. 475
Stanowisko Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2018 r. 472
Protokół Nr XXXVI z dnia 31 maja 2017 r. 455
Protokół nr 49 z dnia 20 września 2017r. 429
Protokół Nr XXXVII z dnia 30 czerwca 2017 r. 429
Stanowisko Rady Powiatu z dnia 19 sierpnia 2015 r. 422
Protokół nr XLI z dnia 30 listopada 2017 r. 411
Protokół nr 24 z dnia 05 października 2016r. 400
Protokół nr 22 z dnia 18 sierpnia 2016r. 395
Protokół nr XLVI z dnia 06 marca 2018 r. 392
Protokół nr XXXIX z dnia 12 września 2017 r. 390
Protokół nr 21 z dnia 16 czerwca 2016r. 386
Protokół nr 28 z dnia 20 grudnia 2016r. 386
Protokół nr 54 z dnia 12 grudnia 2017r. 378
Protokół nr 36 z dnia 26 stycznia 2018r. 377
Protokół nr 42 z dnia 26 października 2017r. 375
Protokół nr 20 z dnia 17 maja 2016r. 369
Protokół nr 1 z dnia 09 stycznia 2015r. 365
Statystyki strony Powiat wołowski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konta bankowe 3398
Wykaz organizacji pozarządowych 3113
Lista gmin 2389
Statut Powiatu Wołowskiego 2275
Charakterystyka Powiatu 1909
Charakterystyka gospodarcza 1749
Herb i flaga Powiatu 1711
Powiat w liczbach 1626
Statut Powiatu 1086
Opinie RIO we Wrocławiu 860
Uchwała budżetowa 781
Opinie RIO we Wrocławiu 780
Majątek Powiatu 2002r 777
Sprawozdania z wykonania budżetu 730
Ogłoszenie o konsultacjach 712
Opinie RIO we Wrocławiu 696
Uchwała budzetowa 635
Projekt uchwały budżetowej 623
Wieloletnia Prognoza Finansowa 618
Zmiany budżetu 603
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Festiwal Ale Wiocha ! Plener artystyczny w Zagrodzie Łużyckiej w Lubiążu 583
Sprawozdanie na 2016r 557
Projekt uchwały budżetowej 542
Projekt uchwały budżetowej 510
Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.” 452
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Świąteczny Turniej Halowy o Puchar Starosty Wołowskiego 451
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Ogólnopolska Gra Terenowa – Operacja Lotnicza „Kazik 1” – popularyzacja tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Wołowskim 445
II otwarty konkurs ofert 432
Konkurs ofert 382
Nabór do prac w komisji konkursowej 355
Konsultacje progamu współpacy na 2019 316
Uchwała w sprawie budżetu na 2019 rok 236
harmonogram funkcjonowania punktu na 2019 r. 224
Nieodpłatna pomoc prawna - konkurs ofert 223
Bilanse 2018 204
Nabór do prac w komisji konkursowej 180
Wyniki konsultacji proejktu programu współpracy z organizacjiami na rok 2019 172
Konkurs rozstrzygnięty 169
Otwarty konkurs ofert na zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu w 2019 r 164
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołowskiego 162
Nabór do prac w komisji konkursowej 159
Komisja konkursowa 152
Opinia PIO o prawidłowości planowanej kwoty długu 141
Nabór przedstawicieli do prac komisji konkursowej kultura - sport 2019 136
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu 127
Uchwała w sprawie budżetu na 2020 r. 123
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Realizacja koncertu na Dużej Scenie Slot Art Festivalu 2019 111
Opinie RIO 99
Projekt uchwały budżetowej 86
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Organizacja VIII Dolnośląskiego Konkursu Piosenki Polskiej „Piosenka Zmieniająca Życie” w Lubiążu 80
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu 8090
Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie 4914
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 4174
Kontakt 3237
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym 3170
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawnicznego w Wołowie 3167
Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie 3125
Liceum Ogolnokształcące im Mikołaja Kopernika w Wołowie 3111
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wołowie 2950
Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 2947
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej 2649
Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie 2602
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie 2197
Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu 2087
Regulaminy, Statuty 1574
Programy, regulaminy, statut 1290
Zakres działalności 1257
Regulaminy, Programy, Statut 977
Bilanse 2018 144
Bilanse 2018 139
Bilanse 2018 136
Bilanse 2018 134
Bilanse 2018 132
Bilanse 2018 131
Bilanse 2018 131
Bilanse 2018 131
Bilanse 2018 129
Bilanse 2018 128
Bilanse 2018 126

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij