Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.01.2016

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 9465
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 3148
Kierownictwo urzędu 2819
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 2249
Godziny pracy 1909
podinspektor w Biurze Promocji i Współpracy 1361
Młodszy referent w Wydziale Finansów i Budżetu 1328
Starosta Wołowski 1117
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 1014
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 972
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 970
Biuro rzeczy znalezionych 897
Wicestarosta 852
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”. 820
Wydział Finansów i Budżetu 804
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 785
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 730
Regulamin Organizacyjny 713
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 677
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 666
Skarbnik Powiatu 665
IZP.272.8.2017 659
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 648
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 646
Młodszy referent w Wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji 642
Wydział Komunikacji, Transport i Dróg 638
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołowskiego 631
Sekretarz 619
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 609
podinspektor w wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji 601
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii (na czas określony - 1 rok - okres realizacji projektu) 601
IZP.272.4.2018 596
ZDP/PN-06/2017 582
Pozwolenie na budowę/Wykonanie robót budowlanych / Zmiana pozwolenia 553
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Modernizacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym” - ETAP VI 536
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii 528
Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale GK 518
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach PROW 511
IZP.272.6.2017 507
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 505
Biuro Rady i Zarządu Powiatu 497
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego". 492
ZDP/PN-13/2017 485
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 472
IZP.272.5.2017 470
podinspektor w wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Jednostek Pomocy Społecznej i Budżetu Edukacji 466
Geolog Powiatowy 465
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii (na czas określony - 1 rok - okres realizacji projektu) 449
ZDP/PN-12/2017 443
IZP.272.1.1.2018 audyt wewnętrzny 442
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Starosta Wołowski 3220
Starosta Wołowski 1117
Wicestarosta 852
Skład Zarządu Powiatu 824
Zadania zarządu 481
Starosta Wołowski 236
Protokół nr 130 z dnia 6 czerwca 2017 r. 212
Protokół nr 122 z dnia 31 marca 2017 r. 209
Protokół nr 118 z dnia 10 marca 2017 r. 205
Protokól nr 120 z dnia 23 marca 2017 r. 175
Wicestarosta 175
Protokół nr 123 z dnia 7 marca 2017 r. 152
Protokół nr 121 z dnia 30 marca 2017 r. 148
Protokół nr 119 z dnia 17 marca 2017 r. 145
Protokół nr 132 z dnia 21 czerwca 2017 r. 136
Protokół nr 128 z dnia 23 maja 2017 r. 131
Protokół nr 131 z dnia 13 czerwca 2017 r. 131
Protokól nr 133 z dnia 26 czerwca 2017 r. 126
Protokół nr 136 z dnia 7 lipca 2017 r. 126
Protokół nr 137 z dnia 18 lipca 2017 r. 123
Uchwała nr 126 z dnia 10 maja 2017 r. 123
Protokół nr 139 z dnia 31 lipca 2017 r. 116
Protokół nr 143 z dnia 11 września 2017 r. 116
Protokól nr 127 z dnia 18 maja 2017 r. 115
Protokół nr 125 z dnia 26 kwietnia 2017 r. 114
Protokól nr 147 z dnia 12 października 2017 r. 113
Uchwała nr 126/426/17 z dnia 10 maja 2017r. 113
Protokół nr 146 z dnia 5 października 2017 r. 111
Protokół nr 134 z dnia 28 czerwca 2017 r. 109
Protokół nr 126 z dnia 10 maja 2017 r. 107
Protokół nr 141 z dnia 29 sierpnia 2017 r. 101
Protokół nr 149 z dnia 31 października 2017 r. 101
Protokół nr 124 z dnia 20 marca 2017 r. 99
Protokół nr 142 z dnia 5 września 2017 r. 99
Protokół nr 135 z dnia 30 czerwca 2017 r. 94
Protokół nr 153 z dnia 28 listopada 2017 r. 93
Protokół nr 129 z dnia 31 maja 2017 r. 88
Protokół nr 144 z dnia 19 września 2017 r. 87
Protokół nr 154 z dnia 30 listopada 2017 r. 86
Protokół nr 145 z dnia 28 września 2017 r. 84
Protokół nr 150 z dnia 9 listopada 2017 r. 80
Protokół nr 155 z dnia 07 grudnia 2017 r. 76
Protokół nr 160 z dnia 29 grudnia 2017 r. 64
Protokół nr 148 z dnia 23 października 2017 r. 59
Protokół nr 156 z dnia 13 grudnia 2017 r. 56
Protokól nr 158 z dnia 27 grudnia 2017 r. 54
Protokół nr 152 z dnia 22-23 listopada 2017 r. 47
Protokół nr 167 z dnia 06 lutego 2018 r. 44
Protokół nr 159 z dnia 28 grudnia 2017 r. 41
Protokół nr 168 z dnia 09 lutego 2018 r. 41
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Powiatu 962
Kompetencje Rady Powiatu 486
Dyżury Przewodniczącego Rady Powiatu 349
Ciołek Łukasz 261
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 223
Adamczak Wojciech 221
Boczar Władysław 218
Komisja Rewizyjna 211
Komisja Gospodarki, Infrastrutury, Środowiska i Rolnictwa 207
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej 207
Bereza Elżbieta 200
Olejniczak Dariusz 198
Komiisja Budżetu 187
Gajos Marek 186
Protokół Nr XXXIV z dnia 24 lutego 2017 r. 184
Skorupa Zbigniew 165
Jaśkowska Dorota 151
Protokól Nr XXXV z dnia 31 marca 2017 r. 150
Grzechowiak Anna 143
Szumilas Józef 143
Protokół nr 36 z dnia 29 marca 2017 r. 142
Wojtyło Urszula 142
Krakowska Wioletta 141
Cukrowski Marek 138
Nejman Maciej 137
Protokół nr 33 z dnia 27 stycznia 2017 r. 135
Protokół nr 40 z dnia 24 lutego 2017 r. 131
Protokół nr 41 z dnia 30 marca 2017r. 131
Protokół nr 39 z dnia 22 lutego 2017 r. 129
Mirytiuk Ryszard 126
Protokół nr 28 z dnia 23 lutego 2017 r. 126
Pakulski Kazimierz 123
Protokół Nr XXXVII z dnia 30 czerwca 2017 r. 123
Kwiek Wacław 120
Protokół nr 42 z dnia 31.03.2017r. 119
Protokół nr 37 z dnia 16 maja 2017r. 118
Protokół Nr XXXVI z dnia 31 maja 2017 r. 98
Protokół nr 35 z dnia 20 marca 2017 r. 97
Protokół Nr XL z dnia 26 października 2017 r. 90
Protokół nr 34 z dnia 23 lutego 2017 r. 82
Protokół nr XXXIX z dnia 12 września 2017 r. 81
sprawozdanie KP PSP 74
Protokół nr XLI z dnia 30 listopada 2017 r. 69
Protokół nr XXXVIII z dnia 31 lipca 2017 r. 68
Informacja o sesji 61
Stanowisko Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2018 r. 47
Protokół nr XLIII z dnia 27 grudnia 2017 r. 40
Stanowisko Rady Powiatu z dnia 10 lipca 2015 r. 40
Stanowisko Rady Powiatu z dnia 19 sierpnia 2015 r. 40
Protokół nr 44 z dnia 29 maja 2017r. 34
Statystyki strony Powiat wołowski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konta bankowe 1057
Wykaz organizacji pozarządowych 1026
Lista gmin 682
Statut Powiatu Wołowskiego 580
Herb i flaga Powiatu 548
Charakterystyka gospodarcza 534
Powiat w liczbach 522
Charakterystyka Powiatu 516
Opinie RIO we Wrocławiu 316
Statut Powiatu 299
Majątek Powiatu 2002r 218
Wieloletnia Prognoza Finansowa 210
Uchwała budzetowa 209
Zmiany budżetu 200
Sprawozdania z wykonania budżetu 197
Projekt uchwały budżetowej 191
Opinie RIO we Wrocławiu 159
Projekt uchwały budżetowej 147
Ogłoszenie o konsultacjach 126
Sprawozdanie na 2016r 121
Opinie RIO we Wrocławiu 96
Projekt uchwały budżetowej 78
Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.” 77
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Ogólnopolska Gra Terenowa – Operacja Lotnicza „Kazik 1” – popularyzacja tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Wołowskim 55
Uchwała budżetowa 54
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Świąteczny Turniej Halowy o Puchar Starosty Wołowskiego 42
Konkurs ofert 8
Nabór do prac w komisji konkursowej 6
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu 2816
Zarząd Dróg Powiatowych 792
Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie 697
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wołowie 662
Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie 645
Kontakt 631
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 570
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej 530
Liceum Ogolnokształcące im Mikołaja Kopernika w Wołowie 488
Regulaminy, Statuty 478
Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym 471
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym 452
Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie 447
Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 401
Programy, regulaminy, statut 385
Zakres działalności 363
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawnicznego w Wołowie 292
Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu 288
Regulaminy, Programy, Statut 255
Stawki i opłaty 241
Statut 109
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie 100

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij