Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.01.2016

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 28621
Dane adresowe 11094
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 9134
Kierownictwo urzędu 8298
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 7368
Godziny pracy 6111
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 4396
Starosta Wołowski 4247
Wydział Komunikacji iTransportu 4181
Wicestarosta 3674
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołowskiego 2849
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 2504
IZP.272.3.2018 Kompleksowa dostawa gazu 2455
Udostępnienie informacji z Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, z operatu ewidencji gruntów i budynków 2343
Młodszy referent w Wydziale Finansów i Budżetu 2318
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 2309
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 2265
Wydział Finansów i Budżetu 2236
podinspektor w Biurze Promocji i Współpracy 2222
Skarbnik Powiatu 2201
Biuro rzeczy znalezionych 2186
Sekretarz powiatu wołowskiego 2111
Sekretarz 2041
Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 2025
Regulamin Organizacyjny 2004
Rejestracja pojazdu nowego i zarejestrowanego na terytorium RP 2000
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 1943
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”. 1888
Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale GK 1858
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 1850
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 1849
IZP.272.8.2017 1817
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii (na czas określony - 1 rok - okres realizacji projektu) 1808
IZP.272.17.2017 1803
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 1797
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 1788
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 1715
Pozwolenie na budowę/Wykonanie robót budowlanych / Zmiana pozwolenia 1667
Wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia 1661
IZP.272.1.1.2018 audyt wewnętrzny 1661
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1637
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii 1635
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego". 1633
Młodszy referent w Wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji 1623
Czarny Paweł 1606
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg 1596
podinspektor w wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji 1567
Adamczak Wojciech 1564
Kierownik Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 1532
Biuro Rady i Zarządu Powiatu 1522
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Starosta Wołowski 11646
Starosta Wołowski 4247
Wicestarosta 3674
Skład Zarządu Powiatu 3040
Zadania zarządu 1499
Starosta Wołowski 1097
Protokół nr 130 z dnia 6 czerwca 2017 r. 637
Protokół nr 122 z dnia 31 marca 2017 r. 577
Protokół nr 146 z dnia 5 października 2017 r. 536
Protokół nr 118 z dnia 10 marca 2017 r. 535
Protokół nr 137 z dnia 18 lipca 2017 r. 530
Protokół nr 153 z dnia 28 listopada 2017 r. 526
Protokól nr 120 z dnia 23 marca 2017 r. 515
Protokól nr 133 z dnia 26 czerwca 2017 r. 512
Protokól nr 147 z dnia 12 października 2017 r. 512
Protokół nr 136 z dnia 7 lipca 2017 r. 509
Protokół nr 134 z dnia 28 czerwca 2017 r. 507
Protokół nr 139 z dnia 31 lipca 2017 r. 503
Uchwała nr 126 z dnia 10 maja 2017 r. 495
Protokół nr 143 z dnia 11 września 2017 r. 494
Protokół nr 142 z dnia 5 września 2017 r. 493
Protokół nr 144 z dnia 19 września 2017 r. 486
Protokół nr 152 z dnia 22-23 listopada 2017 r. 484
Protokół nr 132 z dnia 21 czerwca 2017 r. 482
Protokół nr 123 z dnia 7 marca 2017 r. 479
Protokół nr 145 z dnia 28 września 2017 r. 479
Protokół nr 131 z dnia 13 czerwca 2017 r. 478
Protokół nr 150 z dnia 9 listopada 2017 r. 470
Uchwała nr 126/426/17 z dnia 10 maja 2017r. 466
Protokół nr 160 z dnia 29 grudnia 2017 r. 464
Protokół nr 128 z dnia 23 maja 2017 r. 461
Protokół nr 154 z dnia 30 listopada 2017 r. 461
Protokół nr 149 z dnia 31 października 2017 r. 460
Protokół nr 119 z dnia 17 marca 2017 r. 452
Protokół nr 141 z dnia 29 sierpnia 2017 r. 450
Protokół nr 159 z dnia 28 grudnia 2017 r. 449
Protokół nr 124 z dnia 20 marca 2017 r. 448
Protokół nr 135 z dnia 30 czerwca 2017 r. 448
Protokól nr 127 z dnia 18 maja 2017 r. 439
Protokół nr 126 z dnia 10 maja 2017 r. 438
Protokół nr 163 z dnia 19 stycznia 2018 r. 432
Protokół nr 167 z dnia 06 lutego 2018 r. 432
Protokół nr 129 z dnia 31 maja 2017 r. 428
Protokół nr 155 z dnia 07 grudnia 2017 r. 426
Protokół nr 156 z dnia 13 grudnia 2017 r. 424
Protokól nr 158 z dnia 27 grudnia 2017 r. 406
Wicestarosta 400
Protokół nr 125 z dnia 26 kwietnia 2017 r. 380
Protokół nr 121 z dnia 30 marca 2017 r. 361
Protokół nr 157 z dnia 06 lutego 2018 r. 342
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisja obrad Rady Powiatu 6548
Skład Rady Powiatu 3722
Ciołek Łukasz 1593
Dyżury Przewodniczącego Rady Powiatu 1450
Kompetencje Rady Powiatu 1415
Komisje 1081
Cukrowski Marek 1029
Gajos Marek 919
Boczar Władysław 914
Olejniczak Dariusz 896
Adamczak Wojciech 877
Skorupa Zbigniew 862
Bereza Elżbieta 749
Szumilas Józef 732
Nejman Maciej 724
Krakowska Wioletta 718
Kwiek Wacław 712
Grzechowiak Anna 689
Wojtyło Urszula 688
Mirytiuk Ryszard 667
Pakulski Kazimierz 665
Jaśkowska Dorota 643
Protokół nr 36 z dnia 29 marca 2017 r. 562
Protokół Nr XXXIV z dnia 24 lutego 2017 r. 554
Protokół nr 37 z dnia 16 maja 2017r. 547
Protokół nr 42 z dnia 31.03.2017r. 546
Protokół nr 39 z dnia 22 lutego 2017 r. 528
Protokół nr 41 z dnia 30 marca 2017r. 524
Protokół nr 28 z dnia 23 lutego 2017 r. 523
Protokół Nr XL z dnia 26 października 2017 r. 516
Protokół nr 40 z dnia 24 lutego 2017 r. 492
Protokół nr 33 z dnia 27 stycznia 2017 r. 472
Protokól Nr XXXV z dnia 31 marca 2017 r. 465
Stanowisko Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2018 r. 447
Protokół Nr XXXVI z dnia 31 maja 2017 r. 445
Protokół Nr XXXVII z dnia 30 czerwca 2017 r. 420
Protokół nr 49 z dnia 20 września 2017r. 416
Stanowisko Rady Powiatu z dnia 19 sierpnia 2015 r. 407
Protokół nr XLI z dnia 30 listopada 2017 r. 402
Protokół nr 24 z dnia 05 października 2016r. 391
Protokół nr 22 z dnia 18 sierpnia 2016r. 384
Protokół nr XLVI z dnia 06 marca 2018 r. 384
Protokół nr XXXIX z dnia 12 września 2017 r. 381
Protokół nr 28 z dnia 20 grudnia 2016r. 375
Protokół nr 21 z dnia 16 czerwca 2016r. 374
Protokół nr 36 z dnia 26 stycznia 2018r. 368
Protokół nr 42 z dnia 26 października 2017r. 365
Protokół nr 54 z dnia 12 grudnia 2017r. 364
Protokół nr 1 z dnia 09 stycznia 2015r. 356
Protokół nr 20 z dnia 17 maja 2016r. 356
Statystyki strony Powiat wołowski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konta bankowe 3226
Wykaz organizacji pozarządowych 2936
Statut Powiatu Wołowskiego 2201
Lista gmin 2191
Charakterystyka Powiatu 1851
Charakterystyka gospodarcza 1691
Herb i flaga Powiatu 1667
Powiat w liczbach 1578
Statut Powiatu 1058
Opinie RIO we Wrocławiu 843
Opinie RIO we Wrocławiu 769
Uchwała budżetowa 761
Majątek Powiatu 2002r 758
Sprawozdania z wykonania budżetu 711
Ogłoszenie o konsultacjach 696
Opinie RIO we Wrocławiu 676
Uchwała budzetowa 625
Projekt uchwały budżetowej 613
Wieloletnia Prognoza Finansowa 607
Zmiany budżetu 591
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Festiwal Ale Wiocha ! Plener artystyczny w Zagrodzie Łużyckiej w Lubiążu 563
Sprawozdanie na 2016r 538
Projekt uchwały budżetowej 531
Projekt uchwały budżetowej 497
Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.” 441
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Świąteczny Turniej Halowy o Puchar Starosty Wołowskiego 440
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Ogólnopolska Gra Terenowa – Operacja Lotnicza „Kazik 1” – popularyzacja tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Wołowskim 436
II otwarty konkurs ofert 414
Konkurs ofert 369
Nabór do prac w komisji konkursowej 344
Konsultacje progamu współpacy na 2019 300
Uchwała w sprawie budżetu na 2019 rok 218
harmonogram funkcjonowania punktu na 2019 r. 207
Nieodpłatna pomoc prawna - konkurs ofert 203
Bilanse 2018 183
Nabór do prac w komisji konkursowej 169
Wyniki konsultacji proejktu programu współpracy z organizacjiami na rok 2019 161
Konkurs rozstrzygnięty 157
Otwarty konkurs ofert na zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu w 2019 r 154
Nabór do prac w komisji konkursowej 149
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołowskiego 146
Komisja konkursowa 141
Opinia PIO o prawidłowości planowanej kwoty długu 126
Nabór przedstawicieli do prac komisji konkursowej kultura - sport 2019 125
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu 112
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Realizacja koncertu na Dużej Scenie Slot Art Festivalu 2019 100
Uchwała w sprawie budżetu na 2020 r. 95
Opinie RIO 82
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Organizacja VIII Dolnośląskiego Konkursu Piosenki Polskiej „Piosenka Zmieniająca Życie” w Lubiążu 68
Projekt uchwały budżetowej 65
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu 7646
Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie 4559
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 3875
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym 2977
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawnicznego w Wołowie 2975
Kontakt 2964
Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie 2944
Liceum Ogolnokształcące im Mikołaja Kopernika w Wołowie 2911
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wołowie 2783
Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 2757
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej 2465
Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie 2457
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie 2016
Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu 1943
Regulaminy, Statuty 1541
Programy, regulaminy, statut 1261
Zakres działalności 1225
Regulaminy, Programy, Statut 958
Bilanse 2018 124
Bilanse 2018 123
Bilanse 2018 121
Bilanse 2018 120
Bilanse 2018 120
Bilanse 2018 119
Bilanse 2018 118
Bilanse 2018 117
Bilanse 2018 116
Bilanse 2018 115
Bilanse 2018 113

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij