Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.01.2016

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 21036
Dane adresowe 7151
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 7082
Kierownictwo urzędu 6754
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 5310
Godziny pracy 4376
Starosta Wołowski 3597
Wicestarosta 3082
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2996
Wydział Komunikacji iTransportu 2502
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołowskiego 2311
IZP.272.3.2018 Kompleksowa dostawa gazu 2013
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 1968
Młodszy referent w Wydziale Finansów i Budżetu 1962
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 1935
Wydział Finansów i Budżetu 1849
podinspektor w Biurze Promocji i Współpracy 1826
Biuro rzeczy znalezionych 1823
Skarbnik Powiatu 1764
Udostępnienie informacji z Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, z operatu ewidencji gruntów i budynków 1750
Regulamin Organizacyjny 1729
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 1712
Sekretarz 1701
Sekretarz powiatu wołowskiego 1634
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”. 1617
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 1537
IZP.272.8.2017 1519
Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale GK 1484
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 1483
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 1474
IZP.272.17.2017 1424
Czarny Paweł 1410
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 1402
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 1397
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii (na czas określony - 1 rok - okres realizacji projektu) 1392
Pozwolenie na budowę/Wykonanie robót budowlanych / Zmiana pozwolenia 1356
Adamczak Wojciech 1343
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 1298
Biuro Rady i Zarządu Powiatu 1293
Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 1265
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego". 1262
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1261
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg 1256
ZDP/PN-06/2017 1254
Młodszy referent w Wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji 1245
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii 1236
Geolog Powiatowy 1223
Wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia 1213
podinspektor w wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji 1208
IZP.272.19.2017 1202
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Starosta Wołowski 9210
Starosta Wołowski 3597
Wicestarosta 3082
Skład Zarządu Powiatu 2558
Zadania zarządu 1301
Starosta Wołowski 886
Protokół nr 130 z dnia 6 czerwca 2017 r. 553
Protokół nr 122 z dnia 31 marca 2017 r. 517
Protokół nr 118 z dnia 10 marca 2017 r. 482
Protokół nr 146 z dnia 5 października 2017 r. 473
Protokół nr 153 z dnia 28 listopada 2017 r. 463
Protokół nr 137 z dnia 18 lipca 2017 r. 462
Protokól nr 133 z dnia 26 czerwca 2017 r. 454
Protokól nr 120 z dnia 23 marca 2017 r. 450
Protokół nr 136 z dnia 7 lipca 2017 r. 449
Protokól nr 147 z dnia 12 października 2017 r. 448
Protokół nr 134 z dnia 28 czerwca 2017 r. 447
Protokół nr 139 z dnia 31 lipca 2017 r. 441
Uchwała nr 126 z dnia 10 maja 2017 r. 440
Protokół nr 142 z dnia 5 września 2017 r. 433
Protokół nr 143 z dnia 11 września 2017 r. 427
Protokół nr 144 z dnia 19 września 2017 r. 424
Protokół nr 131 z dnia 13 czerwca 2017 r. 420
Protokół nr 132 z dnia 21 czerwca 2017 r. 420
Protokół nr 123 z dnia 7 marca 2017 r. 419
Protokół nr 152 z dnia 22-23 listopada 2017 r. 417
Protokół nr 145 z dnia 28 września 2017 r. 415
Protokół nr 119 z dnia 17 marca 2017 r. 406
Protokół nr 150 z dnia 9 listopada 2017 r. 405
Uchwała nr 126/426/17 z dnia 10 maja 2017r. 404
Protokół nr 128 z dnia 23 maja 2017 r. 401
Protokół nr 149 z dnia 31 października 2017 r. 398
Protokół nr 160 z dnia 29 grudnia 2017 r. 397
Protokół nr 154 z dnia 30 listopada 2017 r. 391
Protokół nr 124 z dnia 20 marca 2017 r. 385
Protokół nr 159 z dnia 28 grudnia 2017 r. 384
Protokół nr 141 z dnia 29 sierpnia 2017 r. 383
Protokól nr 127 z dnia 18 maja 2017 r. 381
Protokół nr 135 z dnia 30 czerwca 2017 r. 381
Protokół nr 126 z dnia 10 maja 2017 r. 380
Protokół nr 155 z dnia 07 grudnia 2017 r. 367
Protokół nr 129 z dnia 31 maja 2017 r. 365
Protokół nr 167 z dnia 06 lutego 2018 r. 362
Protokół nr 156 z dnia 13 grudnia 2017 r. 361
Protokół nr 163 z dnia 19 stycznia 2018 r. 361
Wicestarosta 348
Protokól nr 158 z dnia 27 grudnia 2017 r. 339
Protokół nr 125 z dnia 26 kwietnia 2017 r. 311
Protokół nr 121 z dnia 30 marca 2017 r. 302
Protokół nr 157 z dnia 06 lutego 2018 r. 288
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisja obrad Rady Powiatu 3944
Skład Rady Powiatu 3168
Ciołek Łukasz 1332
Dyżury Przewodniczącego Rady Powiatu 1260
Kompetencje Rady Powiatu 1231
Cukrowski Marek 888
Boczar Władysław 795
Gajos Marek 787
Olejniczak Dariusz 765
Adamczak Wojciech 739
Komisje 738
Skorupa Zbigniew 724
Bereza Elżbieta 643
Nejman Maciej 613
Szumilas Józef 607
Krakowska Wioletta 600
Wojtyło Urszula 600
Grzechowiak Anna 598
Kwiek Wacław 596
Mirytiuk Ryszard 574
Pakulski Kazimierz 553
Jaśkowska Dorota 523
Protokół nr 36 z dnia 29 marca 2017 r. 496
Protokół Nr XXXIV z dnia 24 lutego 2017 r. 491
Protokół nr 37 z dnia 16 maja 2017r. 480
Protokół nr 42 z dnia 31.03.2017r. 471
Protokół nr 39 z dnia 22 lutego 2017 r. 466
Protokół nr 41 z dnia 30 marca 2017r. 454
Protokół nr 28 z dnia 23 lutego 2017 r. 452
Protokół Nr XL z dnia 26 października 2017 r. 443
Protokół nr 40 z dnia 24 lutego 2017 r. 418
Protokół nr 33 z dnia 27 stycznia 2017 r. 410
Protokól Nr XXXV z dnia 31 marca 2017 r. 405
Protokół Nr XXXVI z dnia 31 maja 2017 r. 378
Protokół nr 49 z dnia 20 września 2017r. 354
Protokół Nr XXXVII z dnia 30 czerwca 2017 r. 347
Stanowisko Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2018 r. 346
Stanowisko Rady Powiatu z dnia 19 sierpnia 2015 r. 336
Protokół nr XLI z dnia 30 listopada 2017 r. 334
Protokół nr 24 z dnia 05 października 2016r. 325
Protokół nr 22 z dnia 18 sierpnia 2016r. 319
Protokół nr XLVI z dnia 06 marca 2018 r. 314
Protokół nr XXXIX z dnia 12 września 2017 r. 313
Protokół nr 28 z dnia 20 grudnia 2016r. 311
Protokół nr 21 z dnia 16 czerwca 2016r. 303
Protokół nr 36 z dnia 26 stycznia 2018r. 300
Protokół nr 1 z dnia 09 stycznia 2015r. 296
Protokół nr 42 z dnia 26 października 2017r. 292
Protokół nr 20 z dnia 17 maja 2016r. 291
Protokół nr 54 z dnia 12 grudnia 2017r. 290
Statystyki strony Powiat wołowski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konta bankowe 2351
Wykaz organizacji pozarządowych 2146
Statut Powiatu Wołowskiego 1837
Lista gmin 1722
Charakterystyka Powiatu 1538
Herb i flaga Powiatu 1462
Charakterystyka gospodarcza 1413
Powiat w liczbach 1352
Statut Powiatu 926
Opinie RIO we Wrocławiu 754
Opinie RIO we Wrocławiu 694
Majątek Powiatu 2002r 669
Ogłoszenie o konsultacjach 616
Uchwała budżetowa 611
Sprawozdania z wykonania budżetu 604
Opinie RIO we Wrocławiu 585
Uchwała budzetowa 547
Wieloletnia Prognoza Finansowa 533
Zmiany budżetu 527
Projekt uchwały budżetowej 523
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Festiwal Ale Wiocha ! Plener artystyczny w Zagrodzie Łużyckiej w Lubiążu 470
Sprawozdanie na 2016r 462
Projekt uchwały budżetowej 457
Projekt uchwały budżetowej 423
Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.” 382
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Ogólnopolska Gra Terenowa – Operacja Lotnicza „Kazik 1” – popularyzacja tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Wołowskim 381
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Świąteczny Turniej Halowy o Puchar Starosty Wołowskiego 375
II otwarty konkurs ofert 323
Konkurs ofert 288
Nabór do prac w komisji konkursowej 285
Konsultacje progamu współpacy na 2019 232
Nieodpłatna pomoc prawna - konkurs ofert 130
Nabór do prac w komisji konkursowej 109
harmonogram funkcjonowania punktu na 2019 r. 98
Uchwała w sprawie budżetu na 2019 rok 95
Wyniki konsultacji proejktu programu współpracy z organizacjiami na rok 2019 94
Konkurs rozstrzygnięty 83
Nabór do prac w komisji konkursowej 83
Otwarty konkurs ofert na zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu w 2019 r 76
Komisja konkursowa 74
Bilanse 2018 71
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołowskiego 66
Nabór przedstawicieli do prac komisji konkursowej kultura - sport 2019 56
Opinia PIO o prawidłowości planowanej kwoty długu 52
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu 45
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Realizacja koncertu na Dużej Scenie Slot Art Festivalu 2019 36
Opinie RIO 11
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Organizacja VIII Dolnośląskiego Konkursu Piosenki Polskiej „Piosenka Zmieniająca Życie” w Lubiążu 4
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu 5892
Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie 2997
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 2757
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawnicznego w Wołowie 2272
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym 2233
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wołowie 2195
Liceum Ogolnokształcące im Mikołaja Kopernika w Wołowie 2159
Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie 2154
Kontakt 2096
Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 2032
Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym 1965
Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie 1798
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej 1773
Regulaminy, Statuty 1334
Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu 1302
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie 1291
Programy, regulaminy, statut 1094
Zakres działalności 1038
Regulaminy, Programy, Statut 818
Bilanse 2018 50
Bilanse 2018 45
Bilanse 2018 45
Bilanse 2018 44
Bilanse 2018 44
Bilanse 2018 43
Bilanse 2018 43
Bilanse 2018 43
Bilanse 2018 43
Bilanse 2018 41
Bilanse 2018 41
Bilanse 2018 37

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij