Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.01.2016

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 17643
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 6134
Kierownictwo urzędu 5683
Dane adresowe 5104
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 4498
Godziny pracy 3660
Starosta Wołowski 3052
Wicestarosta 2483
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2349
Wydział Komunikacji, Transport i Dróg 2024
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołowskiego 1914
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 1725
Młodszy referent w Wydziale Finansów i Budżetu 1698
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 1627
podinspektor w Biurze Promocji i Współpracy 1609
Biuro rzeczy znalezionych 1593
Wydział Finansów i Budżetu 1551
IZP.272.3.2018 Kompleksowa dostawa gazu 1524
Skarbnik Powiatu 1487
Regulamin Organizacyjny 1457
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 1434
Sekretarz 1426
Udostępnienie informacji z Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, z operatu ewidencji gruntów i budynków 1371
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”. 1343
Sekretarz powiatu wołowskiego 1287
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 1264
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 1259
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 1256
IZP.272.8.2017 1246
Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale GK 1217
Czarny Paweł 1203
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 1137
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 1131
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii (na czas określony - 1 rok - okres realizacji projektu) 1102
Biuro Rady i Zarządu Powiatu 1086
Pozwolenie na budowę/Wykonanie robót budowlanych / Zmiana pozwolenia 1083
Geolog Powiatowy 1057
Adamczak Wojciech 1056
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 1032
ZDP/PN-06/2017 1011
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1004
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego". 1004
Adaśko Krystyna 1002
Młodszy referent w Wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji 984
Wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia 981
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii 980
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 976
Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 959
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 954
podinspektor w wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji 943
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Starosta Wołowski 7648
Starosta Wołowski 3052
Wicestarosta 2483
Skład Zarządu Powiatu 2096
Zadania zarządu 1093
Starosta Wołowski 730
Protokół nr 130 z dnia 6 czerwca 2017 r. 459
Protokół nr 122 z dnia 31 marca 2017 r. 427
Protokół nr 118 z dnia 10 marca 2017 r. 406
Protokół nr 146 z dnia 5 października 2017 r. 388
Protokól nr 120 z dnia 23 marca 2017 r. 379
Protokól nr 133 z dnia 26 czerwca 2017 r. 375
Protokół nr 137 z dnia 18 lipca 2017 r. 373
Protokół nr 153 z dnia 28 listopada 2017 r. 369
Uchwała nr 126 z dnia 10 maja 2017 r. 363
Protokół nr 136 z dnia 7 lipca 2017 r. 359
Protokół nr 134 z dnia 28 czerwca 2017 r. 353
Protokół nr 139 z dnia 31 lipca 2017 r. 353
Protokól nr 147 z dnia 12 października 2017 r. 350
Protokół nr 142 z dnia 5 września 2017 r. 347
Protokół nr 132 z dnia 21 czerwca 2017 r. 345
Protokół nr 131 z dnia 13 czerwca 2017 r. 344
Protokół nr 123 z dnia 7 marca 2017 r. 343
Protokół nr 128 z dnia 23 maja 2017 r. 341
Protokół nr 143 z dnia 11 września 2017 r. 340
Protokół nr 119 z dnia 17 marca 2017 r. 339
Protokół nr 144 z dnia 19 września 2017 r. 334
Protokół nr 145 z dnia 28 września 2017 r. 330
Uchwała nr 126/426/17 z dnia 10 maja 2017r. 328
Protokół nr 149 z dnia 31 października 2017 r. 324
Protokół nr 154 z dnia 30 listopada 2017 r. 320
Protokół nr 150 z dnia 9 listopada 2017 r. 318
Protokół nr 152 z dnia 22-23 listopada 2017 r. 314
Protokół nr 160 z dnia 29 grudnia 2017 r. 313
Protokól nr 127 z dnia 18 maja 2017 r. 309
Protokół nr 141 z dnia 29 sierpnia 2017 r. 306
Protokół nr 126 z dnia 10 maja 2017 r. 305
Wicestarosta 305
Protokół nr 124 z dnia 20 marca 2017 r. 302
Protokół nr 155 z dnia 07 grudnia 2017 r. 299
Protokół nr 135 z dnia 30 czerwca 2017 r. 298
Protokół nr 159 z dnia 28 grudnia 2017 r. 294
Protokół nr 129 z dnia 31 maja 2017 r. 280
Protokół nr 156 z dnia 13 grudnia 2017 r. 280
Protokół nr 167 z dnia 06 lutego 2018 r. 280
Protokół nr 163 z dnia 19 stycznia 2018 r. 272
Protokól nr 158 z dnia 27 grudnia 2017 r. 270
Protokół nr 125 z dnia 26 kwietnia 2017 r. 261
Protokół nr 121 z dnia 30 marca 2017 r. 260
Protokół nr 157 z dnia 06 lutego 2018 r. 209
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Powiatu 2638
Transmisja obrad Rady Powiatu 2259
Ciołek Łukasz 1080
Dyżury Przewodniczącego Rady Powiatu 1074
Kompetencje Rady Powiatu 1055
Cukrowski Marek 719
Boczar Władysław 670
Gajos Marek 648
Adamczak Wojciech 627
Olejniczak Dariusz 615
Skorupa Zbigniew 580
Bereza Elżbieta 563
Krakowska Wioletta 500
Nejman Maciej 488
Wojtyło Urszula 488
Kwiek Wacław 482
Grzechowiak Anna 481
Szumilas Józef 470
Mirytiuk Ryszard 465
Pakulski Kazimierz 446
Komisje 435
Jaśkowska Dorota 427
Protokół Nr XXXIV z dnia 24 lutego 2017 r. 409
Protokół nr 36 z dnia 29 marca 2017 r. 400
Protokół nr 37 z dnia 16 maja 2017r. 400
Protokół nr 42 z dnia 31.03.2017r. 377
Protokół nr 28 z dnia 23 lutego 2017 r. 374
Protokół nr 39 z dnia 22 lutego 2017 r. 374
Protokół nr 41 z dnia 30 marca 2017r. 373
Protokół Nr XL z dnia 26 października 2017 r. 359
Protokół nr 33 z dnia 27 stycznia 2017 r. 346
Protokół nr 40 z dnia 24 lutego 2017 r. 339
Protokól Nr XXXV z dnia 31 marca 2017 r. 327
Protokół Nr XXXVI z dnia 31 maja 2017 r. 299
Protokół Nr XXXVII z dnia 30 czerwca 2017 r. 286
Stanowisko Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2018 r. 268
Protokół nr XLI z dnia 30 listopada 2017 r. 263
Protokół nr 49 z dnia 20 września 2017r. 261
Stanowisko Rady Powiatu z dnia 19 sierpnia 2015 r. 260
Protokół nr XXXIX z dnia 12 września 2017 r. 253
Protokół nr 22 z dnia 18 sierpnia 2016r. 248
Protokół nr 24 z dnia 05 października 2016r. 241
Protokół nr 28 z dnia 20 grudnia 2016r. 235
Protokół nr XLVI z dnia 06 marca 2018 r. 231
Protokół nr 21 z dnia 16 czerwca 2016r. 224
Protokół nr 20 z dnia 17 maja 2016r. 220
Protokół nr 1 z dnia 09 stycznia 2015r. 217
Protokół nr 42 z dnia 26 października 2017r. 213
Protokół nr 34 z dnia 12 grudznia 2017r. 210
Protokół nr 54 z dnia 12 grudnia 2017r. 210
Statystyki strony Powiat wołowski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konta bankowe 2020
Wykaz organizacji pozarządowych 1855
Statut Powiatu Wołowskiego 1517
Lista gmin 1476
Charakterystyka Powiatu 1270
Herb i flaga Powiatu 1266
Charakterystyka gospodarcza 1223
Powiat w liczbach 1138
Statut Powiatu 762
Opinie RIO we Wrocławiu 651
Majątek Powiatu 2002r 583
Opinie RIO we Wrocławiu 560
Ogłoszenie o konsultacjach 518
Uchwała budżetowa 506
Sprawozdania z wykonania budżetu 496
Uchwała budzetowa 470
Opinie RIO we Wrocławiu 460
Wieloletnia Prognoza Finansowa 459
Zmiany budżetu 448
Projekt uchwały budżetowej 445
Projekt uchwały budżetowej 385
Sprawozdanie na 2016r 377
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Festiwal Ale Wiocha ! Plener artystyczny w Zagrodzie Łużyckiej w Lubiążu 358
Projekt uchwały budżetowej 344
Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.” 301
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Ogólnopolska Gra Terenowa – Operacja Lotnicza „Kazik 1” – popularyzacja tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Wołowskim 296
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Świąteczny Turniej Halowy o Puchar Starosty Wołowskiego 290
II otwarty konkurs ofert 225
Nabór do prac w komisji konkursowej 211
Konkurs ofert 206
Konsultacje progamu współpacy na 2019 142
Nieodpłatna pomoc prawna - konkurs ofert 83
Nabór do prac w komisji konkursowej 72
harmonogram funkcjonowania punktu na 2019 r. 57
Wyniki konsultacji proejktu programu współpracy z organizacjiami na rok 2019 48
Nabór do prac w komisji konkursowej 45
Konkurs rozstrzygnięty 42
Komisja konkursowa 36
Otwarty konkurs ofert na zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu w 2019 r 34
Uchwała w sprawie budżetu na 2019 rok 33
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołowskiego 23
Opinia PIO o prawidłowości planowanej kwoty długu 20
Nabór przedstawicieli do prac komisji konkursowej kultura - sport 2019 18
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu 16
Bilanse 2018 4
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu 4960
Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie 2242
Zarząd Dróg Powiatowych 2047
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 1984
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wołowie 1804
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawnicznego w Wołowie 1774
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym 1727
Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie 1672
Liceum Ogolnokształcące im Mikołaja Kopernika w Wołowie 1638
Kontakt 1576
Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym 1524
Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 1468
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej 1409
Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie 1360
Regulaminy, Statuty 1116
Programy, regulaminy, statut 917
Zakres działalności 913
Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu 911
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie 907
Regulaminy, Programy, Statut 664
Stawki i opłaty 643
Statut 243
Bilanse 2018 7
Bilanse 2018 6
Bilanse 2018 4
Bilanse 2018 4
Bilanse 2018 3
Bilanse 2018 3
Bilanse 2018 2
Bilanse 2018 2
Bilanse 2018 1
Bilanse 2018 1

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij