logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
plus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
plus Klient w Urzędzie
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
minus Placówki oświatowe
   minus Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
      minus Programy, Regulaminy, Statut
      minus Zakres działalności
   plus Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym
   plus Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
   plus Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
   plus Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie
   minus Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu
   plus Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie
   plus Zespół Szkół Zawodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzegu Dolnym
   plus Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Zakres działalności

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie realizuje cele i zadania dydaktyczne , opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyki określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydawanych na jej podstawie, a w szczególności: 

 • umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz przystąpienia do egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • umożliwia uczniom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie,
 • obejmuje wszystkich uczniów działaniami prozdrowotnymi,
 • promuje zdrowy styl życia,
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną, prowadzoną przez Radę Powiatu Wołowskiego.

W skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie wchodzą :

- szkoły dla młodzieży:

 • Technikum na podbudowie gimnazjum w zawodzie : technik agrobiznesu
 • Technikum na podbudowie gimnazjum w zawodzie : technik architektury krajobrazu
 • Technikum na podbudowie gimnazjum w zawodzie : technik informatyk
 • Technikum na podbudowie gimnazjum w zawodzie : technik pojazdów samochodowych
 • Technikum na podbudowie gimnazjum w zawodzie : technik logistyk
 • Technikum na podbudowie gimnazjum w zawodzie : technik ekonomista
 • Technikum na podbudowie gimnazjum w zawodzie : technik mechatronik
 • Technikum na podbudowie gimnazjum w zawodzie : technik ochrony środowiska

- szkoły dla dorosłych :

 • Szkoła Policealna dla Dorosłych w zawodzie : technik informatyk - system zaoczny, 2-letni cykl kształcenia – na podbudowie szkoły średniej,
 • Szkoła Policealna dla Dorosłych w zawodzie : technik administracji – system zaoczny, 2-letni cykl kształcenia – na podbudowie szkoły średniej,
 • Szkoła Policealna dla Dorosłych w zawodzie: technik rachunkowości, – system zaoczny , 2-letni cykl kształcenia – na podbudowie szkoły średniej,
 • Szkoła Policealna dla Dorosłych w zawodzie : opiekunka środowiskowa, - system zaoczny, 1-roczny cykl kształcenia – na podbudowie szkoły średniej;
 • Szkoła Policealna dla Dorosłych w zawodzie : opiekun medyczny, - system zaoczny, 1-roczny cykl kształcenia – na podbudowie szkoły średniej;
 • Szkoła Policealna dla Dorosłych w zawodzie : florysta, - system zaoczny, 1-roczny cykl kształcenia – na podbudowie szkoły średniej;
 • Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodach: technik agrobiznesu, technik ekonomista, technik logistyk, technik spedytor, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik pojazdów samochodowych, monter mechatronik, - system zaoczny – na podbudowie gimnazjum
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

- Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego prowadzący dokształcanie pracowników młodocianych uczniów szkół zasadniczych wielozawodowych oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych

- Warsztaty Szkolne ze Stacją Kontroli Pojazdów

- Szkoła Nauki Jazdy kat. B i T

- Bursa i stołówka

- Centrum Edukacji Ekologicznej.

 

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się w sześciu budynkach, sali gimnastycznej i siłowni.

 

Ilość odwiedzin: 1828
Nazwa dokumentu: Zakres działalności
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Cezary Rytwiński
Data wytworzenia informacji: 2007-06-13 19:15:00
Data udostępnienia informacji: 2007-06-13 19:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-24 11:02:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner