logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
plus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
minus Klient w Urzędzie
   plus Sprawy obywatelskie
   plus Sprawy geodezyjne i nieruchomości
   plus Sprawy geologiczne
   plus Ochrona Środowiska
   minus Komunikacja i transport
      minus Prawo jazdy
      minus Rejestracja pojazdu zabytkowego
      minus Rejestracja czasowa pojazdu (na wniosek właściciela)
      minus Rejestracja pojazdu nowego i zarejestrowanego na terytorium RP
      minus Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
      minus Wyrejestrowanie pojazdu
      minus Zgłoszenie sprzedaży pojazdu
      minus Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zniszczenia, braku możliwości dalszych wpisow, z powodu zmiany nazwiska lub zmiany adresu
      minus Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję
      minus Utrata - kradzież tablic rejestracyjnych
      minus Wymiana tablic rejestracyjnych
      minus Zmiana danych technicznych pojazdu
      minus Wtórnik dowodu rejestracyjnego
      minus Wpisanie adnotacji o zastawie w dowodzie rejestracyjnym
      minus Anulowanie adnotacji o zastawie w dowodzie rejestracyjnym
      minus Wymiana karty pojazdu
      minus Wtórnik karty pojazdu
      minus Wydanie tabliczki znamionowej pojazdu
      minus Wtórnik znaków legalizacyjnych
      minus Wtórnik nalepki kontrolnej
      minus Nabijanie nowych numerów nadwozia/silnika
      minus Zestawienie opłat skarbowych od dnia 01.01.2007 r
      minus Założenie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)
      minus Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy
      minus Wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia
   plus Budownictwo
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie przed przystąpieniem do szkolenia składa dokumenty:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia z oświadczeniem
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane
  • pisemną zgodę rodzica lub opiekuna - jeżeli jest wymagana
  • kserokopię posiadanego prawa jazdy - jeżeli posiada
  • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego profilu z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiająca osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie stwierdzającym tożsamość tej osoby
 
 
Po zdanym egzaminie należy dostarczyć dowód uiszczenia opłaty.
Opłaty:
  1. za prawo jazdy –  100 zł + opłata ewidencyjna  – 0,50 zł
  2. za pozwolenie - 30 zł + opłata ewidencyjna  – 0,50 zł

Ilość odwiedzin: 2903
Nazwa dokumentu: Założenie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)
Podmiot udostępniający: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Muszyński
Osoba, która odpowiada za treść: Arkadiusz Muszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Rytwińska
Data wytworzenia informacji: 2010-02-22 07:54:18
Data udostępnienia informacji: 2010-02-22 07:54:18
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-05 15:34:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner