logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
plus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
minus Klient w Urzędzie
   plus Sprawy obywatelskie
   plus Sprawy geodezyjne i nieruchomości
   plus Sprawy geologiczne
   plus Ochrona Środowiska
   minus Komunikacja i transport
      minus Prawo jazdy
      minus Rejestracja pojazdu zabytkowego
      minus Rejestracja czasowa pojazdu (na wniosek właściciela)
      minus Rejestracja pojazdu nowego i zarejestrowanego na terytorium RP
      minus Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
      minus Wyrejestrowanie pojazdu
      minus Zgłoszenie sprzedaży pojazdu
      minus Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zniszczenia, braku możliwości dalszych wpisow, z powodu zmiany nazwiska lub zmiany adresu
      minus Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję
      minus Utrata - kradzież tablic rejestracyjnych
      minus Wymiana tablic rejestracyjnych
      minus Zmiana danych technicznych pojazdu
      minus Wtórnik dowodu rejestracyjnego
      minus Wpisanie adnotacji o zastawie w dowodzie rejestracyjnym
      minus Anulowanie adnotacji o zastawie w dowodzie rejestracyjnym
      minus Wymiana karty pojazdu
      minus Wtórnik karty pojazdu
      minus Wydanie tabliczki znamionowej pojazdu
      minus Wtórnik znaków legalizacyjnych
      minus Wtórnik nalepki kontrolnej
      minus Nabijanie nowych numerów nadwozia/silnika
      minus Zestawienie opłat skarbowych od dnia 01.01.2007 r
      minus Założenie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)
      minus Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy
      minus Wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia
   plus Budownictwo
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
pokój nr 2-4 (parter)
Poniedziałek - Piątek w godzinach: od 7.45 do 15.45
 (071) 380-59-29

 (071) 380-59-31

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o rejestrację

 2. Dowód własności pojazdu

 3. Dowód rejestracyjny

 4. Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego,

 5. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium RP

 6. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

 7. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego,
 8. Dowód osobisty właściciela pojazdu,
 9. Opłata na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Opłaty:

 1. Komplet znaków legalizacyjnych:  12,50 zł + 0,50 zł
 2. Dowód rejestracyjny:  54,00 zł + 0,50 zł 
 3. Nalepka kontrolna:  18,50 zł + 0,50 zł 
 4. Tablice rejestracyjne na samochód:  80,00 zł 
 5. Tablica rejestracyjne na przyczepę (1 szt.):  40,00 zł  
 6. Tablica rejestracyjne na motocykl, ciągnik rolniczy (1 szt.):  40,00 zł   
 7. Tablica rejestracyjna na motorower (1 szt.):  30,00 zł  
 8. Tablice rejestracyjne indywidualne samochodowe:  1000,00 zł  
 9. Tablice rejestracyjne indywidualne na motocykl: 500,00 zł  
 10. Karta pojazdu:  75,00 zł + 0,50 zł 
 11. Pozwolenie czasowe:  13,50 zł + 0,50 zł 

Okres oczekiwania:

 1. Dowód rejestracyjny tymczasowy - od ręki
 2. Dowód rejestracyjny stały - około 30 dni

Dodatkowe informacje:

 1. Po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu, na podstawie art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym następuje czasowa rejestracja pojazdu z urzędu.
 2. Za dowód odprawy celnej w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, rozumie się adnotację na dowodzie własności pojazdu lub zespołu pojazdu, określającą datę i numer dokumentu potwierdzającego spełnienie formalności celnych oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej.  
 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 4. Inwalidom wojennym i wojskowym przysługuje 50% zniżka za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tabli rejestracyjnych do pojazdów samochodowych. Zniżka przysługuje w odniesieniu do jednego pojazdu samochodowego, niesłużącemu do zarobkowego przewozu, będącego własnością inwalidy wojennego lub wojskowego. Dowodem uprawniającym do korzystania ze zniżki jest książka inwalidy wojennego (wojskowego) wystawiona przez ZUS.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Starosty Wołowskiego, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 

 

 

 

 

 

 1. 1. Art. 72, 73 i 74 ust.2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 ze zmianami).
 2. § 3 i § 5 rozporządzenia ministra infrastruktury z 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. Nr 133, poz. 112).
 3. Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z 14 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 30, poz. 376 ze zmianami).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28.03.2006 r. w spr. wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. nr 59 poz. 421) 
 5. § 7 ust. 3 rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z 21 czerwca 1999 r. w sprawie trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu i jej opisu (Dz.U. Nr 59, poz. 634).
 6. § 1 ust.2, § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów Ministrów 8 stycznia 2002 r. w sprawie niektórych ulg przysługującym inwalidom wojennym i wojskowym (Dz.U. Nr 4, poz. 35).
 7. Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z dn. 20.01.2005 (Dz.U. nr 25 poz. 202)

  Wzór wniosku:

   

   

   

   

   

   

Ilość odwiedzin: 5509
Nazwa dokumentu: Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Podmiot udostępniający: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Muszyński
Osoba, która odpowiada za treść: Arkadiusz Muszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Rytwińska
Data wytworzenia informacji: 2010-02-22 09:27:56
Data udostępnienia informacji: 2010-02-22 09:27:56
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-22 10:35:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner