W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Majątek Powiatu 2002 r.

Informacja o stanie mienia powiatu wołowskiego.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia  13 października 1998 roku - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. nr 133 poz. 872/  mienie Skarbu Państwa  będące  we władaniu  państwowych jednostek  organizacyjnych  przejmowanych z dniem  1 stycznia 1999 roku przez  samorząd  staje się z mocy prawa  z tym dniem  mieniem  /w naszym przypadku/  powiatowym.

Na dzień sporządzania  niniejszej informacji Powiat posiada wszystkie decyzje Wojewody potwierdzające nabycie  mienia.

Protokółem zdawczo-odbiorczym Powiat przejął od  Gminy Wołów rozpoczętą  inwestycję : Pawilon Ginekologiczno – Położniczy /stan zaawansowania w stosunku do wartości  umownej  wynosi  47,73 %/  oraz  istniejący na  tej działce budynek. Wartość inwestycji wg kosztów poniesionych przez Gminę  Wołów wynosi  3.352.979,76 zł, zaś wartość księgowa przyjętego budynku wynosi 101.882,44 zł. W skład przejętego mienia wchodzi budynek trafostacji, który po wyposażeniu w urządzenia  ma szansę być wykorzystywany do zasilania  obecnego szpitala.

W ciągu 2001 roku Zarząd powiatu podjął decyzję o zmianie przeznaczenia nieruchomości i tak:

  1. budynek  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  został wyceniony i przeznaczony do sprzedaży,
  2. budynek internatu ZSZ w Brzegu Dolnym po remoncie adaptacyjnym poza internatem jest wykorzystywany na SOSz-W i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
  3. budynki  mieszkalne będące w Zarządzie CKU oraz Domu Dziecka w Godzięcinie zostały sprzedane dotychczasowym najemcom lokali,
  4. w budynku dydaktycznym będącym w zarządzie CKU  został zorganizowany PODN, w ramach którego  jest  prowadzona biblioteka pedagogiczna.

W ciągu roku 2002  powiat nabył nieodpłatnie mienie Skarbu Państwa znacznej wartości na potrzeby  Zarządu Dróg Powiatowych. Nieruchomość znajduje się w  Wołowie przy ul. Zaułek Zielony nr 20. Mienie to zostało ujęte w poz. 22  poniższej tabeli.

Aktualna informacja o stanie mienia przedstawiona jest w poniższej tabeli. 

Lp.

Nazwa jednostki

Nr, pow. działki

                                WARTOŚĆ  w zł

 

gruntu

budynków

budowli

mienia ruchomego

1.

Starostwo Powiatowe, O.D.G.i.K. w Wołowie            

-

-

-

-

129.536,99

2.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzegu Dolnym (przychodnia)

4, 5, 2/1, 7/1,AM-28,  o pow.  24.312 m2 

486.240,00

3.803.315,09

248.341,10

-

3.

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Wołowie

3/2 AM-35,                o pow. 2.009 m2

52.234,00

519.116,79

27.588,18

-

4.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wołowie

3 AM-41,                  o pow.  6.106 m2

134.332,00

2.721.522,89

-

117.624,48

 5.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wołowie

26 AM-30,                 o pow. 9.775 m2

273.700,00

450.395,88

-

54.578,85

6.

Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna w Wołowie

64 AM-22,                  o pow. 3.989 m2

95.736,00

56.209,81

-

95.914,90

7.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie

-

-

-

-

5.138,77

8.

Zespół Szkół – Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wołowie

5/21, 5/8, 5/36, 5/11, 5/14, 5/16, 5/22, 5/23 AM-47,                     o pow. 77.874 m2

1.571.000,00

2.073.035,28

250.349,33

695.166,84

9

Zespół Szkół Rolniczych – Warsztaty Szkolne w Wołowie

-

-

-

-

369.785,92

10.

Szpital Rejonowy w Wołowie

Wartość przyjętej  inwestycji (pawilon położniczo-ginekologiczny) 3.352.979,76 zł

53, 20, 63, 58/2  AM-22,64, 65/1, 65/2, AM-28,o pow. 81.312 m2

1.394.064,00

1.396.847,65

-

-

11.

Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie

552 AM-5,                 o pow. 6 900 m2, położona w Wińsku

34.500,00

56 792,83

-

12.916,79

Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie                                  - drogi powiatowe (brak wartości budowli)

powierzchnia -      318, 9712 ha, długość- 229,4 km

5.031.634

-

-

-

  12.

Starostwo Powiatowe w Wołowie

64/4, o pow.3.934 m2

110.152,00

2.278.991,37

40.260,50

763.609,35

13.

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

67 AM-1,                  o pow. 23.761 m2

594.025,00

274.665,91

-

60.394,21

14.

Dom Dziecka w Godzięcinie

203/1 AM-2               o pow.250,47 m2

100.188,00

695.694,34

148.326,23

108.913,56

15.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brzegu Dolnym

14 AM-29, 31 AM-21  o pow. 24.421 m2

658.575,-

556.456,38

15.787,26

107.254,10

16.

Liceum Ogólnokształcące w Brzegu Dolnym

 

 

10/6, 10/7, 11/1, 11/2, 12/2  AM 17, ½, 8/1, 9/1 AM 18,                o pow. 24.768 m2

693.504,00

6.983.502,59

-

307.650,23

17.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu Dolnym

6/2 AM-18,                 o pow.1.163 m2

32.564,00

56.461,25

-

2.311,97

18.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

Oborniki Śl. 13 AM-42 o pow. 29.839 m2

89.517,-

 

 

 

19.

Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie

Brzeg Dolny 2/2 AM-13

377,46

8.047,90

 

65.663,76

20.

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie

 

 

 

 

286.610,61

21.

Szpital Rejonowy w Wołowie (pogotowie)

58/2 AM-22, 971 m2

22.333,-

76.384,90

 

 

22.

Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie

35/1 36/1 45/1i 2 45/5i6 AM 40  o pow. 3.0432 ha

409.000,00

884.459,77

32.716,53

-

 

Razem

 

11.783.675,46

22.891.900,63

763.652,60

3.183.071,33

 

Na  dzień sporządzenia informacji powiat nie  użytkuje   nieruchomości nie stanowiących jego własności. Obiekt  położony w Wołowie przy ul. Zaułek Zielony 20 został użyczony  Stowarzyszeniu  "Inicjatywa Samorządowa Razem"  na potrzeby prowadzonego przez Stowarzyszenie Zespołu Szkół Społecznych.

Powiat posiada 36 udziałów po 500 zł  w Powiatowym Towarzystwie Budownictwa Społecznego,  który  prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Majątek stanowiący  własność  powiatu w zasadzie służy  realizacji jego zadań Na  terenie  Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wołowie  oraz Domu Dziecka w  Godzięcinie znajdowały się budynki mieszkalne, których lokatorzy wyrazili chęć  ich  wykupu. Lokale zostały sprzedane  zgodnie z Uchwałą Rady z  zastosowaniem należnych ulg.

Ze sprzedaży tych lokali powiat uzyskał w 2001 roku 113.546 zł.,  a w 2002  ok. 7 tyś zł  /są  to wpływy z ratalnej  sprzedaży  lokali/.

W budżecie  2002 roku planowane były wpływy  ze  sprzedaży   nieruchomości przy ul. Kolejowej w Brzegu Dolnym   /dawny obiekt SOSz-W/,  jednak  mimo zamieszczanych ogłoszeń obiekt ten nie znalazł nabywcy.

Ponadto Powiat jest właścicielem obiektu przy ul. Wilczej,  który jest aktualnie w zarządzie ZOZ Brzeg Dolny. W obiekcie tym na parterze znajduje się rehabilitacja, a wyższe kondygnacje mogą być wynajęte.  Jednak nie zauważa się  również  zainteresowania tym obiektem.

Wpływy  z wynajmu  części nieruchomości  zarządzanych przez  placówki oswiatowo-wychowawcze   są dochodami  środków specjalnych tych jednostek – szacowane są na kwotę  90 tys. zł.

Dochody z wynajmu pozostałych  nieruchomości szacowane są na  25 tys. zł.

Wołów, 14.11.2002 r.

Powiadom znajomego