Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu

 
1. Starostwo Powiatowe w Wołowie Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów
 
2. Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów
 
3. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie
Pl. Jana III Sobieskiego, 56-100 Wołów
 
4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów
 
5. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie ul. Spacerowa 1, 56-100 Wołów
 
6. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
ul. 1-go Maja 1A, 56-120 Brzeg Dolny
 
7. Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym
ul. Wilcza 10, 56-120 Brzeg Dolny
 
8. Zespół Szkól Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie,
ul. Inwalidów Wojennych 10, 56-100 Wołów
 
9. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu
ul. Mickiewicza 1, 56-110 Lubiąż
 
10. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, 
ul. 1-go Maja 21, 56-120 Brzeg Dolny
 
11. Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów
 
12. Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów
 
13. Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy  w Wołowie
ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
 
14. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, 
ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
 
15. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie
ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów