Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie

WOJEWÓDZTWO:

dolnośląskie

ADRES:

Pl. Piastowski 2

KOD:

56-100

MIEJSCOWOŚĆ:

Wołów
   (071) 389 48 10
   (071) 389 26 55
   wrwo@praca.gov.pl

GODZINY PRACY:

Poniedziałek-Piątek - od 7.45 do 15.45

DYREKTOR:

Robert Andrzej Stępień

Z-CA DYREKTORA:

 

 

Filia PUP w Brzegu Dolnym:

ADRES:

ul. J. Kochanowskiego 5

KOD:

56-120

MIEJSCOWOŚĆ:

Brzeg Dolny

KONTAKT:

 (071) 319-50-33
   (071) 319-50-33
   wrwobr@praca.gov.pl

GODZINY PRACY:

Poniedziałek-Piątek - od 7.45 do 15.45

P.O. KIEROWNIK:

Katarzyna Uran

 Główne zadania:
 1. Rejestracja bezrobotnych i osób poszukujących pracy.
 2. Przyznawanie i wypłacanie uprawnionym osobom zasiłków i świadczeń.
 3. Prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych i   innych osób poszukujących pracy.
 4. Udzielanie pomocy bezrobotnym i innym poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia w kraju i zagranicą.
 5. Udzielania pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.
 6. Planowanie i organizacja szkoleń.
 7. Organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych, miejsc pracy dla   absolwentów.
 8. Udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności na własny rachunek.
 9. Tworzenie dodatkowych miejsc pracy z uwzględnieniem lokalnego rynku pracy.
 10. Inicjowanie i wspieranie działalności klubów pracy.
 11. Współdziałanie z powiatową radą zatrudnienia w zakresie ograniczania bezrobocia i jego   negatywnych skutków, a w szczególności rozdziału i wykorzystania środków Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Szczegółowe zadania określa Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Wołowskiego, ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz rozporządzenia.