Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które z dniem 01.01.2021 r. wprowadziły elektronizację zamówień publicznych, uruchomiona została Platforma Zakupowa Open Nexus, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł netto – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.
 
Dostęp do Platformy Zakupowej dla Wykonawców znajduje się pod adresem:


https://platformazakupowa.pl/pn/powiatwolowski
 
Zachęcamy wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniach do bezpłatnej rejestracji na platformie zakupowej. W tym celu należy odwiedzić zakładkę "Zostań wykonawcą", zaznaczyć kategorię oraz zostawić adres e-mail. Dzięki temu będziecie Państwo na bieżąco informowani o wystawianych przez nas postępowaniach zakupowych.
 
W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02. Zapraszamy do współpracy wszystkich solidnych wykonawców.