Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działki nr 195/7 w obrębie Pysząca, w gminie Brzeg Dolny

Na podstawie § 32 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków  Starosta Wołowski zamieszcza na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego, na wniosek Kierownika Oddziału w Legnicy Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, zawiadomienie o terminie i miejscu rozpoczęcia czynności wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działki nr 195/7 w obrębie Pysząca, w gminie Brzeg Dolny.

Kopia oryginalnego zawiadomienia znajduje się w załączonym poniżej pliku PDF.