Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe 2018 r. Beata Borowska-Podsiadła
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 Beata Borowska-Podsiadła
Oświadczenie majątkowe za rok 2020- Beata Borowska-Podsiadła
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok