Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Dostawa paliw płynnych w roku 2023 na potrzeby Referatu Utrzymania Dróg" w załączeniu.Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
załącznik nr 3 - Oświadczenie
wzór umowy - paliwo.