Starosta Wołowski - Janusz Dziarski

Sekretariat:
Plac Piastowski 2, I piętro, pokój nr 19
56-100 Wołów
Telefon: (+48 71) 380-59-01  
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESP 
email: starostwo@powiatwolowski.pl


Wicestarosta Wołowski - Michał Gołąb

Sekretariat:
Plac Piastowski 2, I piętro, pokój nr 19
56-100 Wołów
Telefon: (+48 71) 380-59-01  
email: starostwo@powiatwolowski.pl

 


 

Skarbnik powiatu - Beata Sadowska

Plac Piastowski 2, budynek oficyny, I piętro, pokój nr 19
56-100 Wołów
Telefon: (+48 71) 380-59-21   
email: beata.sadowska@powiatwolowski.pl