Starosta Wołowski - Janusz Dziarski

Sekretariat:
Plac Piastowski 2, I piętro, pokój nr 19
56-100 Wołów
Telefon: (+48 71) 380-59-01  
email: starostwo@powiatwolowski.pl

Kancelaria czynna:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:45 - 15:45


Przyjęcia interesantów

Starosta Wołowski przyjmuje interesantów w każdą środę od 12:00 do 16:00.

W trosce o zmniejszenie uciążliwości osób oczekujących na spotkanie ze Starostą Wołowskim, wprowadziliśmy zapisy na konkretną godzinę. Interesanci, którzy chcą się spotkać ze Starostą w sprawie skarg i wniosków, proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu - pokój nr 19, celem ustalenia daty i godziny wizyty. Zgłoszenia telefoniczne pod nr tel. (71) 380 59 01.