Starosta Wołowski - Janusz Dziarski

Sekretariat:
Plac Piastowski 2, I piętro, pokój nr 19
56-100 Wołów
Telefon: (+48 71) 380-59-01  
email: starostwo@powiatwolowski.pl

Kancelaria czynna:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:45 - 15:45