Stanowisko Imie i nazwisko telefon kontaktowy Adres e-mail  
Starosta  Maciej Nejman   starosta@powiatwolowski.pl pn-pt 7:45-15:45
Wicestarosta Władysław Boczar   wicestarosta@powiatwolowski.pl pn-pt 7:45-15:45
Wydział środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:      
Kierownik  Anna Rygielska 713805933   II piętro pok. nr 32 
Inspektor Alicja Walczak 713805934 alicja.walczak@powiatwolowski.pl II piętro pok. nr 32 
Podinspektor Małgorzata Niewiadomska 713805934 malgorzata.niewiadomska@powiatwolowski.pl II piętro pok. nr 32
Geolog Powiatowy:        
Inspektor  Robert Gelmuda 713805985 robert.gelmuda@powiatwolowski.pl II piętro pok. nr 32 
Wydział Komunikacji, Transport i Dróg:      
Kierownik Arkadiusz Muszyński 713805928 arkadiusz.muszynski@powiatwolowski.pl parter pokój nr 4-5
Inspektor  Lidia Maciąg 713805931 lidia.maciag@powiatwolowski.pl parter pokój nr 2-3
Specjalista  Dorota Fuks 713805930 dorota.fuks@powiatwolowski.pl parter pokój nr 2-3
Podinspektor  Agata Nowaczyk 713805929 agata.nowaczyk@powiatwolowski.pl parter pokój nr 2-3
Inspektor Ewa Korzak 713805929 ewa.korzak@powiatwolowski.pl parter pokój nr 2-3
Inspektor  Joanna Adamczak 713805929 joanna.adamczak@powiatwolowski.pl parter pokój nr 2-3
Podinspektor Ewa Kisielowska 713805930 ewa.kisielowska@powiatwolowski.pl parter pokój nr 2-3
Wydział Gospodarki Nieruchomościami:      
Kierownik  Bartosz Kasperek 713805946 nieruchomosci@powiatwolowski.pl pokój nr 27 (II piętro)
  Katarzyna Staroń 713805946 katarzyna.staron@powiatwolowski.pl pokój nr 27 (II piętro)
Inspektor Bogumił Siepka 713805946 bogumil.siepka@powiatwolowski.pl pokój nr 27 (II piętro)
Inspektor Mariola Szczepanowska 713805945 mariola.szczepanowska@powiatwolowski.pl pokój nr 27 (II piętro)
Podinspektor Marek Sielicki 713805956 marek.sielicki@powiatwolowski.pl pokój nr 27 (II piętro)
Wydział Geodezji i Kartografii:      
Kierownik Artur Kosmalski 713805904 geodezja@powiatwolowski.pl III piętro pok. nr 36
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:      
Inspektor  Rafał Kauf 713805942 rafal.kauf@powiatwolowski.pl II piętro pokój nr 38
Inspektor Dariusz Janus 713805954 dariusz.janus@powiatwolowski.pl II piętro pokój nr 38
Inspektor Monika Romanowska 713805954 monika.romanowska@powiatwolowski.pl II piętro pokój nr 38
Inspektor Jolanta Gutowska 713805954 jolanta.gutowska@powiatwolowski.pl II piętro pokój nr 38
Podinspektor Katarzyna Włodarczyk 713805954 katarzyna.wlodarczyk@powiatwolowski.pl II piętro pokój nr 38
Specjalista Jolanta Gołębiowska 713805944 jolanta.golebiowska@powiatwolowski.pl II piętro pokój nr 38
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa:       
Kierownik Grzegorz Stich 713805915 architektura@powiatwolowski.pl II piętro pok. nr 31
Inspektor Beata Gawda 713805916 beata.gawda@powiatwolowski.pl II piętro pok. nr 31
Inspektor Katarzyna Muzyczka 713805917 katarzyna.muzyczka@powiatwolowski.pl II piętro pok. nr 31
Inspektor Andrzej Jagodziński 713805916 andrzej.jagodzinski@powiatwolowski.pl II piętro pok. nr 31
Biuro Promocji i Współpracy:      
Główny Specjalista Magda Górak-Kaleta 713805955 promocja@powiatwolowski.pl parter pokój nr 8
Inspektor Emilia Zając 713805905 emilia.zajac@powiatwolowski.pl parter pokój nr 30
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarzadzania Kryzysowego:       
Kierownik Bartosz Zawadzki 713805904 bartosz.zawadzki@powiatwolowski.pl I piętro pok. nr 22 
Główny Specjalista  Anna Józefowicz 713805907 kadry@powiatwolowski.pl pokój nr 23 (I piętro) 
Inspektor Monika Czyżowicz 713805901 monika.czyzowicz@powiatwolowski.pl pokój nr 19 (I piętro) 
Podinspektor Angelika Zdeb 713805901 angelika.zdeb@powiatwolowski.pl pokój nr 19 (I piętro) 
Inspektor Ewa Kulik 713805914 ewa.kulik@powiatwolowski.pl pn-pt 7:45-15:45
Referat Informatyczno-Telekomunikacyjny:      
Inspektor Agnieszka Rytwińska 713805906 referatit@powiatwolowski.pl II piętro pokój nr 43
Referat Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich :      
Inspektor Barkaba Kuchmister 713805918 zarzadzanie@powiatwolowski.pl parter pok. nr 5
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych:      
Główny Specjalista Alicja Kamecka 713805913 alicja.kamecka@powiatwolowski.pl I pietro pokój nr 24
Inspektor Barbara Rajter-Tybińska 713805914 barbara.rajter@powiatwolowski.pl I pietro pokój nr 24
  Katarzyna Klepajczuk      
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych:       
Główny Specjalista Katarzyna Jankowska 713805905 katarzyna.jankowska@powiatwolowski.pl II pietro pokój nr 30
Inspektor Anna Szadkowska-Czupa 713805936 anna.szadkowska@powiatwolowski.pl II pietro pokój nr 29
Podinspektor Angelika Zdeb 713805901 angelika.zdeb@powiatwolowski.pl II pietro pokój nr 29
Inspektor Mariusz Pasternak 713805936 marisz.pasternak@powiatwolowski.pl II pietro pokój nr 29
Biuro Kontroli i Audytu:      
Kierownik Katarzyna Jankowska 713805905 kontrola@powiatwolowski.pl II piętro pok. nr 30 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów:      
Inspektor Barbara Kuchmister 713805918 rzecznik@powiatwolowski.pl I piętro
Biuro Rady i Zarzadu:       
Kierownik Alicja Baganc-Ciołek 713805949 alicja.baganc@powiatwolowski.pl II pietro pokój nr 28
Pełnomocnik ds. systemu zarzadzania jakością:      
Kierownik Katarzyna Jankowska 713805905 iso@powiatwolowski.pl II piętro pok. nr 30
Referat Budżetu Jednostki Zarzadu Dróg:       
Skarbnik Beata Sadowska 713805921 skarbnik@powiatwolowski.pl Budynek oficyny
Wydział Finansów i Budżetu:       
Kierownik Grażyna Siczek 713805927 finanse@powiatwolowski.pl Budynek oficyny
Główna Księgowa Grażyna Siczek 713805927 grazyna.siczek@powiatwolowski.pl Budynek Oficyny
Referent Katarzyna Gomułka 713805925 katarzyna.gomulka@powiatwolowski.pl Budynek oficyny
Specjalista Maria Sołowska 713805926 maria.solowska@powiatwolowski.pl Budynek oficyny
  Wioletta Hukiewicz      
Referat Budżetu Starostwa:       
Główna Księgowa Katarzyna Pietkiewicz 713805957   Budynek Oficyny
Specjalista Renata Boborowska 713805952 renata.boborowska@powiatwolowski.pl Budynek oficyny
Inspektor Alicja Kamińska 713805922 alicja.kaminska@powiatwolowski.pl Budynek Oficyny
Podinspektor Weronika Wróblewska 713805958 weronika.wroblewska@powiatwolowski.pl Budynek Oficyny
Referat Budżetu Jednostek Pomocy Społecznej:      
Główna Księgowa Bożena Bułka 713805986 bozena.bulka@powiatwolowski.pl Budynek oficyny