Stanowisko Imie i nazwisko telefon kontaktowy  
Starosta  Maciej Nejman    
Wicestarosta Władysław Boczar    
Wydział środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: 
Kierownik  Anna Rygielska 713805933 II piętro pok. nr 32 
Inspektor Alicja Walczak 713805934 II piętro pok. nr 32 
Podinspektor Małgorzata Niewiadomska 713805934 II piętro pok. nr 32
Geolog Powiatowy:  
Inspektor  Robert Gelmuda 713805985 II piętro pok. nr 32 
Wydział Komunikacji, Transport i Dróg:
Kierownik Arkadiusz Muszyński 713805928 parter pokój nr 4-5
Inspektor  Lidia Maciąg 713805931 parter pokój nr 2-3
Specjalista  Dorota Fuks 713805930 parter pokój nr 2-3
Podinspektor  Agata Nowaczyk 713805929 parter pokój nr 2-3
Inspektor Ewa Korzak 713805929 parter pokój nr 2-3
Inspektor  Joanna Adamczak 713805929 parter pokój nr 2-3
Podinspektor Ewa Kisielowska 713805930 parter pokój nr 2-3
Wydział Gospodarki Nieruchomościami: 
Kierownik  Bartosz Kasperek 713805946 pokój nr 27 (II piętro)
Inspektor Katarzyna Staroń 713805946 pokój nr 27 (II piętro)
Inspektor Bogumił Siepka 713805946 pokój nr 27 (II piętro)
Inspektor Mariola Szczepanowska 713805945 pokój nr 27 (II piętro)
Podinspektor Marek Sielicki 713805956 pokój nr 27 (II piętro)
Wydział Geodezji i Kartografii: 
Kierownik Artur Kosmalski 713805904 III piętro pok. nr 36
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
Inspektor  Rafał Kauf 713805942 II piętro pokój nr 38
Inspektor Dariusz Janus 713805954 II piętro pokój nr 38
Inspektor Monika Romanowska 713805954 II piętro pokój nr 38
Inspektor Jolanta Gutowska 713805954 II piętro pokój nr 38
Podinspektor Katarzyna Włodarczyk 713805954 II piętro pokój nr 38
Specjalista Jolanta Gołębiowska 713805944 II piętro pokój nr 38
Ewidencja Gruntów i Budynków:
Inspektor Stanisława Erenfeld- Filińska 713805947 II piętro pokój nr 34
Inspektor Sabina Brzostowska 71805947 II piętro pokój nr 34
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Inspektor   Rafał Paszkiewicz  713805983  II piętro pokój 39
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa: 
Kierownik Grzegorz Stich 713805915 II piętro pok. nr 31
Inspektor Beata Gawda 713805916 II piętro pok. nr 31
Inspektor Katarzyna Muzyczka 713805917 II piętro pok. nr 31
Inspektor Andrzej Jagodziński 713805916 II piętro pok. nr 31
Biuro Promocji i Współpracy:
Główny Specjalista Magda Górak-Kaleta 713805955 parter pokój nr 8
Inspektor Emilia Zając 713805905 parter pokój nr 30
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarzadzania Kryzysowego: 
Kierownik Bartosz Zawadzki 713805904 I piętro pok. nr 22 
Główny Specjalista  Anna Józefowicz 713805907 pokój nr 23 (I piętro) 
Inspektor Monika Czyżowicz 713805901 pokój nr 19 (I piętro) 
Podinspektor Angelika Zdeb 713805901 pokój nr 19 (I piętro) 
Inspektor Ewa Kulik 713805914 pn-pt 7:45-15:45
Referat Informatyczno-Telekomunikacyjny:
Inspektor Agnieszka Rytwińska 713805906 II piętro pokój nr 43
Referat Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich : 
Inspektor Barkaba Kuchmister 713805918 parter pok. nr 5
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych: 
Główny Specjalista Alicja Kamecka 713805913 I pietro pokój nr 24
Inspektor Barbara Rajter-Tybińska 713805914 I pietro pokój nr 24
Pracownik I stopnia Katarzyna Klepajczuk 713805914  I pietro pokój nr 24
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych: 
Główny Specjalista Katarzyna Jankowska 713805905 II pietro pokój nr 30
Inspektor Anna Szadkowska-Czupa 713805936 II pietro pokój nr 29
Podinspektor Angelika Zdeb 713805901 II pietro pokój nr 29
Inspektor Mariusz Pasternak 713805936 II pietro pokój nr 29
Biuro Kontroli i Audytu:
Kierownik Katarzyna Jankowska 713805905 II piętro pok. nr 30 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
Inspektor Barbara Kuchmister 713805918 I piętro
Biuro Rady i Zarzadu: 
Kierownik Alicja Baganc-Ciołek 713805949 II pietro pokój nr 28
Pełnomocnik ds. systemu zarzadzania jakością:
Kierownik Katarzyna Jankowska 713805905 II piętro pok. nr 30
Referat Budżetu Jednostki Zarzadu Dróg:     
Skarbnik Beata Sadowska 713805921 Budynek oficyny
Wydział Finansów i Budżetu: 
Kierownik Grażyna Siczek 713805927 Budynek oficyny
Główna Księgowa Grażyna Siczek 713805927 Budynek Oficyny
Referent Katarzyna Gomułka 713805925 Budynek oficyny
Specjalista Maria Sołowska 713805926 Budynek oficyny
Podinspektor Wioletta Hukiewicz 713805988  Budynek oficyny
Referat Budżetu Starostwa: 
Główna Księgowa Katarzyna Pietkiewicz 713805957 Budynek Oficyny
Specjalista Renata Boborowska 713805952 Budynek oficyny
Inspektor Alicja Kamińska 713805922 Budynek Oficyny
Podinspektor Weronika Wróblewska 713805958 Budynek Oficyny
Referat Budżetu Jednostek Pomocy Społecznej:
Główna Księgowa Bożena Bułka 713805986 Budynek oficyny