Stanowisko Imie i nazwisko telefon kontaktowy  
Starosta  Maciej Nejman  713805901  I piętro pok. nr 19
Wicestarosta Władysław Boczar  713805901  I piętro pok. nr 19
Wydział środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: 
Kierownik  Anna Rygielska 713805933 II piętro pok. nr 32 
Inspektor Alicja Walczak 713805934 II piętro pok. nr 32 
Podinspektor Małgorzata Niewiadomska 713805934 II piętro pok. nr 32
Geolog Powiatowy:  
Inspektor  Robert Gelmuda 713805985 II piętro pok. nr 32 
Wydział Komunikacji, Transport i Dróg:
Kierownik Arkadiusz Muszyński 713805928 parter pokój nr 4-5
Inspektor  Lidia Maciąg 713805931 parter pokój nr 2-3
Specjalista  Dorota Fuks 713805930 parter pokój nr 2-3
Podinspektor  Agata Nowaczyk 713805929 parter pokój nr 2-3
Inspektor Ewa Korzak 713805929 parter pokój nr 2-3
Inspektor  Joanna Adamczak 713805929 parter pokój nr 2-3
Podinspektor Ewa Kisielowska 713805930 parter pokój nr 2-3
Wydział Gospodarki Nieruchomościami: 
Kierownik Bartosz Kasperek 713805939 pokój nr 37 (II piętro)
Inspektor Katarzyna Staroń 713805964 pokój nr 27 (II piętro)
Inspektor Bogumił Siepka 713805946 pokój nr 27 (II piętro)
Inspektor Mariola Szczepanowska 713805945 pokój nr 27 (II piętro)
Podinspektor Marek Sielicki 713805956 pokój nr 27 (II piętro)
Wydział Geodezji i Kartografii: 
p.o. kierownika Artur Kosmalski 713805904 III piętro pok. nr 36
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
Inspektor Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Rafał Kauf 713805942 II piętro pokój nr 38
Inspektor Dariusz Janus 713805954 II piętro pokój nr 38
Inspektor Monika Romanowska 713805954 II piętro pokój nr 38
Inspektor Jolanta Gutowska 713805954 II piętro pokój nr 38
Inspektor Katarzyna Włodarczyk 713805954 II piętro pokój nr 38
Specjalista Jolanta Gołębiowska 713805944 II piętro pokój nr 38
Podinspektor Paulina Kasztelaniec - Charzewska 713805944 II piętro pokój nr 38
Ewidencja Gruntów i Budynków:
Inspektor Stanisława Erenfeld- Filińska 713805947 II piętro pokój nr 34
Inspektor Sabina Brzostowska 71805947 II piętro pokój nr 34
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Inspektor   Rafał Paszkiewicz  713805983  II piętro pokój 39
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa: 
Kierownik Grzegorz Stich 713805915 II piętro pok. nr 31
Inspektor Beata Gawda 713805916 II piętro pok. nr 31
Inspektor Katarzyna Muzyczka 713805917 II piętro pok. nr 31
Specjalista Andrzej Jagodziński 713805916 II piętro pok. nr 31
Biuro Promocji i Współpracy:
Główny Specjalista Magda Górak-Kaleta 713805955 parter pokój nr 8
Podinspektor Emilia Zając 713805905 II piętro, pokój nr 30
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarzadzania Kryzysowego: 
Kierownik Bartosz Zawadzki 713805904 I piętro pok. nr 22 
Główny Specjalista  Anna Józefowicz 713805907 pokój nr 23 (I piętro) 
Inspektor Monika Czyżowicz 713805901 pokój nr 19 (I piętro) 
Podinspektor Angelika Zdeb 713805901 pokój nr 19 (I piętro) 
Inspektor Ewa Kulik 713805914 pn-pt 7:45-15:45
Sekretarka Izabela Maćkiewicz 713805901 I piętro, pok. nr 19
Sekretarka Teresa Dolniak 713805941 parter, pok.nr 5
  Daniel Grams 713805920 parter, pok. nr 5
Referat Informatyczno-Telekomunikacyjny:
Inspektor Agnieszka Rytwińska 713805906 II piętro pokój nr 43
Referat Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich : 
Kierownik Barbara Kuchmister - Merta 713805918 parter pok. nr 5
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych: 
Główny Specjalista Alicja Kamecka 713805913 I piętro pokój nr 24
Podinspektor Barbara Rajter-Tybińska 713805914 I piętro pokój nr 24
Pracownik I stopnia Katarzyna Klepajczuk 713805914  I piętro pokój nr 24
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych: 
Główny Specjalista Katarzyna Jankowska 713805905 II piętro pokój nr 30
Inspektor Anna Szadkowska-Czupa 713805936 II piętro pokój nr 29
Podinspektor Angelika Zdeb 713805901 II piętro pokój nr 29
Specjalista Mariusz Pasternak 713805936 II piętro pokój nr 29
Biuro Kontroli i Audytu:
  Katarzyna Jankowska 713805905 II piętro pok. nr 30 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
Inspektor Barbara Kuchmister - Merta 713805918 I piętro, pok. nr 25
wt. - śr. 12:00 - 15:00
Biuro Rady i Zarządu Powiatu: 
Kierownik Alicja Baganc-Ciołek 713805949 II piętro pokój nr 28
Sekretarka Elżbieta Stanisławiszyn 713805950 II piętro, pokój nr 28
Pełnomocnik ds. systemu zarzadzania jakością:
  Katarzyna Jankowska 713805905 II piętro pok. nr 30
Wydział Finansów i Budżetu:     
Skarbnik Beata Sadowska 713805921 Budynek oficyny
Referat Budżetu Edukacji
Główna Księgowa Grażyna Siczek 713805927 Budynek Oficyny
Podinspektor Katarzyna Gomułka 713805925 Budynek oficyny
Specjalista Maria Sołowska 713805926 Budynek oficyny
Podinspektor Wioletta Hukiewicz 713805988  Budynek oficyny
Podinspektor Justyna Kuśnierz 713805988  Budynek oficyny
Młodszy referent Anita Dobrowolska 713805988 Budynek oficyny
Referat Budżetu Starostwa: 
Główna Księgowa Katarzyna Pietkiewicz 713805957 Budynek Oficyny
Specjalista Renata Boborowska 713805952 Budynek oficyny
Inspektor Alicja Kamińska 713805922 Budynek Oficyny
Inspektor Weronika Wróblewska 713805958 Budynek Oficyny
Specjalista Bożena Pierucha 713805958 Budynek oficyny
Referat Budżetu Jednostek Pomocy Społecznej:
Główna Księgowa Bożena Bułka 713805986 Budynek oficyny
Referat Budżetu Jednostki Zarządu Dróg:
Główna Księgowa Mieczysława Poprawska   Budynek oficyny