Stanowisko Imie i nazwisko telefon kontaktowy  
Starosta Janusz Dziarski  713805901  I piętro pok. nr 19
Wicestarosta Michał Gołąb  713805901  I piętro pok. nr 19
Sekretarz Andrzej Nejman 713805904 I piętro pok. nr 22
Wydział środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: 
Kierownik  Anna Rygielska 713805933 II piętro pok. nr 32 
Inspektor Alicja Walczak 713805934 II piętro pok. nr 32 
Inspektor Małgorzata Niewiadomska 713805934 II piętro pok. nr 32
Geolog Powiatowy:  
Inspektor  Robert Gelmuda 713805985 II piętro pok. nr 32 
Wydział Komunikacji, Transport i Dróg:
Kierownik Arkadiusz Muszyński 713805928 parter pokój nr 4-5
Inspektor  Lidia Maciąg 713805931 parter pokój nr 2-3
Specjalista  Dorota Fuks 713805930 parter pokój nr 2-3
Inspektor  Agata Nowaczyk 713805929 parter pokój nr 2-3
Inspektor Ewa Korzak 713805929 parter pokój nr 2-3
Inspektor  Joanna Adamczak 713805929 parter pokój nr 2-3
Podinspektor Ewa Kisielowska 713805930 parter pokój nr 2-3
Wydział Gospodarki Nieruchomościami: 
Kierownik Bartosz Kasperek 713805939 pokój nr 37 (II piętro)
Inspektor Katarzyna Staroń 713805964 pokój nr 27 (II piętro)
Inspektor Bogumił Siepka 713805946 pokój nr 27 (II piętro)
Inspektor Mariola Szczepanowska 713805945 pokój nr 27 (II piętro)
Podinspektor Marek Sielicki 713805956 pokój nr 27 (II piętro)
Wydział Geodezji i Kartografii: 
p.o. kierownika Artur Kosmalski 713805940 III piętro pok. nr 36
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
Inspektor Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Rafał Kauf 713805942 II piętro pokój nr 38
Inspektor Dariusz Janus 713805954 II piętro pokój nr 38
Inspektor Monika Romanowska 713805954 II piętro pokój nr 38
Inspektor   Rafał Paszkiewicz  713805983  II piętro pokój 39
Inspektor Jolanta Gutowska 713805954 II piętro pokój nr 38
Inspektor Katarzyna Włodarczyk 713805954 II piętro pokój nr 38
Podinspektor Paulina Kasztelaniec - Charzewska 713805944 II piętro pokój nr 38
Pomoc administracyjna Marta Dunal 713805948 II piętro pokój nr 36
Podinspektor Patrycja Domaracka 713805944 II piętro pokój nr 37
Podinspektor Szymon Ilczuk 713805944 II piętro pokój nr 37
Ewidencja Gruntów i Budynków:
Inspektor Sabina Brzostowska 71805947 II piętro pokój nr 34
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa: 
Kierownik Grzegorz Stich 713805915 II piętro pok. nr 31
Inspektor Beata Gawda 713805916 II piętro pok. nr 31
Inspektor Katarzyna Muzyczka 713805917 II piętro pok. nr 31
Specjalista Andrzej Jagodziński 713805916 II piętro pok. nr 31
Biuro Promocji i Współpracy:
Główny Specjalista Magda Górak-Kaleta 713805955 parter pokój nr 8
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarzadzania Kryzysowego: 
Kierownik Bartosz Zawadzki 713805904 I piętro pok. nr 22 
Główny Specjalista  Anna Józefowicz 713805907 I piętro pokój nr 23
Inspektor Monika Czyżowicz 713805901 pokój nr 19 (I piętro) 
Inspektor Ewa Kulik 713805908 II piętro pokój nr 26
Sekretarka Izabela Rosa 713805901 I piętro, pok. nr 19
Sekretarka Teresa Dolniak 713805920 parter, pok.nr 5
 Sekretarka Daniel Grams 713805920 parter, pok. nr 5
Pomoc administracyjna Marcin Drozdowski 713805941 parter, pok. nr 5
Referat Informatyczno-Telekomunikacyjny:
Inspektor Agnieszka Rytwińska 713805906 II piętro pokój nr 43
Referat Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich : 
Kierownik Barbara Kuchmister - Merta 713805918 I piętro, pok. nr 25
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych: 
Kierownik Andżelika Banowicz 713805914 I piętro pokój nr 24
Główny Specjalista Dorota Janas 713805913 I piętro pokój nr 24
Podinspektor Tomasz Grudkowski 713805913 I piętro pokój nr 24
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych: 
Główny Specjalista Katarzyna Jankowska 713805905 II piętro pokój nr 30
Inspektor Anna Szadkowska-Czupa 713805936 II piętro pokój nr 29
Podinspektor Angelika Błońska 713805936 II piętro pokój nr 29
Sekretarka Ewelina Dziadykiewicz 713805936 II piętro pokój nr 29
Specjalista Mariusz Pasternak 713805936 II piętro pokój nr 29
Biuro Kontroli i Audytu:
  Katarzyna Jankowska 713805905 II piętro pok. nr 30 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
Inspektor Barbara Kuchmister - Merta 713805918 I piętro, pok. nr 25
wt. - śr. 12:00 - 15:00
Biuro Rady i Zarządu Powiatu: 
Kierownik Alicja Baganc-Ciołek 713805949 II piętro pokój nr 28
Sekretarka Elżbieta Pogwizd 713805950 II piętro, pokój nr 28
Pełnomocnik ds. systemu zarzadzania jakością:
  Katarzyna Jankowska 713805905 II piętro pok. nr 30
Wydział Finansów i Budżetu:     
Skarbnik Beata Sadowska 713805921 Budynek oficyny (I piętro, pok. nr 3)
Referat Budżetu Edukacji
Główna Księgowa Grażyna Siczek 713805927 Budynek Oficyny (I piętro, pok. nr 1)
Podinspektor Katarzyna Gomułka 713805925 Budynek oficyny (parter, pok. nr 1)
Podinspektor Jessica Szatkowska 713805926 Budynek oficyny (I piętro, pok. nr 4)
Podinspektor Justyna Kuśnierz 713805962  Budynek oficyny (I piętro, pok. nr 4)
Podinspektor Anita Dobrowolska 713805982 Budynek oficyny (parter, pok. nr 1)
Referat Budżetu Starostwa: 
Główna Księgowa Katarzyna Pietkiewicz 713805957 Budynek Oficyny (parter, pok. nr 3)
Specjalista Renata Boborowska 713805952 Budynek oficyny (parter, pok. nr 2)
Inspektor Alicja Kamińska 713805922 Budynek Oficyny (parter pok. nr 2)
Inspektor Weronika Wróblewska 713805958 Budynek Oficyny (parter, pok. nr 1)
Referat Budżetu Jednostek Pomocy Społecznej:
Główna Księgowa Bożena Bułka 713805986 Budynek oficyny (I piętro, pok. nr 2)
Specjalista Bożena Pierucka 713805981 Budynek oficyny (I piętro, pok. nr 2)
Podinspektor Wioleta Hukiewicz 713805988 Budynek oficyny (I piętro, pok. nr 4)
Podinspektor Katarzyna Urbanowicz 713805988 Budynek oficyny (I piętro, pok. nr 4)
Referat Budżetu Jednostki Zarządu Dróg:
Inspektor Mariola Górajewska  713805923 Budynek oficyny (parter, pok. nr 3)