Stanowisko Imię i nazwisko telefon kontaktowy  
Starosta Janusz Dziarski 713805901 I piętro pok. nr 19
Wicestarosta Jarosław Iskra
713805901 I piętro pok. nr 19
Sekretarz Andrzej Nejman 713805904 I piętro pok. nr 22
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: 
Kierownik Anna Rygielska 713805933 II piętro pok. nr 32 
Inspektor Alicja Walczak 713805934 II piętro pok. nr 32 
Inspektor Małgorzata Niewiadomska 713805934 II piętro pok. nr 32
Geolog Powiatowy:
Geolog Powiatowy Robert Gelmuda 713805985 II piętro pok. nr 32 
Wydział Komunikacji i Transportu:
Kierownik Arkadiusz Muszyński 713805928 parter pok. nr 4-5
Inspektor Lidia Maciąg 713805931 parter pok. nr 2-3
Specjalista Dorota Fuks 713805930 parter pok. nr 2-3
Inspektor  Agata Nowaczyk 713805929 parter pok. nr 2-3
Inspektor Ewa Korzak 713805929 parter pok. nr 2-3
Inspektor Joanna Adamczak 713805929 parter pok. nr 2-3
Podinspektor Ewa Kisielowska 713805930 parter pok. nr 2-3
Wydział Gospodarki Nieruchomościami: 
Kierownik Bartosz Kasperek 713805939 II piętro pok. nr 37
Inspektor Katarzyna Staroń 713805964 II piętro pok. nr 27
Inspektor Bogumił Siepka 713805946 II piętro pok. nr 27
Inspektor Mariola Szczepanowska 713805945
II piętro pok. nr 27
Podinspektor Katarzyna Włodarczyk 713805956 II piętro pok. nr 27
Wydział Geodezji i Kartografii: 
p.o. kierownika Artur Kosmalski 713805940 III piętro pok. nr 36
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
Inspektor Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Rafał Kauf 713805942 II piętro pok. nr 38
Inspektor Dariusz Janus 713805954 II piętro pok. nr 38
Inspektor Monika Romanowska 713805954 II piętro pok. nr 38
Inspektor Rafał Paszkiewicz
713805983 II piętro pok. nr 39
Podinspektor Paulina Kasztelaniec - Charzewska 713805947 II piętro pok. nr 34
Podinspektor Marta Dunal 713805948 II piętro pok. nr 36
Podinspektor Patrycja Domaracka 713805943 II piętro pok. nr 37
Podinspektor Szymon Ilczuk 713805944 II piętro pok. nr 37
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa: 
Kierownik Margareta Jarczewska 713805915 II piętro pok. nr 31
Inspektor Beata Gawda 713805916 II piętro pok. nr 31
Inspektor Katarzyna Muzyczka 713805917 II piętro pok. nr 31
Specjalista Andrzej Jagodziński 713805916 II piętro pok. nr 31
Biuro Promocji i Współpracy:
Główny Specjalista Magdalena Górak-Kaleta 713805955 II piętro pok. nr 26
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarzadzania Kryzysowego: 
Główny Specjalista  Anna Józefowicz 713805907 I piętro pok. nr 23
Inspektor Monika Czyżowicz 713805901 I piętro, pok. nr 19 
Główny Specjalista Ewa Kulik 713805908 II piętro pok. nr 26
Podinspektor Izabela Rosa 713805901 I piętro pok. nr 19
Sekretarka Teresa Dolniak 713805920 parter pok. nr 5
Sekretarka Daniel Grams 713805920 parter pok. nr 5
Pomoc administracyjna Marcin Drozdowski 713805941 parter pok. nr 5
Referat Informatyczno-Telekomunikacyjny:
Informatyk Łukasz Zator 713805906 III piętro pok. nr 43
Referat Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich: 
Kierownik Barbara Kuchmister - Merta 713805918 I piętro, pok. nr 25
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych: 
Kierownik Katarzyna Uran 713805914 I piętro pok. nr 24
Podinspektor Aneta Kwiatkowska 713805913 I piętro pok. nr 24
Główny Specjalista Dorota Janas 713805963 III piętro pok. nr 42
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg: 
Główny Specjalista Katarzyna Jankowska 713805905 II piętro pok. nr 30
Inspektor Anna Szadkowska-Czupa 713805936 II piętro pok. nr 29
Specjalista Mariusz Pasternak 713805963 III piętro pok. nr 42
Inspektor Beata Frala 713805936 II piętro pok. nr 29
Referat Utrzymania Dróg:
Kierownik Tadeusz Wróblewski
 606262761  ul. T. Kościuszki 27, 56-100 Wołów
Referent Kamilla Wielichowska   ul. T. Kościuszki 27, 56-100 Wołów
Referent Sławomir Tomczak  713805936  II piętro pok. nr 29
Biuro Kontroli i Audytu:
  Katarzyna Jankowska 713805905 II piętro pok. nr 30 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
Inspektor Barbara Kuchmister - Merta 713805918 I piętro, pok. nr 25
wt. - śr. 12:00 - 15:00
Biuro Rady i Zarządu Powiatu: 
Sekretarka Marta Drabik
713805949 II piętro pok. nr 28
Sekretarka Elżbieta Pogwizd 713805950 II piętro pok. nr 28
Inspektor Angelika Błońska 713805949 II piętro pok. nr 28
Pełnomocnik ds. systemu zarzadzania jakością:
  Katarzyna Jankowska 713805905 II piętro pok. nr 30
Wydział Finansów i Budżetu:     
Skarbnik Beata Sadowska 713805921 Budynek oficyny (I piętro, pok. nr 3)
Referat Budżetu Edukacji:
Główna Księgowa Andżelika Banowicz
713805927 Budynek Oficyny (I piętro, pok. nr 1)
Inspektor Jessica Szatkowska 713805926 Budynek oficyny (I piętro, pok. nr 4)
Inspektor Justyna Kuśnierz 713805962 Budynek oficyny (I piętro, pok. nr 4)
Podinspektor Ewelina Lach 713805925 Budynek Oficyny (parter, pok. nr 1)
 Młodszy referent Magdalena Dziubińska 713805982 Budynek Oficyny (parter, pok. nr 1)
Referat Budżetu Starostwa: 
Główna Księgowa Katarzyna Pietkiewicz 713805957 Budynek Oficyny (parter, pok. nr 3)
Specjalista Renata Bobrowska 713805952 Budynek oficyny (parter, pok. nr 2)
Inspektor Alicja Kamińska 713805922 Budynek Oficyny (parter pok. nr 2)
Inspektor Weronika Wróblewska 713805980 Budynek Oficyny (parter, pok. nr 1)
Pomoc administracyjna Stanisława Nakonieczna 713805923 Budynek Oficyny (parter, pok. nr 3)
Referat Budżetu Jednostek Pomocy Społecznej:
Główna Księgowa Bożena Bułka 713805986 Budynek oficyny (I piętro, pok. nr 2)
Specjalista Bożena Pierucka 713805981 Budynek oficyny (I piętro, pok. nr 2)
Podinspektor Wioleta Hukiewicz 713805988 Budynek oficyny (I piętro, pok. nr 4)
Podinspektor Katarzyna Urbanowicz 713805988 Budynek oficyny (I piętro, pok. nr 4)
Referat Budżetu Jednostki Zarządu Dróg:
Zastępca Głównego Księgowego
Mariola Górajewska  713805923 Budynek Oficyny (parter, pok. nr 3)