Stanowisko Imię i nazwisko telefon kontaktowy  
Starosta Janusz Dziarski 713805901 I piętro pok. nr 19
Wicestarosta Jarosław Iskra
713805901 I piętro pok. nr 19
Sekretarz Andrzej Nejman 713805904 I piętro pok. nr 22
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: 
Kierownik Anna Rygielska 713805933 II piętro pok. nr 32 
Inspektor Alicja Walczak 713805934 II piętro pok. nr 32 
Inspektor Małgorzata Niewiadomska 713805934 II piętro pok. nr 32
Geolog Powiatowy:
Geolog Powiatowy Robert Gelmuda 713805985 II piętro pok. nr 32 
Wydział Komunikacji i Transportu:
Kierownik Arkadiusz Muszyński 713805928 parter pok. nr 4-5
Inspektor Lidia Maciąg 713805931 parter pok. nr 2-3
Specjalista Dorota Fuks 713805930 parter pok. nr 2-3
Inspektor  Agata Nowaczyk 713805929 parter pok. nr 2-3
Inspektor Ewa Korzak 713805929 parter pok. nr 2-3
Inspektor Joanna Adamczak 713805929 parter pok. nr 2-3
Podinspektor Ewa Kisielowska 713805930 parter pok. nr 2-3
Wydział Gospodarki Nieruchomościami: 
Kierownik Bartosz Kasperek 713805939 II piętro pok. nr 37
Inspektor Katarzyna Staroń 713805964 II piętro pok. nr 27
Inspektor Bogumił Siepka 713805946 II piętro pok. nr 27
Inspektor Mariola Szczepanowska 713805945
II piętro pok. nr 27
Inspektor Katarzyna Włodarczyk 713805956 II piętro pok. nr 27
Wydział Geodezji i Kartografii: 
p.o. kierownika Artur Kosmalski 713805940 III piętro pok. nr 36
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
Inspektor Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Rafał Kauf 713805942 II piętro pok. nr 38
Inspektor Dariusz Janus 713805954 II piętro pok. nr 38
Inspektor Monika Romanowska 713805954 II piętro pok. nr 38
Inspektor Rafał Paszkiewicz
713805983 II piętro pok. nr 39
Podinspektor Paulina Kasztelaniec - Charzewska 713805947 II piętro pok. nr 34
Podinspektor Marta Dunal 713805948 II piętro pok. nr 36
Podinspektor Patrycja Domaracka 713805943 II piętro pok. nr 37
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa: 
Kierownik Margareta Jarczewska 713805915 II piętro pok. nr 31
Inspektor Beata Gawda 713805916 II piętro pok. nr 31
Inspektor Katarzyna Muzyczka 713805917 II piętro pok. nr 31
Specjalista Andrzej Jagodziński 713805916 II piętro pok. nr 31
Pomoc administracyjna Marcin Drozdowski 713805916 II piętro pok. nr 31
Biuro Promocji i Współpracy:
Główny Specjalista Magdalena Górak-Kaleta 713805955 II piętro pok. nr 26
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarzadzania Kryzysowego: 
Główny Specjalista  Anna Józefowicz 713805907 I piętro pok. nr 23
Inspektor Monika Czyżowicz 713805901 I piętro, pok. nr 19 
Główny Specjalista Ewa Kulik 713805908 II piętro pok. nr 26
Podinspektor Izabela Rosa 713805901 I piętro pok. nr 19
Sekretarka Teresa Dolniak 713805920 parter pok. nr 5
Sekretarka Elżbieta Pogwizd 713805920 parter pok. nr 5
Referat Informatyczno-Telekomunikacyjny:
Informatyk Łukasz Zator 713805906 III piętro pok. nr 43
Referat Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich: 
Kierownik Barbara Kuchmister - Merta 713805918 I piętro, pok. nr 25
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych: 
Kierownik Katarzyna Fęglerska 713805914 I piętro pok. nr 24
Podinspektor Aneta Kwiatkowska 713805913 I piętro pok. nr 24
Pomoc administracyjna Agata Kopaczewska 713805913 I piętro pok. nr 24
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg: 
P. o. kierownika
Katarzyna Jankowska 713805905 II piętro pok. nr 30
Inspektor Anna Szadkowska-Czupa 713805936 II piętro pok. nr 29
Specjalista Mariusz Pasternak 713805963 III piętro pok. nr 42
Inspektor Beata Frala 713805936 II piętro pok. nr 29
Referent Sławomir Tomczak 713805936 II piętro pok. nr 29
Referat Utrzymania Dróg:
Kierownik Tadeusz Wróblewski
 606262761  ul. T. Kościuszki 27, 56-100 Wołów
Referent Kamilla Wielichowska  713805936 ul. T. Kościuszki 27, 56-100 Wołów
Biuro Kontroli i Audytu:
 Główny specjalista
Artur Gaweł
713805963 III piętro pok. nr 42
Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
  Barbara Kuchmister - Merta 713805918 I piętro, pok. nr 25
wt. - śr. 12:00 - 15:00
Biuro Rady i Zarządu Powiatu: 
P. o. kierownika
Marta Drabik
713805949 II piętro pok. nr 28
Inspektor Angelika Błońska 713805949 II piętro pok. nr 28
Pełnomocnik ds. systemu zarzadzania jakością:
  Katarzyna Jankowska 713805905 II piętro pok. nr 30
Wydział Finansów i Budżetu:     
Skarbnik Beata Sadowska 713805921 Budynek oficyny (I piętro, pok. nr 3)
Referat Budżetu Edukacji:
Główna Księgowa Andżelika Banowicz
713805927 Budynek Oficyny (I piętro, pok. nr 1)
Pomoc administracyjna Agnieszka Przeor- Nalepa 713805962 Budynek oficyny (I piętro, pok. nr 4)
Inspektor Jessica Szatkowska 713805926 Budynek oficyny (I piętro, pok. nr 4)
Inspektor Justyna Kuśnierz 713805962 Budynek oficyny (I piętro, pok. nr 4)
Podinspektor Ewelina Lach 713805925 Budynek Oficyny (parter, pok. nr 1)
 Młodszy referent Magdalena Dziubińska 713805982 Budynek Oficyny (parter, pok. nr 1)
Pomoc administracyjna Anna Oraczewska 713805909 Budynek Oficyny (parter, pok. nr 1)
Referat Budżetu Starostwa: 
Specjalista Renata Bobrowska 713805952 Budynek oficyny (parter, pok. nr 2)
Inspektor Alicja Kamińska 713805922 Budynek Oficyny (parter pok. nr 2)
Zastępca Głównego Księgowego Weronika Wróblewska 713805980 Budynek Oficyny (parter, pok. nr 1)
Pomoc administracyjna Stanisława Nakonieczna 713805923 Budynek Oficyny (parter, pok. nr 3)
Referat Budżetu Jednostek Pomocy Społecznej:
Główna Księgowa Bożena Bułka 713805986 Budynek oficyny (I piętro, pok. nr 2)
Podinspektor Wioleta Hukiewicz 713805988 Budynek oficyny (I piętro, pok. nr 4)
Podinspektor Katarzyna Urbanowicz 713805988 Budynek oficyny (I piętro, pok. nr 4)
Koordynator do Spraw Dostępności w Starostwie Powiatowym w Wołowie:
  Sławomir Tomczak
713805936 II piętro pok. nr 29