W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrani kandydaci 1. nieznane, nieznane
2. nieznane, nieznane
3. nieznane, nieznane
4. nieznane, nieznane
5. nieznane, nieznane
6. nieznane, nieznane
7. nieznane, nieznane
8. nieznane, nieznane
9. nieznane, nieznane
Uzasadnienie wyboru Pani Marta Dunal spełniła wszystkie wymogi formalne ogłoszonego naboru. Posiada wyższe wykształcenie II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna i roczny staż pracy w tutejszym urzędzie, podczas którego prawidłowo wykonywała powierzone zadania i dała się poznać jako osoba komunikatywna i otwarta na klienta. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja naboru wysoko oceniła wiedzę kandydatki, co daje gwarancję rzetelnego wykonywania powierzonych zadań.

28.05.2019 r.
Starosta Wołowski
/-/ Janusz Dziarski
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Kancelaria I piętro pok. Nr 19
Status rozstrzygnięte

OSO.210.3.2019                                                                                                Wołów, dnia 2019-04-27

 
Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
ogłasza nabór na jedno  stanowisko urzędnicze:
podinspektor w Wydziale  Geodezji i Kartografii
(nazwa stanowiska pracy)

 

        W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  był wyższy niż 6% .


I Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze

 ekranowym  powyżej  połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, na II piętrze budynku wyposażonego w windę


  II. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe: preferowane geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, geografia,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. nieposzlakowana opinia,   
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,
 7. dobra znajomość ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym,
 8. stan  zdrowia umożliwiający pracę na danym stanowisku.

   III.  Wymagania dodatkowe na stanowisko

1. udokumentowany co najmniej 1 roczny okres pracy, stażu w samorządzie, lub  w administracji rządowej w służbie geodezyjnej,

2. mile widziana znajomość oprogramowania TurboEWID,

3. biegłe posługiwanie się komputerem,

4. umiejętność pracy indywidualnej i w zespole.


  IV. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

Zadania podstawowe :


 1. Uzupełnianie numerycznej bazy danych powiatowego zasobu  geodezyjnego   i   kartograficznego poprzez dodawanie do niej pozytywnie zweryfikowanych   zbiorów danych lub innych materiałów pochodzących z prac geodezyjnych wraz  z nadaniem dokumentom odniesień przestrzennych.
 2. Przetwarzanie istniejących dokumentów powiatowego  zasobu geodezyjnego i   kartograficznego z postaci analogowej do postaci numerycznej.
 3. Udzielanie  informacji o posiadanym zasobie  geodezyjnym i kartograficznym, zasadach jego wykorzystywania

 

Zadania okresowe :


 1. Sporządzanie corocznych raportów dla celów statystycznych z zakresu  wykonywanych zadań oraz zestawień wynikających z przepisów.
 2. Wykonywanie czynności technicznych związanych z kompletowaniem zbiorów danych lub innych materiałów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 3. Obsługa   zamówień na materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wraz z ich rozliczaniem i udzielaniem licencji na ich wykorzystywanie, zgodnie z art.40 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

  V. Wymagane dokumenty:

 

 1. List motywacyjny poświadczony  własnoręcznym podpisem +  CV.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony ( https://bip.powiatwolowski.pl)
 3. Wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w  zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę)   ( https://bip.powiatwolowski.pl
 4. Kserokopie dokumentów  potwierdzających:
  – wymagane wykształcenie,  odbyty staż,  pracę (kserokopie świadectw  pracy),  ewentualnie inne,  odbycie szkoleń, kursów itp.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej  zdolności do czynności prawnych.
 6. Oświadczenie   kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.
 8. Oświadczenie  o braku przeciwskazań zdrowotnych do  zajmowanego stanowiska.

  VI. Inne informacje:

Osoby spełniające warunki formalne określone w naborze, zostaną powiadomione  indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  plac Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów)  z dopiskiem  „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale GK” w terminie do dnia 09.05.2019  r. do godz.  15.45     (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie).

 Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  Nr 22.

                                                                                                            Starosta
                                                                                                        /-/ Janusz Dziarski

Powiadom znajomego