W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

podinspektor w Biurze Promocji i Współpracy

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Pani Emilia Zając spełnia wszystkie wymogi stawiane osobie na stanowisku podinspektora w Biurze Promocji i Współpracy. Posiada wyższe wykształcenie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna i kilkuletnie doświadczenie zawodowe w opracowywaniu materiałów promocyjnych, we współpracy z mediami, w tworzeniu informacji prasowych.
Starosta
/-/ Maciej Nejman
Szczegóły
Stanowisko podinspektor w Biurze Promocji i Współpracy
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 -100 Wołów pok. nr 19 (I piętro)
Status rozstrzygnięte

OSO.210.5.2017                                                                                         Wołów, dnia 2017-05-30


Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
ogłasza  nabór na jedno  wolne stanowisko urzędnicze:
podinspektor w Biurze Promocji i Współpracy  
(nazwa stanowiska pracy)

             Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Wołowie  w rozumieniu przepisów ustawy O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w kwietniu 2017r.  jest niższy niż  6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.


 Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. Praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie, przy częściowo sztucznym oświetleniu.
 2. Praca na  parterze, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

1. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

1)     obywatelstwo polskie,

2)     wykształcenie wyższe preferowane humanistyczne, filologia, reklama, zarządzanie                               i marketing, Public Relations,

3)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

5)     niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

6)     nieposzlakowana opinia,    

7)     brak  skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,

8)     dobra znajomość ustaw: o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, znajomość Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołowie, ustawy prawo prasowe,

9)       biegła znajomość obsługi komputera (Windows XP, pakiet Microsoft Office, CorelDRAW, Corel Photo- Paint). Mile widziana znajomość systemu elektronicznego obiegu dokumentów El-dok lub innego.

2. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko powinien spełniać następujące dodatkowe wymagania:

1) mile widziane doświadczenie zawodowe w opracowywaniu materiałów promocyjnych, we współpracy z mediami, w redagowaniu i tworzeniu informacji prasowych, w organizacji imprez,

2) odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność,

3) umiejętność pracy w zespole,

4) umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność negocjacji.

  3. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

1)      propagowanie walorów turystycznych i gospodarczych powiatu w kraju i za granicą

2)      propagowanie wiedzy o powiecie,

3)      podejmowanie działań   na rzecz rozwoju i promocji  powiatu wołowskiego oraz współpracy w tym zakresie z gminami i innymi podmiotami,

4)      organizacja imprez artystycznych promujących powiat,

5)      organizacja oraz udzielanie pomocy w organizacji imprez kulturalnych, artystycznych, w różnego rodzaju koncertach, wystawach itp.,

6)      redagowanie głównej strony internetowej Powiatu,

7)      zarządzania treścią oraz publikowania materiałów na stronie internetowej Powiatu,

8)      obsługi prasowej Starostwa i współpracy z mediami, przygotowywanie wystąpień Starosty, udzielanie odpowiedzi na zapytania prasowe,

9)      przygotowywanie materiałów promocyjnych, biuletynów, folderów, zaproszeń, podziękowań,

10)  przygotowywanie i przekazywanie akt do Archiwum Zakładowego

  4. Wymagane dokumenty:

1)      List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem, zawierający aktualny numer telefonu kandydata +  cv.

2)      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej  (https://bip.powiatwolowski.pl )

3)      Kserokopia dokumentów potwierdzających:
– wymagane wykształcenie, ewentualnie inne,  odbycie szkoleń, kursów itp.

4)      Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

5)      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Starostwie Powiatowym w Wołowie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016r., poz. 922 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.

6)      Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

7)      Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,   ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.

8)      Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na  wskazanym    stanowisku.

9)      Kserokopie  dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku osób chcących skorzystać z przysługującego uprawnienia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie)    w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (  pl. Piastowski 2  56-100 Wołów)  z dopiskiem    „ Nabór na stanowisko podinspektora w Biurze Promocji i Współpracy” w terminie do dnia  09.06.2017r. do godz.  15.45  


Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru, prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej    https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  Nr 22.
Powiadom znajomego