W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Podinspektor w Wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrani kandydaci 1. nieznane, nieznane
2. nieznane, nieznane
3. nieznane, nieznane
4. nieznane, nieznane
5. nieznane, nieznane
6. nieznane, nieznane
7. nieznane, nieznane
8. nieznane, nieznane
9. nieznane, nieznane
Uzasadnienie wyboru Pani Jessica Szatkowska spełnia wszystkie wymogi stawiane osobie na stanowisku podinspektora. Posiada wyższe wykształcenie, doświadczenie w pracy w księgowości budżetowej i może podjąć pracę bez okresu wprowadzającego. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień związanych z zakresem obowiązków wykonywanych na stanowisku podinspektora.
Starosta
/-/ Maciej Nejman
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor w Wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 -100 Wołów pok. nr 19 (I piętro) - Kancelaria
Status rozstrzygnięte

OSO.210.2.2018                                                                                                  Wołów, dnia 2018-06-27


Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
ogłasza  nabór na jedno  stanowisko urzędnicze:
podinspektor w Wydziale  Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji
(nazwa stanowiska pracy)

           W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6% w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze.
 
I Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1) Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej  czterech  godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
 2) Częstotliwość wyjazdów służbowych: w zależności od potrzeb.
 3)  Praca na I piętrze w budynku Oficyny
 II. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:
1)       obywatelstwo polskie,
2)       wykształcenie wyższe,
3)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4)       niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
5)       nieposzlakowana opinia,   
6)       brak  skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,
7)       dobra znajomość ustaw: Karta nauczyciela, ustawy Prawo oświatowe, ustawy  o finansach publicznych, o rachunkowości, o samorządzie powiatowym,
8)       minimum 6 miesięcy stażu  w jednostkach sektora finansów publicznych  i posiadanie
doświadczenia w zakresie prowadzenia księgowości (w tym mile widziane doświadczenie w księgowości budżetowej lub doświadczenie z zakresu kadry i płace).
 III. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko powinien spełniać następujące dodatkowe wymagania:
1)      umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera i mile widziana znajomość programu systemów VULCAN,
2)      komunikatywność, samodzielność, umiejętności analityczne,
3)      znajomość programu El-dok lub innego służącego do elektronicznego obiegu dokumentów,  będzie dodatkowym atutem.
 
  IV. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:
1)      sporządzanie list wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy dla pracowników  szkół i  placówek oświatowych i prowadzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie,
2)      sporządzanie list wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych,
3)      sporządzanie  dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej do ZUS,
4)      sporządzanie deklaracji podatkowych  PIT,
5)      sporządzanie sprawozdań do  GUS,
6)      sporządzanie  informacji i  deklaracji do PFRON,
7)      sporządzanie zaświadczeń  o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
8)      sporządzanie przelewów bankowych,
9)      przygotowywanie  i  przekazywanie akt do Archiwum zakładowego,
10)  wykonywanie innych zadań zleconych przez Głównego księgowego i Skarbnika.
 
  V. Wymagane dokumenty:
 
1)      List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem +  CV.
2)      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony ( https://bip.powiatwolowski.pl)
3)      Wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę)   ( https://bip.powiatwolowski.pl
4)      Kserokopie dokumentów potwierdzających:
– wymagane wykształcenie,  odbyty staż,  pracę (kserokopie świadectw pracy),  ewentualnie inne,  odbycie szkoleń, kursów itp.
5)      Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
6)      Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
7)      Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.
 
  VI. Inne informacje:
1)      Osoby spełniające warunki formalne określone w naborze zostaną powiadomione indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej,
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  plac Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (  pl. Piastowski 2  56-100 Wołów)  z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale FB” w terminie do dnia  09.07.2018 r. do godz.  9.00  (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie).
 
Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  Nr 22.


                                                                                                       Starosta
                                                                                                 /-/ Maciej Nejman

Powiadom znajomego