W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Wyszukiwarka otwartych konkursów ofert

Przedmiot konkursu: nabór do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej w zakresie prowadzenia czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych
Przedmiot konkursu nabór do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej w zakresie prowadzenia czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych
Znak sprawy uchwała nr 114/343/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 09.12.2020
Kategoria inne
Termin składania ofert
Przedmiot konkursu: Nabór przedstawicieli do komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania do opiniowania ofert zgłoszonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. dziennego ośrodka wsparcia"
Przedmiot konkursu Nabór przedstawicieli do komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania do opiniowania ofert zgłoszonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. dziennego ośrodka wsparcia"
Znak sprawy uchwała nr 114/344/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 09.12.2020
Kategoria inne
Termin składania ofert
Przedmiot konkursu: na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.
Przedmiot konkursu na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.
Znak sprawy uchwała nr 100/308/20
Kategoria pomoc społeczna
Termin składania ofert
Przedmiot konkursu: OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA do wspólnej realizacji projektu pt. „Stawiamy na przyszłość!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja
Przedmiot konkursu OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA do wspólnej realizacji projektu pt. „Stawiamy na przyszłość!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja
Znak sprawy Uchwała Zarzadu Powiatu Wołowskiego Nr 72/238/20 z dnia 9 kwietnia 2020 r.
Kategoria edukacja
Termin składania ofert
Przedmiot konkursu: Rozstrzygnięcie konkursu oferta na Partnera do wspólnej realizacji projektu pt. „Stawiamy na przyszłość!”
Przedmiot konkursu Rozstrzygnięcie konkursu oferta na Partnera do wspólnej realizacji projektu pt. „Stawiamy na przyszłość!”
Znak sprawy 77/250/20
Kategoria edukacja
Termin składania ofert
Przedmiot konkursu: Roztrzygnięcie konkursu ofert w ramach RPO
Przedmiot konkursu Roztrzygnięcie konkursu ofert w ramach RPO
Znak sprawy uchwała nr 62/213/20
Kategoria edukacja
Termin składania ofert
Przedmiot konkursu: w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizaję zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Przedmiot konkursu w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizaję zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Znak sprawy Uchwała nr 54/185/19
Kategoria edukacja
Termin składania ofert
Przedmiot konkursu: ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowksiego w 2020 r.
Przedmiot konkursu ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowksiego w 2020 r.
Znak sprawy uchwała Zarządu Powiatu nr 49/171/19 z dnia 29.10.2019 r.
Kategoria inne
Termin składania ofert
Przedmiot konkursu: Powołanie komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Przedmiot konkursu Powołanie komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Znak sprawy Uchwała nr 53/184/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 15 listopada 2019 r.
Kategoria inne
Termin składania ofert
Przedmiot konkursu: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2020 r.
Przedmiot konkursu Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2020 r.
Znak sprawy uchwała Zarządu Powiatu nr 55/188/19 z dnia 28.11.2019 r.
Kategoria inne
Termin składania ofert
Przedmiot konkursu: Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowychdo udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielan będzie npp i świadczone npo oraz zadań z zakresu edukacji prawnej w 2020 r.
Przedmiot konkursu Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowychdo udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielan będzie npp i świadczone npo oraz zadań z zakresu edukacji prawnej w 2020 r.
Znak sprawy uchwała Zarządu Powiatu nr 49/172/19 z dnia 29.10.2019 r.
Kategoria inne
Termin składania ofert
Przedmiot konkursu: Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 r.
Przedmiot konkursu Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 r.
Znak sprawy Uchwała nr 207/663/18
Kategoria pomoc społeczna
Termin składania ofert
Przedmiot konkursu: Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert
Przedmiot konkursu Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert
Znak sprawy uchwała 207/664/18
Kategoria pomoc społeczna
Termin składania ofert
Przedmiot konkursu: prowadzenie zadanaia publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.
Przedmiot konkursu prowadzenie zadanaia publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.
Znak sprawy uchwała 152/501/2017 r.
Kategoria pomoc społeczna
Termin składania ofert
Przedmiot konkursu: ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na prowadzenie zadania z zakresu pomocy społęcznej w 2018 r.
Przedmiot konkursu ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na prowadzenie zadania z zakresu pomocy społęcznej w 2018 r.
Znak sprawy uchwała 152/502/2017 r.
Kategoria pomoc społeczna
Termin składania ofert
Przedmiot konkursu: prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2018 r.
Przedmiot konkursu prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2018 r.
Znak sprawy uchwała Zarządu Powiatu nr 148/483/17 z dnia 23.10.2017 r.
Kategoria inne
Termin składania ofert
Przedmiot konkursu: powołanie komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otawrtego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2018 r.
Przedmiot konkursu powołanie komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otawrtego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2018 r.
Znak sprawy uchwała Zarządu Powiatu nr 152/499/17 z dnia 22.11.2017 r.
Kategoria inne
Termin składania ofert
Przedmiot konkursu: rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2018 r.
Przedmiot konkursu rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2018 r.
Znak sprawy uchwała Zarządu Powiatu nr 153/506/17 z dnia 28.11.2017 r.
Kategoria inne
Termin składania ofert
Przedmiot konkursu: ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2018 r.
Przedmiot konkursu ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2018 r.
Znak sprawy uchwała Zarządu Powiatu nr 150/491/17 z dnia 09.11.2017 r.
Kategoria inne
Termin składania ofert
Przedmiot konkursu: realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Przedmiot konkursu realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Znak sprawy Uchwała nr 144/470/17 Zarządu Powiatu Wołowskiego z 19 września 2017 r.
Kategoria inne
Termin składania ofert