logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
plus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
minus Budżet Powiatu
   plus Budżet Powiatu - 2005
   plus Budżet Powiatu - 2006
   plus Budżet Powiatu - 2007
   minus Budżet Powiatu - 2008
   minus Budżet Powiatu - 2009
   minus Budżet Powiatu - 2010
      minus Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010
   plus Budżet Powiatu - 2011
   plus Budżet Powiatu - 2012
   plus Budżet Powiatu - 2013
   plus Budżet Powiatu - 2014
   plus Budżet Powiatu - 2015
   plus Budżet Powiatu - 2016
   plus Budżet Powiatu - 2017
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
plus Klient w Urzędzie
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010

Załączniki do pobrania: 2010-01-15 12:33:20 - Wykaz załączników (30.50 kB)
2010-01-15 12:34:35 - Zał. 1 - Dochody budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2010 (42.50 kB)
2010-01-15 12:35:13 - Zał. 2 - Wydatki Powiatu Wołowskiego na 2010 rok (137.50 kB)
2010-01-15 12:36:19 - Zał 3. - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (19.00 kB)
2010-01-15 12:37:14 - Zał. 4 - Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytori (37.00 kB)
2010-01-15 12:38:14 - Zał. 5 - Prognoza kwoty długu Powiatu Wołowskiego na 2010 rok i lata następne (31.50 kB)
2010-01-15 12:39:07 - Zał. 6 - Dochody i wydatki Powiatu Wołowskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 roku (52.50 kB)
2010-01-15 12:40:03 - Zał. 7 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2010 (33.00 kB)
2010-01-15 12:40:47 - Zał. 8 - Wykaz dotacji zaplanowanych w budżecie powiatu na rok 2010. (45.50 kB)
2010-01-15 12:41:33 - Zał. 9 - Zestawienia dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2010. Przychody i rozchody gospodarstw pomocniczych na rok 2010 (27.50 kB)
2010-01-15 12:42:14 - Zał. 10 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 (51.50 kB)
2010-01-15 12:42:53 - Zał. 11 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok (60.50 kB)
2010-01-15 12:43:33 - Zał. 12 - Wykaz rezerw ujętych w budżecie powiatu na rok 2010 (37.00 kB)
2010-01-15 12:44:12 - Zał. 13 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012. (120.50 kB)
2010-01-15 12:44:51 - Zał. 14 - Wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji przez Powiat Wołowski w 2010 roku (32.50 kB)
2010-01-15 12:45:28 - Objaśnienia do budżetu (203.50 kB)
2010-01-15 12:46:32 - Mienie Powiatu Wołowskiego - spis załączników (25.50 kB)
2010-01-15 12:47:26 - Zał. A - Mienie Powiatu Wołowskiego - w gospodarowaniu Zarządu Powiatu Wołowskiego (55.50 kB)
2010-01-15 12:48:12 - Zał. B - Mienie Powiatu Wołowskiego przekazane dla jednostek organizacyjnych, (70.50 kB)
2010-01-15 12:49:23 - Zał. B1 - Mienie Powiatu Wołowskiego przekazane do gospodarowania przez Zarząd Dróg Powiatowych (drogi powiatowe) – szczegółowy wykaz działek ewidencyjnych (600.50 kB)
2010-01-15 12:50:24 - Zał. C - Prawa majątkowe przysługujące dla Powiatu Wołowskiego, inne niż własność (37.50 kB)
2010-01-15 12:51:10 - Zał. D - Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w roku 2009 (34.50 kB)

Ilość odwiedzin: 2523
Nazwa dokumentu: Budżet Powiatu - 2010
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Bandoch - Skarbnik Powiatu Wołowskiego
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Bandoch - Skarbnik Powiatu Wołowskiego
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Rytwińska
Data wytworzenia informacji: 2009-02-10 15:58:14
Data udostępnienia informacji: 2009-02-10 15:58:14
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-15 12:52:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner