logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
minus Zarząd Powiatu
   minus Skład Zarządu Powiatu Wołowskiego
   minus Zadania Zarządu
   minus Starosta Wołowski
   minus Wicestarosta
   minus Uchwały Zarządu
   plus Protokoły z posiedzeń Zarządu
   plus Stanowiska Zarządu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
plus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
plus Klient w Urzędzie
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


ORGANY WŁADZY > Zarząd Powiatu > Wicestarosta

 

Wicestarosta Wołowski:

Władysław Boczar

 

     

 Do kompetencji Wicestarosty w szczególności należy:

 1. koordynowanie działań podporządkowanych mu komórek organizacyjnych

 2. sprawowanie nadzoru merytorycznego w podporządkowanych mu komórkach organizacyjnych Starosta, w tym:

  • akceptowanie materiałów kierowanych na posiedzenia Zarządu
  • zapewnienie nadzoru nad realizacją uchwał Rady oraz uchwał i stanowisk Zarządu
 3. sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań przez podporządkowane komórki organizacyjne Starostwa

 4. dokonywanie ocen pracy podległych Wicestaroście kierowników komórek organizacyjnych Starostwa

 5. podpisywanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Starostę

 6. inicjowanie rozwiązań służących usprawnieniu funkcjonowania podporządkowanych komórek organizacyjnych

 7. pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Starosty

 Wicestaroście podlegają następujące wydziały:

 

 

 

 • Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Sportu,
 • Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości,
 • Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa,
 • Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
 • Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg

Ilość odwiedzin: 7883
Nazwa dokumentu: Wicestarosta
Osoba, która wytworzyła informację: Alicja Baganc
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Baganc
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Rytwińska
Data wytworzenia informacji: 2014-12-29 09:39:19
Data udostępnienia informacji: 2014-12-29 09:39:19
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-29 15:23:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner