W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności Powiatowego Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołowie.

 

 Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.20.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez zespół składający się z kierownika i pracowników placówki.
 

Dostępność architektoniczna:

Budynek: Powiatowy Ośrodka Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy                          w Wołowie,  ul. Inwalidów Wojennych 26 , 56-100 Wołów.

Parking ogólnodostępny znajduje się przed ogrodzeniem budynku. Na parkingu wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Ośrodek Wsparcia usytuowany jest w budynku dwukondygnacyjnym, w którym w części parterowej funkcjonują Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, do których prowadzą odrębne wejścia.

Przed wejściem do placówki zawieszona jest tablica informacyjna, a na drzwiach znajduje się dzwonek w celu przywołania pracownika. Budynek posiada windę do transportu osób niepełnosprawnych. Nad wejściem jak i w budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. W budynku oznaczone są drogi ewakuacyjne.


Informacje dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi:

Pomieszczenia Ośrodka Wsparcia znajdują się  I piętrze budynku. Wejście pozbawione jest barier architektonicznych. Na ze wewnątrz budynku zamontowana jest platforma pionowa dla osób z niepełnosprawnością ruchową, która wymaga trzymania przycisku na pulpicie wewnętrznym podczas jazdy. Pomieszczenia Ośrodka Wsparcia, w tym pomieszczenia sanitarne (łazienka i toalety), pozbawione są barier architektonicznych i wyposażone są w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom  z niepełnosprawnością ruchową.
 

Informacje dla osób głuchych, głuchoniemych, głuchoniewidomych.

Ośrodek nie posiada wykwalifikowanych  pracowników do obsługi osób głuchych, głuchoniemych oraz głuchoniewidomych. Osoby głuchonieme oraz głuchoniewidome chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem Ośrodka Wsparcia proszone są o przesłanie zgłoszenia zawierającego krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło. Zgłoszenia można dokonać osobiście, pisemnie ( Powiatowy Ośrodek Wsparcia -ŚDS w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów), telefonicznie

( 71 3894290 lub e-mailowo ( powsparcia@o2.pl).

 

Informacje dla osób niedowidzących lub niewidomych:

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Prawo wstępu z psem asystującym.

Na prośbę osoby niedowidzącej istnieje możliwość udostępniania decyzji i komunikatów w druku powiększonym.

Pomoc w zakresie poruszania się i funkcjonowania w placówce osób niewidomych lub niedowidzących świadczą pracownicy Ośrodka Wsparcia.

 

Dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych:

Powiatowy Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołowie,  prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego (adres: https://www.bippowiatwolowski.pl//). Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W kwestii niedostosowania do wymagań „Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych” stosuje się art. 8.1. tejże ustawy.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Daria Hukiewicz, email: powsparcia@o2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 389 42 90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

•    zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

•    zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

•    wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

•    dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

•    wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

•    wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

•    Organ nadzorujący: Powiatowy Ośrodkiem Wsparcia-Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie

•    Adres:  ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów

•    E-mail: powsparcia@o2.pl

•    Telefon:  71 389 42 90

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

            

 

 

 
 
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego