W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym

ZESPÓŁ PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNYCH W BRZEGU DOLNYM

 

mieści się w dwóch obiektach

 

MOS i MOW Nr 1

ul. 1  Maja 21                                                    

56 - 120 Brzeg Dolny 

tel. 71 319 51 79 / 71 319 51 85

fax 71 319 51 79

 

MOW Nr 2

Godzięcin 50D

56 - 120 Brzeg Dolny

tel. 71 319 58 56

fax 71 319 58 56

 

email: sekretariat@zprbrzegdolny.pl

Dyrektor Beata Borowska – Podsiadła

strona: https://zprbrzegdolny.pl/

REGON: 020276420

NIP: 9880031812

Struktura organizacyjna Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych obejmuje:Struktura organizacyjna Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych obejmuje:

1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Brzegu Dolnym;
2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Brzegu Dolnym;
   Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2;
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Godzięcinie;
 

Zespół Placówek Resocjalizacyjnych jest placówką całodobową i całoroczną.

Zadania Zespołu:

 1.  Zapewnienie wychowankom takiego poziomu przygotowania społecznego i ogólnorozwojowego, aby byli zdolni do samodzielnego życia w społeczeństwie zgodnie   z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi w oparciu o zasady współczesnej resocjalizacji i oligofrenopedagogiki przy wykorzystaniu metod dostosowanych do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych;
 2. Eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania  - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii;
 3. Eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

 

Zadania Zespołu realizowane są przez:

 1. Organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno – wychowawczych, terapeutycznych,
  resocjalizacyjnych oraz rewalidacyjnych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych, ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i  społecznym;
 2. Pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanków;
 3. Udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie rozwijania potencjalnych możliwości oraz unikania zachowań ryzykownych;
 4. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom-wychowankom.
 5. Realizowanie programu wychowawczo – profilaktycznego oraz programów własnych nauczycieli – wychowawców.
 6. Współpracę z instytucjami wspierającymi: Sądy Rodzinne, Policja, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczna, Ośrodki Pomocy Społecznej, Poradnie Specjalistyczne (Poradnie Zdrowia Psychicznego, Poradnie Uzależnień), Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Starostwa Powiatowe, Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, placówki interwencyjne, formy pieczy zastępczej,  szkoły macierzyste, Organizacje Pozarządowe, Parafie itp. w celu uregulowania sytuacji prawnej, rodzinnej, edukacyjnej, materialnej, zdrowotnej dziecka oraz w zakresie realizacji zadań statutowych placówki.

 

Powiadom znajomego