W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Wyszukiwarka obwieszczeń

Znak sprawy: WPN.6320.2.2023.M.Ł.1
Znak sprawy WPN.6320.2.2023.M.Ł.1
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska informujące o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.
Znak sprawy: RL.605.8.2023
Znak sprawy RL.605.8.2023
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko "Aktualizacji Programu ochrony powietrza przyjętego uchwałą nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim,...
Znak sprawy: GK.6640.425.2023
Znak sprawy GK.6640.425.2023
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Wołów, dnia 11.05.2023 r.   ZAWIADOMIENIE o terminie i miejscu przeprowadzenia czynności wyznaczenia i wznowienia znaków granicznych działek ewidencyjnych nr 668/1 i 688/2 w obrębie Krzelów Działając na podstawie §32 ust.7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27.07.2021 w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. z...
Znak sprawy: Decyzja Starosty Wołowskiego z dn.12.04.2023 r. znak: GN.683.10.2020 - ustalenie odszkodowania
Znak sprawy Decyzja Starosty Wołowskiego z dn.12.04.2023 r. znak: GN.683.10.2020 - ustalenie odszkodowania
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Starosty Wołowskiego dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji dnia 12 kwietnia 2023 r. znak: GN.683.10.2020 w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Wołów prawa własności działki gruntu nr 13/1, AM-33, o pow. 0,0029 ha, położonej w Wołowie przy ul. Wincentego Witosa, stanowiącej nieruchomość o...
Znak sprawy: GK.6640.209.2023
Znak sprawy GK.6640.209.2023
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis ZAWIADOMIENIE STAROSTY WOŁOWSKIEGO o terminie i miejscu przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 308/4 w obrębie GARWÓŁ Działając na podstawie §32 ust.7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27.07.2021 w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. z 2021r. poz. 1390) przedkładam do...
Znak sprawy: UA.6740.29.2023
Znak sprawy UA.6740.29.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Znak sprawy: GN.6840.9.2022
Znak sprawy GN.6840.9.2022
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis                                         Uchwała  Nr 278/717/23                                     Zarządu Powiatu Wołowskiego                                            z dnia 11 kwietnia 2023 r.   w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Wińsko, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej...
Znak sprawy: RL.605.8.2023
Znak sprawy RL.605.8.2023
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 marca 2023 r. o przyjęciu projektu uchwały ws. aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu - uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 6562/VI/23 z 28...
Znak sprawy: GN.6840.8.2022
Znak sprawy GN.6840.8.2022
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Uchwała Nr 268/701/23 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia  16 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego,  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr 5/108,  AM 47 o pow. 1,8722 ha, położonej w...
Znak sprawy: GN.6840.7.2022
Znak sprawy GN.6840.7.2022
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Uchwała  Nr 268/700/23 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia  16 lutego 2023r.     w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 5/39, AM-47, o pow. 1,2321 ha, położonej w granicach obrębu Wołów - miasto, stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego.       ...
Znak sprawy: GN.6840.5.2019
Znak sprawy GN.6840.5.2019
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Uchwała Nr 268/699/23 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia  16 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego,  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr 5/81 AM 47 o pow. 0,0450 ha, położonej w...
Znak sprawy: GN.6852.19.2022 - sprzedaż drewna
Znak sprawy GN.6852.19.2022 - sprzedaż drewna
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Wołów, dnia 7 marca 2023 r. Zapytanie ofertowe Powiat Wołowsk i z siedzibą przy pl. Piastowskim 2, 56-100 Wołów, NIP: 988 02 19 208, reprezentowanym przez Zarząd powiatu Wołowskiego, w imieniu którego działają: Janusz Dziarski – Starosta Wołowski  Jarosław Iskra – Wicestarosta Wołowski, zaprasza do złożenia oferty na zakup stosu drewna...
Znak sprawy: UA.6740.36.2023
Znak sprawy UA.6740.36.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Znak sprawy: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego GN.683.10.2022
Znak sprawy Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego GN.683.10.2022
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis                                                                           Wołów, dnia 10 lutego 2023 r. GN.683.10.2020                                                                          Zawiadomienie                             o zakończeniu postępowania dowodowego  Starosta Wołowski informuje, że postępowanie dowodowe, w sprawie ustalenia...
Znak sprawy: GN.683.10.2020 - Postanowienie Starosty Wołowskiego w sprawie wyznaczenia nowego terminu
Znak sprawy GN.683.10.2020 - Postanowienie Starosty Wołowskiego w sprawie wyznaczenia nowego terminu
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis                                                                         Wołów, dnia 14 grudnia 2022 r. GN.683.10.2020                                                                                                                                Postanowienie               Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks...
Znak sprawy: GK.6640.1.2023
Znak sprawy GK.6640.1.2023
Znak pisma GK.6641.1.2023
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis ZAWIADOMIENIE STAROSTY WOŁOWSKIEGO o terminie i miejscu przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 178 w obrębie MOJĘCICE Działając na podstawie §32 ust.7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27.07.2021 w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. z 2021r. poz. 1390) przedkładam do...
Znak sprawy: UA.6740.318.2022
Znak sprawy UA.6740.318.2022
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Znak sprawy: GK.6640.1181.2022 - wznowienie i wyznaczenie punktów granicznych dz. 11 AR_16 w Brzegu Dolnym
Znak sprawy GK.6640.1181.2022 - wznowienie i wyznaczenie punktów granicznych dz. 11 AR_16 w Brzegu Dolnym
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis ZAWIADOMIENIE STAROSTY WOŁOWSKIEGO o wznowieniu znaków granicznych oraz wyznaczeniu i utrwaleniu znakami granicznymi punktów granicznych działki nr 11 AR_16 w obrębie Brzeg Dolny. Działając na podstawie §32 ust.7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27.07.2021 w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. z 2021r. poz....
Znak sprawy: GN.683.10.2020 Zawiadomienie Starosty Wołowski Wołowskiego z dnia 14.12.2022 r.
Znak sprawy GN.683.10.2020 Zawiadomienie Starosty Wołowski Wołowskiego z dnia 14.12.2022 r.
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis  GN.683.10.2020                                             Wołów, dnia 14 grudnia 2022 r.                                                                                                                               Z A W I A D O M I E N I E   W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym wszczętym z urzędu w sprawie  ustalenia...
Znak sprawy: GK.6845.1.2023
Znak sprawy GK.6845.1.2023
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Załącznik do uchwały nr 259/683/22 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 29.12.2022 r.   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas określony w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy z przeznaczeniem na cele medyczne związane z prowadzeniem stacji dializ przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Na podstawie...