W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów wsi Rataje i Prawików

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GK.6641.47.2019
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Znak pisma podanie do publicznej wiadomości decyzji Starosty Wołowskiego zatwierdzającej projekt scalenia
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia

                                                              ZAWIADOMIENIE STAROSTY

                             o zebraniu uczestników scalenia gruntów wsi Rataje i części wsi Prawików

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1912 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 w świetlicy wiejskiej w Ratajach odbędzie się zebranie uczestników scalenia wsi Rataje i części wsi Prawików.

Celem zebrania jest podanie do publicznej wiadomości decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wsi Rataje i części wsi Prawików gmina Wołów, powiat wołowski. Decyzja zostanie wywieszona na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń we wsiach Rataje i Prawików, w Urzędzie Miejskim w Wołowie oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wołowie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z uprawnienia można skorzystać w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia w Starostwie Powiatowym w Wołowie, Wydział Geodezji i Kartografii, pl. Piastowski 2, pokój nr 36, w godzinach pracy urzędu.

Na podstawie art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


Dzień obwieszczenia 03.06.2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Uczestnicy scalenia (zgodnie z art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie 

    gruntów)
2.     aa

 
Do wiadomości:

1.        Sołtys wsi Rataje (w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń)

2.        Sołtys wsi Prawików (w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń)

3.        Urząd Miejski w Wołowie (w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń)

4.        Starostwo Powiatowe w Wołowie (w celu wywieszenia na tablicy

           ogłoszeń i zamieszczenia w BIP)

5.        Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

6.        Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu

Załączniki

Powiadom znajomego