W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Obwieszczenie GN.683.10.2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GN.683.10.2020
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia

GN.683.10.2020

                                                                      Wołów, dnia 27 września 2022 r. 
 

                                                                                   

                     Ogłoszenie  Starosty  Wołowskiego

o wszczętym postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania

 
Działając na podstawie  art. 61 § 4  i  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) w związku z art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1363, z późn. zm.) Starosta Wołowski

                                                          zawiadamia,

o prowadzonym z urzędu postępowaniu administracyjnym, w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Wołów,  prawa własności działki gruntu nr 13/1, AM-33, o pow. 0,0029 ha, położonej w obrębie Wołów-Miasto, gm. Wołów, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Wołowskiego Nr 548/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. znak: UA.6740.258.2020  o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej pod nazwą: ,,Przebudowa drogi ul. Polna, Magazynowa i Witosa w Wołowie” w zakresie przebudowy drogi gminnej klasy D – ulicy Witosa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ścinawską do skrzyżowania  z ulicą Wojska Polskiego.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że przedmiotowa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny i stanowiła w dacie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej współwłasność:  

- Lucyny Okolita i Jacka Okolita,

- Ewy Okolita i  Bronisława Góral.

W terminie do dnia wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, osoby którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 27 w godzinach urzędowania, tj. od 745 do 1545.  

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami do wyżej wymienionej nieruchomości skutkować będzie wypłatą należnego odszkodowania do depozytu sądowego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że decyzja ustalająca wysokość odszkodowania za nieruchomość objętą postępowaniem nie może być wydana w terminie określonym w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1363, z późn. zm.) z uwagi na konieczność zlecenia  sporządzenia operatu szacunkowego, w celu określenia wartości nieruchomości zajętej pod realizację inwestycji drogowej oraz celem podjęcia dalszych czynności procesowych w sprawie.    

Przewidywany termin zakończenia postępowania  ustalono do dnia 31 października 2022 r. 

Na podstawie art. 36 § 1 K.p.a. stronom postępowania administracyjnego informuję, że stronom postępowania służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Wołowskiego w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy jeżeli nie załatwiono sprawy                   w terminie określonym w  art. 35 ustawy ani w terminie określonym w art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 37 § 2 ustawy wniesione przez stronę postępowania ponaglenie wymaga jego uzasadnienia.

 
                                                                                   z up. STAROSTY
                                                                                    Andrzej Nejman
                                                                                        Sekretarz
 

 

 
Otrzymują:

1.        Ewa Okolita,

2.        Lucyna Okolita,

3.        Jacek Okolita,

4.        Bronisław Góral,

5.        Gmina Wołów,

6.        a/a.

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego