W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Obwieszczenie GN.683.10.2020 - Postanowienie Starosty Wołowskiego w sprawie powołania biegłego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GN.683.10.2020 - Postanowienie Starosty Wołowskiego w sprawie powołania biegłego
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia

                                                               Wołów, dnia 12 października  2022 r.                   

GN.683.10.2020

                                               

                                             POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 84 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176, z późn. zm.), ze względu na toczące się postępowanie administracyjne  w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz:
- Lucyny Okolita i Jacka Okolita,
- Ewy Okolita i  Bronisława Góral, 
z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Wołów,  prawa własności działki gruntu nr 13/1, AM-33, o pow. 0,0029 ha, położonej w obrębie Wołów-Miasto, gm. Wołów, księga wieczysta nr WR1L/00018831/4, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Wołowskiego Nr 548/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. znak: UA.6740.258.2020  o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej pod nazwą: ,,Przebudowa drogi ul. Polna, Magazynowa i Witosa w Wołowie” w zakresie przebudowy drogi gminnej klasy D – ulicy Witosa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ścinawską do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności,

                                                Starosta Wołowski
                                                     postanawia

I. Powołać w charakterze biegłego rzeczoznawcę majątkowego Pana Remigiusza Kubiaka (nr uprawnień: 6196) w celu  wykonania i dostarczenia tutejszemu organowi operatu szacunkowego (w 2 egz.) określającego wartość odszkodowania  z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Wołów prawa własności działki gruntu nr 13/1, AM-33, o pow. 0,0029 ha, położonej  w obrębie Wołów-Miasto, gm. Wołów, księga wieczysta nr WR1L/00018831/4, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176, z późn. zm.).

II. Wyznaczyć termin dostarczenia operatu szacunkowego, o którym mowa w pkt I do dnia 25 listopada 2022 r.

                                            UZASADNIENIE

W związku z prowadzonym przez Starostę Wołowskiego postępowaniem administracyjnym  w sprawie ustalenia odszkodowania, z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Wołów, prawa własności działki gruntu nr 13/1, AM-33, o pow. 0,0029 ha, położonej w obrębie Wołów-Miasto, gm. Wołów, księga wieczysta nr WR1L/00018831/4, zaistniała potrzeba uzyskania wiadomości specjalnych, bowiem na tym etapie postępowania niezbędne jest dokonanie wyceny nieruchomości.

Mając na względzie powyższe, Starosta Wołowski powołuje biegłego rzeczoznawcę majątkowego Remigiusza Kubiaka, posiadającego uprawnienia państwowe rzeczoznawcy majątkowego nr 6196, który dokona wyceny przedmiotowej nieruchomości. Opinia powinna zostać dostarczona Staroście Wołowskiemu w terminie do dnia 25 listopada 2022 r.

 Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje.
                                                                          

                                                                                       z up. STAROSTY 

                                                                                          Jarosław Iskra

                                                                                           Wicestarosta

Otrzymują:

1. Remigiusz Kubiak -  biegły,

2. Ewa Okolita,

3. Lucyna Okolita,

4. Jacek Okolita,

5. Bronisław Góral,

6. Gmina Wołów,

7.  a/a.

Załączniki

Powiadom znajomego