W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Obwieszczenie GN.683.10.2020 - Postanowienie Starosty Wołowskiego w sprawie wyznaczenia nowego terminu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GN.683.10.2020 - Postanowienie Starosty Wołowskiego w sprawie wyznaczenia nowego terminu
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia

                                                                        Wołów, dnia 14 grudnia 2022 r.

GN.683.10.2020                                                                             

                                                  Postanowienie

 
            Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), w związku z prowadzonym  postępowaniem administracyjnym wszczętym  z urzędu w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz: 
- Lucyny Okolita i Jacka Okolita,
- Ewy Okolita i  Bronisława Góral, 
z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Wołów,  prawa własności działki gruntu nr 13/1, AM-33, o pow. 0,0029 ha, położonej w obrębie Wołów-Miasto, gm. Wołów, księga wieczysta nr WR1L/00018831/4, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Wołowskiego Nr 548/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. znak: UA.6740.258.2020  o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej pod nazwą: ,,Przebudowa drogi ul. Polna, Magazynowa i Witosa w Wołowie” w zakresie przebudowy drogi gminnej klasy D – ulicy Witosa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ścinawską do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego,

                                                postanawiam

wyznaczyć nowy termin załatwienia sprawy, tj. do dnia 28 lutego 2023 r.

Jednocześnie informuję, że przedmiotowe postępowanie administracyjne, nie może być załatwione przez Starostę Wołowskiego w terminie określonym w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest konieczność dalszego prowadzenia postępowania dowodowego oraz podjęcie dalszych czynności procesowych w sprawie. Z uwagi na powyższe, należało wyznaczyć nowy termin załatwienia sprawy do dnia 28 lutego 2023 r.

                                                      Pouczenie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
Art. 37. 
§ 1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
§ 2.  Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
§ 3.  Ponaglenie wnosi się:
1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.
 
                                                                         z up. STAROSTY 
                                                                          Andrzej Nejman
                                                                              Sekretarz

Otrzymują:
1.        Ewa Okolita,
2.        Lucyna Okolita,
3.        Jacek Okolita,
4.        Bronisław Góral,
5.        Gmina Wołów,
6.        a/a.

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego