W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego GN.683.10.2022 - podano do publicznej wiadomości dnia 14.02.2023 r.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego GN.683.10.2022
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia

                                                                          Wołów, dnia 10 lutego 2023 r. GN.683.10.2020                          

 

                                             Zawiadomienie 

                           o zakończeniu postępowania dowodowego 


Starosta Wołowski informuje, że postępowanie dowodowe, w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz: 
- Lucyny Okolita i Jacka Okolita,
- Ewy Okolita i  Bronisława Góral, 
z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Wołów,  prawa własności działki gruntu nr 13/1, AM-33, o pow. 0,0029 ha, położonej w obrębie Wołów-Miasto, gm. Wołów, księga wieczysta nr WR1L/00018831/4, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Wołowskiego Nr 548/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. znak: UA.6740.258.2020  o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej pod nazwą: ,,Przebudowa drogi ul. Polna, Magazynowa i Witosa w Wołowie” w zakresie przebudowy drogi gminnej klasy D – ulicy Witosa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ścinawską do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego,  zostało  zakończone.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960 r. - Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.) informuję, że  stronie przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, oraz zgłoszonych żądań, zapoznania się z aktami sprawy oraz składania dodatkowych wyjaśnień i dokumentów, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2,  Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 27 w godzinach urzędowania tj. od 745 do 1545, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

                                                       Pouczenie

Starosta Wołowski informuje, że strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 40 § 4 K.p.a.). W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 5 K.p.a.).

Ponadto, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić  organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego (art. 41 § 1 K.p.a.). W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41§ 2 K.p.a.)

Stosownie do treści art. 73 § 1  K.p.a. strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu (art. 73 § 1a  K.p.a.).

                                                                             z up. STAROSTY

                                                                               Andrzej Nejman              

                                                                                  Sekretarz

Otrzymują:
1.        Ewa Okolita,
2.        Lucyna Okolita,
3.        Jacek Okolita,
4.        Bronisław Góral,
5.        Gmina Wołów,
6.        a/a.

 

 

 


 

Załączniki

Powiadom znajomego