W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

dz. gruntu nr 5/81, AM-47, obręb Wołów

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GN.6840.5.2019
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia

Uchwała Nr 268/699/23

Zarządu Powiatu Wołowskiego

z dnia  16 lutego 2023 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego,  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr 5/81 AM 47 o pow. 0,0450 ha, położonej w Wołowie przy ulicy Kościuszki 27.

            Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 10 i art. 32 ust. 2 pkt  3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1526), art. 13 ust. 1, art. 25a, art. 25b, art. 28 ust. 1, art. 35 i  art. 37  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.                     z  2021 r. poz. 1899) oraz § 1 ust. 1, § 3 ust. 1,  § 6 ust. 1 Uchwały Rady Powiatu w Wołowie Nr XXXIX/209/2021 Rady Powiatu w Wołowie z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wołowskiego (Dz. Urz. Woj. Doln.  poz. 4389) Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:

§1.

Przeznacza  do sprzedaży w trybie  przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomość gruntową zabudowaną stanowiącą własność Powiatu Wołowskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr 5/81, AM 47 o pow. 0,0450 ha, położoną w Wołowie przy ulicy Kościuszki 27, dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wołowie prowadzi księgę wieczysta nr WR1L/00040909/5.

§2.

Podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,  o której mowa w §1, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3.

1.Wykaz, o którym mowa w §2, podlega wywieszeniu na okres 21 dni, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2 oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego.

2. Informację o wywieszeniu wykazu, o którym mowa  §2, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wołowie.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu  Zarządu Powiatu Wołowskiego.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                       Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu:

                                                                          Jarosław Iskra

 

Załączniki

Powiadom znajomego