W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Obwieszczenie GN.6840.7.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GN.6840.7.2022
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia

Uchwała  Nr 268/700/23

Zarządu Powiatu Wołowskiego

z dnia  16 lutego 2023r.  

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 5/39, AM-47, o pow. 1,2321 ha, położonej w granicach obrębu Wołów - miasto, stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego.   

           Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 10 i art. 32 ust. 2 pkt  3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1926), art. 13 ust. 1, art. 25a, art. 25b, art. 28 ust. 1, art. 35 i  art. 37  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  z  2021 r. poz. 1899) oraz § 1 ust. 1, § 3 ust. 1, § 6 ust. 1 Uchwały Rady Powiatu w Wołowie Nr XXXIX/209/2021 Rady Powiatu w Wołowie z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wołowskiego (Dz. Urz. Woj. Doln.  poz. 4389) Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomość, oznaczoną ewidencyjnie jako działka gruntu nr 5/39, AM-47, o powierzchni 1,2321 ha (RIVa – 0,8509 ha, RV-0,3812 ha), położoną w obrębie Wołów - Miasto, gm. Wołów, stanowiącą własność Powiatu Wołowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00038997/1.

§ 2.

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3.

Wykaz, o którym mowa w ust. 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2 oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego.
Informację o wywieszeniu wykazu, o którym mowa w ust. 1, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
 
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu  Zarządu Powiatu Wołowskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                   Zastępca Przewodniczącego  Zarządu  Powiatu:
                                                                                 
                                  Jarosław Iskra

Załączniki

Powiadom znajomego