W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

nabór na stanowisko urzędnicze Informatyk

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Pan Łukasz Zator spełnia wymogi stawiane osobie na stanowisku informatyka. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą i znajomością zagadnień związanych z zakresem obowiązków wykonywanych na stanowisku.

Starosta
/-/ Janusz Dziarski
Szczegóły
Stanowisko nabór na stanowisko urzędnicze Informatyk
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Kancelaria I piętro pok. Nr 19
Status rozstrzygnięte

OSO.210.2.2019                                                                                        Wołów, dnia 2019-04-03


Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
 
ogłasza nabór na jedno wolne  stanowisko urzędnicze: informatyk
w Starostwie Powiatowym w Wołowie

                                                         (nazwa stanowiska pracy)

        W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  był wyższy niż 6% .


I Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym  powyżej  połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy naturalnym   i sztucznym oświetleniu.

 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, na III piętrze budynku wyposażonego w windę.

    II. Wymagania niezbędne na stanowisko:

 1. Wykształcenie wyższe  lub średnie  i  3-letnie doświadczenie na stanowisku administratora systemów operacyjnych.
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 3. Posiadanie pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Znajomość języka angielskiego w stopniu  umożliwiającym  czytanie dokumentacji.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  stanowisku.
 1. Nieposzlakowana opinia.

 Znajomość technologii i systemów:

 1. Biegła znajomość systemów firmy Microsoft: Windows Server 2008, 2012, 2016, Windows 10.
 2. Znajomość  systemów SuSE Linux Enterprise Server.
 3. Znajomość systemów baz danych ORACLE  SE 2, SQL Server, MySQL, DB2.
 4. Umiejętność projektowania i wykonywania sieci komputerowych. Znajomość obowiązujących standardów, doświadczenie w pracy z sieciami lokalnymi i rozległymi.
 5. Znajomość rozwiązań SMB, FTP, POP3, IMAP, DNS, DHCP, DFS, WSUS,GPO.
 6. Znajomość technologii wirtualizacyjnych HYPER-V.
 7. Znajomość technologii SAN opartej o standard FC.
 8. Znajomość technologii HP Blade System oraz MSA.
 9. Umiejętność konfiguracji routerów i switchy CISCO, HP.
 10. Umiejętność konfigurowania central telefonicznych SLICAN.
 11. Wiedza z zakresu zarządzania siecią ( VLANy, routing, konfiguracja urządzeń sieciowych, WiFi.)

     III.  Wymagania  dodatkowe na stanowisko:

1. Odporność na stres.

2. Odbycie autoryzowanych szkoleń np.: HP,CISCO, Microsoft, Novell, dotyczących co  najmniej  jednego z powyższych zagadnień będzie dodatkowym atutem.

      IV. Zakres zadań  dla w/w stanowiska obejmuje:

 1. Instalowanie, konfigurowanie i utrzymanie serwerów kasetowych HP Blade System oraz innych, w tym innych producentów  opartych o systemy firmy Microsoft: Windows Server 2008, 2012, 2016, SuSE Linux Enterprise Server.
 2. Instalowanie, konfigurowanie i utrzymanie stacji roboczych opartych o Microsoft Windows 10.
 3. Instalowanie, konfigurowanie i utrzymanie systemów bazodanowych Microsoft SQL Server, DB2 oraz Oracle.
 4. Konfigurowanie i utrzymanie usług sieciowych SMB, FTP, http, https, POP3, IMAP, DNS, DHCP, DFS, WSUS
 5. Administracja siecią Fibre Channel oraz zarządzanie LUNami SAN
 6. Zarządzanie siecią LAN, konfigurowanie zarządzanych przełączników sieciowych warstwy 2 i 3, modyfikacja połączeń oraz wykrywanie i usuwanie awarii.
 7. Gospodarowanie sprzętem komputerowym Starostwa.
 8. Administrowanie elektronicznym obiegiem dokumentów.
 9. Administrowanie stronami internetowymi Powiatu.
 10. Konfiguracja centrali telefonicznej SLICAN.
 11. Tworzenie kopii bezpieczeństwa danych przechowywanych na serwerach Starostwa.
 12. Uczestniczenie w opracowywaniu opisu przedmiotu zamówienia i w postępowaniach  o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie spraw informatycznych oraz nadzór nad realizacją umów wykonywanych przez firmy zewnętrzne w zakresie informatyzacji.
 13.  Zapewnienie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.

   V. Wymagane dokumenty:

 

 1. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem +  CV.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony  ( https://bip.powiatwolowski.pl)
 3. Wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się  o pracę  ( https://bip.powiatwolowski.pl
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających:
  – wymagane wykształcenie, wymagane okresy pracy (kserokopie świadectw pracy  a  w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu),  ewentualnie inne,  odbycie szkoleń, kursów, posiadanych certyfikatów itp.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.
 7. Oświadczenie  o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

  VI. Inne informacje:

      1. Osoby spełniające warunki formalne określone w naborze, zostaną powiadomione  indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej,


 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie)  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów)  z dopiskiem    „Nabór na stanowisko informatyka w Starostwie Powiatowym w Wołowie” w terminie do dnia  15.04.2019 r.  do godz.  10.00     (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego   w  Wołowie).


Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  Nr 22.

 
                                                                                                 Z up. Starosty
                                                                                             /-/ Andrzej Nejman
                                                                                                    SekretarzPowiadom znajomego